9 nordiske aksjer på tilbud

Årets turbulens har påvirket aksjemarkedet ganske ulikt, der noen nordiske selskaper er underpriset, ifølge Morningstar sine analytikere.

Christopher Greiner, CFA 23.10.2020 | 18.06
Facebook Twitter LinkedIn

Stock market desk down rising business 4937349 520

Økt markedsturbulens betyr at investorer kan gjøre noen kupp i høst – der noen aksjer handles for hele 46% under estimert fair value (egenverdi). Fallende aksjepriser, krydret med ekstrem usikkerhet, gjør det særdeles utfordrende å vite om man kjøper gull eller gråstein. I lys av denne usikkerheten har vi søkt hjelp hos et knippe Morningstar analytikere i vår søken etter nordiske aksjer som er attraktivt priset.

Våre Morningstar analytikere tildeler en aksje fra 1 til 5 Morningstar Rating basert på om de mener aksjen er overpriset (1 eller 2 Morningstar Rating), «riktig» priset (3 Morningstar Rating) eller underpriset (4 eller 5 Morningstar Rating) i forhold til aksjens estimerte fair value. Vi har benyttet Morningstar Direct til å finne nordiske aksjer med minimum 4 Morningstar Rating, og vi fant 9 aksjer.

Men hva er «estimert fair value» og hvorfor har det noe å si? Morningstars Sarah Newcomb forklarer: «Det er en smart snarvei som kan hjelpe deg med å avgjøre om prisen på en aksje er høy eller lav sammenlignet med dens fundamentale verdi. Det er et mye mer fornuftig estimat av den langsiktige fair value til en aksje istedenfor «hva enn folk er villige til å kjøpe den for i dag»». Newcomb legger til at: “Den estimerte fair value gir den nødvendige sammenhengen for å hjelpe deg med å overleve flokkmentaliteten. Uten et logikkbasert referansepunkt er “lavt” og “høyt” priset meningsløst, men hvis du vet estimatet for fair value, kan du kjøpe når flokkens pris er lav - i forhold til estimert egenverdi - eller selge når prisen er høy».

Hvilke nordiske aksjer er underpriset?

Listen under viser de 9 underprisede aksjene vi har funnet per nå, og aksjene handles mellom 46% og 15% under fair value som våre Morningstar analytikere har estimert.

Tabell over aksjene

Kilde:Morningstar Direct, 22.10.2020

Finans på tilbud

Finanssektoren er godt representert ved Danske Bank (DANSKE), Handelsbanken (SHB A) og Swedbank (SWED A). Danske Bank er den mest underprisede aksjen på listen – handles 46% under estimert fair value – men har kun opplevd 12% nedgang i netto handelsinntekter i første halvdel av 2020 sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Morningstar analytiker Niklas Kammer poengterer allikevel at: «usikkerhet rundt bøter relatert til de EUR 200 milliarder potensielt falske transaksjonene som strømmet gjennom den estiske filialen fra 2007 til 2015, setter et betydelig press på aksjekursen». Men Morningstar sine analytikere opprettholder estimatet på DKK 170 per aksje for Danske Bank, hvilket tilsier en rabatt på 46%.

Handelsbanken og Swedbank har også overrasket positivt i år. Spesielt har Swedbank imponert med en egenkapitalavkastning i tredje kvartal på hele 14,3%, noe som er enestående for en europeisk bank selv i normale tider. Estimert fair value for Swedbank er oppjustert til SEK 192 per aksje (fra SEK 183), en rabatt på 22% med utgangspunkt i kursen per 22. oktober. For Handelsbanken opprettholder Morningstar sine analytikere fair value estimatet på SEK 107 per aksje, hvilket tilsvarer en rabatt på 28%. 

Muligheter i olje og 5G

Equinor (EQNR) er den nest mest underprisede aksjen på listen og handles 33% under estimert fair value. Selskapet opplevde et inntektsfall i 2020 som hovedsakelig var et resultat av lavere olje- og naturgasspriser på grunn av COVID-19-pandemien. Aksjen startet året på NOK 175,5 mens kursen per 22.10 var NOK 129,5, en nedgang på 26,2%. Morningstar analytiker Allen Good opprettholder estimatet på NOK 194 per aksje, men informerer allikevel om høy usikkerhet fordi Equinor sin fortjeneste i stor grad påvirkes av råvareprisene. Allen Good legger til at: «På lang sikt kan større bruk av elektriske kjøretøyer, autonome kjøretøy og deling av kjøreturer (ride-sharing) redusere etterspørselen etter olje og raffinerte produkter. Naturgassbehov kan erstattes av større adopsjon av fornybar energi».

Nokia (NOKIA) har sett Q2-inntektene falle 11% fra samme periode i 2019, men 5G-satsingen fortsetter å vokse. Morningstar sine analytikere har derfor estimert en rabatt på 22% i Nokia (EUR 4,6 i estimert fair value). Nokia er faktisk et av selskapene som Morningstar sine analytikere mener vil dra fordeler av 5G-trenden over det neste tiåret. Du kan lese mer i denne artikkelen 24 Aksjer for 2030.

Rabattert helse og sikkerhet

Helsesektoren er representert ved Swedish Orphan Biovitrum (SOBI), Lundbeck (LUN) og Elekta (EKTA B). Aksjen til SOBI ble nylig oppgradert til 4 Morningstar Rating, noe som skyldes det massive kursfallet de siste 2 ukene. Våre Morningstar analytikere senket nylig fair value estimatet for SOBI-aksjen til SEK 190 (fra SEK 207). Rabatten er derfor på 20%.

Utsiktene for Lundbeck i 2020 er solide, selv om de har opplevd utfordringer på grunn av COVID-19, ifølge Morningstar analytiker Anna Baran. Estimert fair value for Lundbeck er DKK 234 per aksje, hvilket tilsier en rabatt på 18%.

Elekta (EKTA B) er det eneste selskapet i denne artikkelen som har Wide Economic Moat, det vil si bærekraftige konkurransefordeler. Konkurransefordelene skyldes at det bare er noen få selskaper som er involvert i radioterapi, hvor Varian og Elekta står for den største andelen av alle nye installasjoner, ifølge Morningstar analytiker Alex Morozov. Estimert fair value er SEK 133 per aksje og rabatten er på 15%. For mer informasjon om Economic Moat, se gjerne denne videoen «What is Economic Moat?».

Sikkerhetsselskapet Securitas (SECU B) har imponert så langt i år med tanke på alle reiserestriksjonene, der Securitas har en høy eksponering mot sikkerhet på blant annet flyplasser. Ifølge Morningstar analytiker Michael Field har de organiske inntektene falt med bare 4% i andre kvartal, og bare 1% i første halvår. Estimert fair value opprettholdes på SEK 161 per aksje (15% rabatt), og Field ser fortsatt et attraktivt oppsidepotensiale, selv om aksjen har steget nesten 50% siden bunnen i mars i år.

Avslutningsvis ønsker vi å minne om at denne opplistingen av enkeltaksjer som p.t. er priset lavere enn sin egenverdi per aksje ikke er en anbefaling om kjøp, da hver enkelt investor har ulik risikoprofil og forventning til fremtidig avkastning. Ta derfor kontakt med din rådgiver for vurdering av din total portefølje.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Danske Bank A/S200,80 DKK-2,29Rating
Elekta AB Class B76,85 SEK-1,28Rating
Equinor ASA303,00 NOK-0,46Rating
Nokia Oyj3,18 EUR0,28Rating
Securitas AB Class B108,65 SEK-1,54
Svenska Handelsbanken AB Class A107,60 SEK-2,09Rating
Swedbank AB Class A209,30 SEK-2,61Rating
Swedish Orphan Biovitrum AB258,40 SEK1,65Rating

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer