24 Aksjer for 2030

Morningstar's analytikere fokuserer på langsiktige investeringer. Vi tror disse selskapene vil dra fordeler av én av fem viktige trender over det neste tiåret og fremover.

Susan Dziubinski 07.10.2020 | 9.50
Facebook Twitter LinkedIn

24 Stocks

Aksjeinvesteringer i 2020 har vært turbulent for å si det mildt. Markedet nådde nye høyder tidlig i vinter, fikk seg en voldsom trøkk på grunn av usikkerheten rundt Covid-19, for deretter å komme rekordraskt tilbake. 

Vedvarende koronaviruspandemi, økonomisk usikkerhet, og et kommende amerikansk valg vil trolig holde aksjeinvestorer på tærne i overskuelig fremtid.

Hva er resepten for vellykket aksjeplukking i urolige tider? Hos Morningstar tror vi nøkkelen til suksess er å fokusere på det fundamentale, samt å ha et langsiktig perspektiv.

Vi ba et team av Morningstar's senior aksjeanalytikere om å identifisere en håndfull temaer de forventer vil dominere det neste tiåret.

Tema #1: Cannabis

Cannabisaksjer har vært på en berg- og dalbane de siste årene, erkjenner sektordirektør Kris Inton. Vi forventer likevel en stor endring i cannabisforbruket i løpet av det kommende tiåret, noe som vil føre til vekst. Akkurat nå anslås det lovlige amerikanske markedet til mer enn 10 milliarder dollar. Innen 2030 antar vi at tallet øker til mer enn 80 milliarder dollar, rapporterer Inton.

Hvor vil veksten komme fra? Flere amerikanske stater vil sannsynligvis legalisere tetrahydrocannabinol, eller THC, cannabis - og pandemien vil muligens bare akselerere denne prosessen, ettersom amerikanske stater ser etter nye skatteinntekter for å tette budsjettgapene, sier Inton. Vi tror også brukere fra det illegale markedet vil migrere til det regulerte, lovlige markedet, og at noen ikke-brukere kan bli forbrukere ved mer legalisering. “Det lovlige markedet er posisjonert for massiv vekst til fordel for alle cannabisprodusenter," avslutter Inton.

Flere av cannabisprodusentene vi dekker er undervurdert i dag.

Her kan du se en kort video om "Cannabis: The World in 2030."

Cannabis Stocks

Tema #2: 5G

"Vi ser på 5G mer som en evolusjon enn en revolusjon for trådløse operatører," hevder sektordirektør Mike Hodel. Vi forventer at trådløse operatører fortsetter å investere i nettverkene sine for å holde tritt med kundenes behov og forbedre tjenesten.

Vi tror at bedriftene som har størst nytte av 5G er de som kan utnytte teknologien for å drive innovasjon, for eksempel applikasjonsutviklere eller mediebedrifter. Det er vanskelig å identifisere disse selskapene på forhånd, innrømmer Hodel, fordi mange vil trolig komme i form av oppstartsselskaper.

Når det er sagt, kan selskaper som tilrettelegger for 5G-relaterte tjenester ha fordeler, inkludert halvlederselskaper som Skyworks (SWKS), Qualcomm (QCOM) og Qorvo (QRVO), og leverandører av utstyr som Nokia (NOKIA). Dish Network (DISH) kan være interessant som et mer spekulativt kjøp, sier Hodel, da de planlegger å bygge ut et nytt trådløst nettverk. Og for de som ønsker å velge blant vanlige operatører, liker vi Verizon (VZ), men vi liker selskapet enda bedre med en større sikkerhetsmargin.

ESG Stocks

Tema #3: Elektriske Kjøretøy

Vi spår at én av fem kjøretøy som selges globalt i 2030 vil være drevet av strøm, rapporterer senioranalytiker Seth Goldstein. Forbruket av elektriske kjøretøy vil øke i større grad når elektriske kjøretøy oppnår samme kostnadsnivå og funksjonalitet som kjøretøy med tradisjonell forbrenningsmotor, noe vi forventer vil skje i 2025, fastholder han.

Hva vil det innebære? På kostnadsfronten forventer vi at elbiler vil ha en lavere totalkostnad for bileierne enn tradisjonelle biler, innen 2025, som inkluderer kjøpesum, kostnad for drivstoff (bensin versus elektrisitet) og vedlikehold. Vi tror faktisk at elbiler vil være mindre kostbare innen den tidsrammen uten subsidier, på grunn av billigere batterier og større produksjonsskala, sier Goldstein. Når det gjelder funksjonalitet, antar vi at gjennomsnittlig rekkevidde for elbiler på én enkelt lading vil overstige 480 km, takket være større og mer effektive batterier. Vi ser også at ladetider faller, ettersom ladere blir kraftigere og antall ladestasjoner multipliseres, avslutter han.

Vi finner investeringsmuligheter i hele forsyningskjeden, inkludert litiumprodusenter, billeverandører og bilprodusenter.

Electric Vehicle Stocks

Tema #4: Fornybar Energi

Fornybar energi har muligheten til å transformere energilandskapet, og til slutt detronisere fossile brensler, sier strateg Travis Miller. Selv om vi ikke forventer at fornybar energi vil forbigå fossilt brensel det neste tiåret, anslår vi at fornybar energi vil utgjøre 22% av strømproduksjonen innen 2030, opp fra 7% til 8% i dag, bemerker han.

Vi forventer en kombinasjon av innkjøp fra selskaper og politikk på amerikansk statsnivå som fremmer fornybar energi som en vekstfaktor. Vi tror estimatene for vekst i vindkraft er overvurdert, og at solenergi vil være den viktigste endringsfaktoren.

Investorer kan få eksponering mot fornybar energi på én av tre måter - ved å investere direkte i produsenter av fornybar energi (for eksempel First Solar (FSLR)), ved å investere i selskaper som investerer i infrastrukturen for å støtte fornyelsesenergi Edison International (EIX)), eller ved å investere i selskaper som gjør begge deler (NextEra Energy (NEE)).

Energy Stocks

Tema #5: Legemidler/Bioteknologi

Vi ser flere paradigmeskift som vil gjøre det mulig for legemiddel- og bioteknologi-industrien å opprettholde sine økonomiske voldgraver i løpet av det neste tiåret, hevder strateg Karen Andersen. Disse selskapene har forskjøvet FoU-fokuset fra primærhelsetjenesten og mot nisjesykdommer der medisinprodusenter kan opprettholde høye priser fordi etterspørselen er høyere enn tilbudet, sier hun. Videre kan fremskritt innen immun-onkologi, celleterapi og genterapi transformere behandlingen av kreft og andre sykdommer. Og takket være FDAs (US Food and Drug Administration) vilje til å raskt godkjenne nye innovative medikamenter, forkortes tiden det tar å utvikle nye medisiner, observerer hun.

Likevel er prising og politikk fortsatt motvinder for legemiddelprodusenter. Uansett hvem som vinner det amerikanske valget i november, forventer vi en viss politisk endring, sier Andersen - men vi tror at enhver endring ikke vil føre til mer enn en håndterbar 2% nedgang for bransjesalget. Videre forventer vi færre tilfeller fremover av at nye medisiner blir priset høyt over retningslinjene for kost-nytteeffekten.

Samlet sett forventer vi imidlertid at pågående innovasjon innen farmasi og bioteknologi mer enn oppveier patenttap og politisk motvind.

Biotech Stocks

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DISH Network Corp Class A7,51 USD0,00Rating
Edison International69,55 USD2,08Rating
First Solar Inc176,32 USD1,16Rating
NextEra Energy Inc64,53 USD0,80Rating
Nokia Oyj3,31 EUR2,52Rating
Qorvo Inc106,88 USD-0,89Rating
Qualcomm Inc158,44 USD-1,86Rating
Skyworks Solutions Inc97,29 USD-0,34Rating
Verizon Communications Inc40,26 USD0,31Rating

Om forfatteren

Susan Dziubinski  Susan Dziubinski er direktør for innhold på Morningstar.com

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer