Europeisk markedsbarometer juli 2019

Marginal økning i Morningstars Europa-indeks i juli, men det var spredning mellom verdi- og vekstselskaper. Verdiselsakapene fortsetter å etterslepe vekstselskapene.

Fernando Luque 08.08.2019 | 11.49
Facebook Twitter LinkedIn

Det ble ikke tilføyd mye nytt i det europeiske markedet i juli 2019. Når markedet viser til en positiv avkastning, som var tilfelle forrige måned (Morningstar Europe NR økte med 0,3 % målt i euro), vil vekstaksjene ha en tendens til å gi bedre avkastning enn verdiaksjene. Det er nettopp dette som skjedde i juli. Gjennomsnittlig falt verdistil-aksjene med 0,7% i euro i juli (når vi tar hensyn markedskapitaliseringen), et tap som står i kontrast til avkastningen på 1,7 % i vekstaksjene i løpet av den siste måneden.

Avkastning verdi og vekst i Europa

Hvis vi fokuserer på de største bedriftene så ser vi at de store verdiselskapene tapte 0,9 % målt i euro, delvis grunnet den dårlige avkastningen til noen av de største bankene (europeiske banker var en av få sektorer som tapte i juli med et fall på 0,9 % målt i euro), blant annet falt Banco Santander SA og Lloyds Banking Group PLC med henholdsvis 5,3 % og 7,3 % målt i euro.

Morningstar markedsbarometer i juli 2019

Finanssektoren var derimot ikke den sektoren med dårligst avkastning forrige måned. Ser vi på alle aksjene, og ikke ser bare på de største selskapene, oppnådde materialer-sektoren et tap på 2,9 % i euro. De tre største firmaene i denne sektoren, BHP Group PLC, Rio Tinto PLC og BASF SE, fikk et tap på henholdsvis 3,1 %, 5,3 % og 5,3 % målt i euro.

Sektoravkastning i Europa per juli 2019

På den positive siden finner vi at sektoren defensive forbrukervarer oppnådde best avkastning i juli, med en økning på 3,5 % målt i euro. Dette forklarer delvis hvorfor de store vekstselskapene økte med 1,8 % målt i euro og overpresterte markedet (man bør huske at den defensive forbrukersektoren er den sektoren som vekter tyngst i vekststilen).

Når det gjelder verdsettelse, så er det fortsatt stor forskjell mellom store verdiselskaper (angitt i en pris/fair value på 0,83) og store vekstselskaper (angitt med en pris/fair value på 1,04).

Verdsettelse juli 2019

Telekommunikasjonssektoren holder seg billigst med en rabatt på nesten 25 %, samtidig som den dyreste sektoren, teknologi, handles til en premie på 12 % i forhold til Morningstars estimat på underliggende verdi.

Verdsettelse europeiske sektorer per juli 2019

 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Banco Santander SA4,47 EUR0,13
Basf SE44,25 EUR-1,73
Lloyds Banking Group PLC59,14 GBX-0,10Rating
Rio Tinto PLC Registered Shares4 916,00 GBX-1,76Rating

Om forfatteren

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer