10 norske selskaper med lavest ESG-risiko

Hvilke norske aksjer har lavest ESG-risiko ifølge Sustainalytics?

Christopher Greiner, CFA 13.11.2020 | 16.58
Facebook Twitter LinkedIn

Sustainability green 680x453

ESG-risikoer, det vil si risikoer relatert til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring, har fått økt fokus blant investorer de seneste årene. Det er spesielt materielle ESG-utfordringer som er av betydning for investorer, da forventningen er at slike risikoer i større grad har en finansiell påvirkning på selskapene.

Selskaper i olje- og gassindustrien, som er tungt representert i Norge, er generelt sett klassifisert blant ESG-«verstingene» med betydelige materielle ESG-utfordringer. I løpet av corona-pandemien har vi opplevd at aksjeprisene til olje- og gasselskaper har falt markant, ikke bare på grunn av lavere olje- og gasspriser, men også på grunn av de relativt labre fremtidsutsiktene for denne industrien som helhet. I motsatt ende observerer vi at flere ESG-vennlige selskaper nyter godt av økende interesse fra mange investorer.  

Men det er ikke lett for investorer å identifisere de materielle ESG-risikofaktorer til et selskap. Derfor vurderer Sustainalytics de materielle ESG-utfordringene som selskaper over hele verden er eksponert mot (Sustainalytics er et av de ledende selskapene innen ESG research og ratings, og ble fra 1.juli i år et heleid selskap av Morningstar). 

Sustainalytics dekker p.t. 12 691 selskaper med hensyn til ESG-risiko, hvor selskapene klassifiseres som følger, i henhold til ESG-risikoscore: «Ubetydelig», «Lav», «Middels», «Høy», og «Alvorlig». Du kan lese mer om Sustainalytics sin ESG-risiko rating her.

Vi har benyttet Morningstar Direct og vi fant 104 norske selskaper som har mottatt ESG-risikoscore fra Sustainalytics. Tabellen under viser distribusjonen av de norske selskapene med hensyn til de ulike ESG-risikoklassifiseringene. Det er ingen norske selskaper med «Ubetydelig» ESG-risiko, noe som ikke er overraskende fordi kun 1% av selskapene Sustainalytics dekker klassifiseres med Ubetydelig i ESG-risikoscore. Men det er 20 norske selskaper med «Lav» ESG-risikoscore, 49 norske selskaper med «Middels» ESG-risikoscore, og henholdsvis 27 og 8 norske selskaper med «Høy»- og «Alvorlig» ESG-risikoscore.

ESG risikoklassifisering av norske selskaper

Kilde: Morningstar Direct

Her er de 10 norske selskapene med lavest ESG-risiko ifølge Sustainalytics

Tabell over 10 norske selskaper med lav ESG risiko

Kilde: Morningstar Direct

Schibsted har lavest ESG-risiko blant de norske selskapene som er dekket av Sustainalytics. Med en ESG-risikoscore på lave 11,1 (ESG-risikoskalaen går fra 0 til 100) er faktisk Schibsted blant de 150 selskapene med lavest ESG-risiko i hele det globale universet til Sustainalytics (12 691 selskaper). Schibsted tilhører en industri (forlag) som generelt sett har lav ESG-risiko, og de materielle ESG-utfordringene for forlagsindustrien er blant annet datasikkerhet & personvern og produktstyring.

Elektronikkprodusenter er godt representert blant de norske selskapene med lavest ESG-risiko. Kitron er nummer 2 på listen og det er bare noen skarve tusendeler i ESG-risikoscore som skiller Kitron og Schibsted. På 6. plass finner vi Next Biometrics som produserer fingeravtrykksensorer. Og 9. plassen okkuperes av Q-Free som opererer innen RUC (Road User Charging) og ATMS (Advanced Transportation Management Systems). Materielle ESG-utfordringer for elektronikkprodusenter er blant annet arbeidsmiljø & sikkerhet og menneskelig kapital.

Fornybar energi er også representert blant selskapene med lavest ESG-risiko, der 3. plassen på listen innehas av Scatec Solar, et selskap som fokuserer på solenergi. Scatec Solar gjør det også meget skarpt innad i sin industri, der selskapet er på 2. plass av 63 selskaper i fornybar energi industrien. Materielle ESG-utfordringer for Scatec Solar og andre fornybar energi-selskaper er blant annet menneskelig kapital og samfunnsrelasjoner.

Avslutningsvis kan vi nevne strømleverandøren Fjordkraft Holding som har den 7. laveste ESG-risikoen blant norske selskaper som er dekket av Sustainalytics. Industrien strømprodusenter, der Fjordkraft Holding hører hjemme, har en gjennomsnittlig høy ESG-risikoscore (42 i gjennomsnittlig ESG-risikoscore). Men Fjordkraft Holding håndterer ESG-utfordringene sine meget tilfredsstillende, og selskapet er på 2. plass av 59 selskaper innad i sin industri. Materielle ESG-utfordringer for denne industrien er blant annet forretningsetikk og menneskelig kapital. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer