Vekstselskapene er vinnere, verdiselskaper lavt verdsatt

Også i mai utviklet aksjer i vekstselskaper seg klart bedre, både i Europa og USA, viser Morningstar Style Box. Trenden ble styrket da Covid-19-pandemien rammet hardere mot sektorer med lav vekst, noe som gjorde at verdiselskaper ble lavt verdsatt.

Nordic Info Team 12.06.2020 | 15.18
Facebook Twitter LinkedIn

Ved å dele aksjemarkedet i to dimensjoner - størrelsen på de børsnoterte selskapene målt i markedsverdi, og verdsettelsen av aksjene - viser Morningstar delvis hvordan forvaltere foretrekker visse typer aksjer, og dels hvordan interessen for aksjemarkedets utvikling skiller seg veldig mellom forskjellige segmenter.

De to diagrammer nedenfor, laget av Fernando Luque i Madrid, oppsummerer forskjellene i utviklingen i aksjemarkedet i fire tidsperioder, frem til 31. mai. Det er klart at uansett hvilken tidsperiode, har aksjer i vekstbedrifter klart seg bedre, og mønsteret er generelt lignende.

Market Barometer Europe vs US

Merk at markedsutviklingen er i euro for Europa, men i dollar for USA. Det er rimelig å gi de lokale investorenes perspektiver i begge tilfeller, men tar ikke hensyn til at dollarkursen tidligere har styrket seg litt mot euro, men har blitt kraftig svekket den siste måneden.

Vekstaksjer er overvurdert

Den store forskjellen i verdiutvikling har gjort at aksjer i vekstselskaper generelt er blitt overvurdert per 31. mai, sammenlignet med "virkelig verdi" beregnet av Morningstars aksjeanalytikere. Samtidig har aksjer i verdiselskaper blitt sterkt undervurdert, spesielt i Europa.

Style Box Barometer fair value

1,00 i diagrammet over betyr at aksjekursen per mai var gjennomsnittlig så høy som "virkelig verdi i henhold til analyse gjort av enkeltselskapene. Analysen gjelder aksjene som er inkludert i Morningstar Market-indeksen for Europa og USA.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nordic Info Team  - a collaboration to translate and publish Morningstar analysis in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer