Hvorfor har vekst knust verdi?

Verdi-investering har historisk gjort det bedre enn vekst-investering, men det har skjedd en endring de siste 10 årene. Vi har sett på noen av årsakene til at vekst har overtatt tronen.

Christopher Greiner, CFA 20.10.2020 | 11.45
Facebook Twitter LinkedIn

Value Growth Boxing

Historisk har verdi-investeringer hatt mer suksess enn vekst-investeringer. Men trenden har snudd, spesielt de siste årene, der vekst har utkonkurrert verdi. Men hva menes med verdi og vekst? Verdi-investering går ut på å kjøpe aksjer når de er «billige», med forventning om at aksjene vil stige mot sine estimerte egenverdier. Altså, «buy low, sell high». Vekst-investering vil si å kjøpe aksjer i selskaper med store fremtidige vekstpotensialer. Altså, «buy high, sell higher».

Sektoreksponeringer

La oss se nærmere på Morningstar kategoriene Globale, Store selskaper, Vekst og Globale, Store selskaper, Verdi. Disse to kategoriene er av Morningstar tildelt hver sin kategori-indeks, henholdsvis MSCI ACWI Growth og MSCI ACWI Value. Grafene under illustrerer siste 10 års utvikling for disse to indeksene. Vi ser spesielt at vekst-investeringer (grønn graf) har dratt ifra markant de seneste årene.

MSCI ACWI Growth vs Value Chart Presentation Studio

Mye av forklaringen til de ulike avkastningene for vekst og verdi skyldes i stor grad eksponeringen mot ulike sektorer. I henhold til sektoreksponeringene under, ser vi at MSCI ACWI Growth har størst relativ eksponering (i forhold til MSCI ACWI Value) mot teknologi og forbruksvarer, og lavest relativ eksponering mot finans, forsyning, og olje og gass. Legg spesielt merke til den massive overvekten MSCI ACWI Growth har mot teknologi (29,3% mot 8,7% for MSCI ACWI Value).

Sektoreksponering Growth vs Value PS

Teknologi er i vinden

Vekstgrafene under for de ulike sektorene viser tydelig at teknologi og forbruksvarer har gjort det betraktelig bedre enn finans, forsyning, og olje og gass de siste 6-8 årene. Det er spesielt teknologiaksjer som er driveren for vekst-segmentet, og det er kanskje ikke så uventet tatt i betraktning vår økende avhengighet av for eksempel internett. For verdi-segmentet ser vi at de typiske verdi-sektorene som finans, forsyning, og olje og gass har hatt det betydelig vanskeligere. Finansinstitusjoner sliter med lave marginer på grunn av lave renter og begrenset økonomisk aktivitet, og store deler av energisektoren er under press på grunn av økt fokus på bærekraft og klima.

Morningstar global sektor indekser

Hvordan har vekst- og verdifond prestert?

Aksjeplukkingen for vekst- og verdifondene vitner også om ganske forskjellige bidrag til avkastningene, noe vi kan se av tabellene under (3, 5 og 10 års avkastninger er annualisert). De 10 største plasseringene i kategorien Globale, Store selskaper, Vekst, domineres av selskaper som fortsetter å prestere godt der «hold-deg-hjemme» og helse står sentralt. Fondene i kategorien Globale, Store selskaper, Verdi, domineres også av teknologi og helse, men vi ser at verdi-aksjene genererer mye lavere avkastninger enn vekst-aksjene. Legg spesielt merke til 10 års avkastningene, der samtlige vekst-aksjer okkuperer de 9 øverste plassene (Facebook gikk på børs i 2012), hvilket støtter opp under ordtaket «the trend is your friend».

Topp 10 plasseringer PS

Selv om de globale vekstfondene i gjennomsnitt har prestert veldig bra, er det store spredninger i avkastningene innad i kategorien. Dette gir en påminnelse om at du bør velge dine fondsplasseringer med omhu. Under finnes høyeste og laveste avkastninger for kategoriene Globale, Store selskaper, Vekst, og Globale, Store selskaper, Verdi (fond til salgs i Norge).

Globale, Store selskaper, Vekst. Avkastninger per 30.09.

   Høyeste Laveste  Kategorisnitt 
Hittil i år   66,1% 4,3%  19,7% 
3 år (per år)  33,9% 8,2%  17,7% 
5 år (per år)  25,8% 7,1%  14,7% 
10 år (per år)   18,8% 10,6% 14,5% 

Globale, Store selskaper, Verdi. Avkastninger per 30.09.

   Høyeste Laveste  Kategorisnitt 
Hittil i år   9,1% -17,2%  -3,8% 
3 år (per år)  10,1% -1,7%  4,4% 
5 år (per år)  10,3% 2,2%  6,3% 
10 år (per år)   13,4% 6,9% 10,5% 

Hva gjør vi fremover?

Spesifikke sektoreksponeringer har bidratt svært ulikt til avkastningene for de ulike strategiene; vekst og verdi. Spesielt har teknologi bidratt positivt til avkastningene for vekstfond, mens olje og gass har bidratt negativt til avkastningene for verdifond. Det betyr nødvendigvis ikke at du bør kaste alle pengene inn i vekstfond. Artikkelen ser jo primært kun i bakspeilet. Det er fremover vi skal, så hva gjør vi? Sektorer og industrier påvirkes ulikt av markedssykluser, og det er ikke for uten grunn at det heter sykluser – de varer ikke evig. Historisk har verdi utkonkurrert vekst, men vi har i senere tid sett en endring i favør av vekststrategier. Det er kun med fasit i hånden vi kan vite hvor lenge denne trenden eller markedssyklusen vil vedvare. Men uavhengig av om du ønsker å investere i vekst eller verdi, er det viktig å velge fondsplasseringer med omhu og tenke igjennom hvilken risiko du ønsker å ta gjennom den totale porteføljen investert. Det er også store variasjoner innad i de to fondskategoriene vi har belyst i denne artikkelen. Som vi har vært innom i tidligere artikler, vil investeringer mot eksempelvis spesifikke enkeltsektorer, enkeltland, og verdi vs vekst, bidra til en annen total risikoprofil i porteføljen.   

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christopher Greiner, CFA  er data journalist i Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer