Europeisk markedsbarometer juli 2019

Marginal økning i Morningstars Europa-indeks i juli, men det var spredning mellom verdi- og vekstselskaper. Verdiselsakapene fortsetter å etterslepe vekstselskapene.

Fernando Luque 08.08.2019 | 11:49

Det ble ikke tilføyd mye nytt i det europeiske markedet i juli 2019. Når markedet viser til en positiv avkastning, som var tilfelle forrige måned (Morningstar Europe NR økte med 0,3 % målt i euro), vil vekstaksjene ha en tendens til å gi bedre avkastning enn verdiaksjene. Det er nettopp dette som skjedde i juli. Gjennomsnittlig falt verdistil-aksjene med 0,7% i euro i juli (når vi tar hensyn markedskapitaliseringen), et tap som står i kontrast til avkastningen på 1,7 % i vekstaksjene i løpet av den siste måneden.

Avkastning verdi og vekst i Europa

Hvis vi fokuserer på de største bedriftene så ser vi at de store verdiselskapene tapte 0,9 % målt i euro, delvis grunnet den dårlige avkastningen til noen av de største bankene (europeiske banker var en av få sektorer som tapte i juli med et fall på 0,9 % målt i euro), blant annet falt Banco Santander SA og Lloyds Banking Group PLC med henholdsvis 5,3 % og 7,3 % målt i euro.

Morningstar markedsbarometer i juli 2019

Finanssektoren var derimot ikke den sektoren med dårligst avkastning forrige måned. Ser vi på alle aksjene, og ikke ser bare på de største selskapene, oppnådde materialer-sektoren et tap på 2,9 % i euro. De tre største firmaene i denne sektoren, BHP Group PLC, Rio Tinto PLC og BASF SE, fikk et tap på henholdsvis 3,1 %, 5,3 % og 5,3 % målt i euro.

Sektoravkastning i Europa per juli 2019

På den positive siden finner vi at sektoren defensive forbrukervarer oppnådde best avkastning i juli, med en økning på 3,5 % målt i euro. Dette forklarer delvis hvorfor de store vekstselskapene økte med 1,8 % målt i euro og overpresterte markedet (man bør huske at den defensive forbrukersektoren er den sektoren som vekter tyngst i vekststilen).

Når det gjelder verdsettelse, så er det fortsatt stor forskjell mellom store verdiselskaper (angitt i en pris/fair value på 0,83) og store vekstselskaper (angitt med en pris/fair value på 1,04).

Verdsettelse juli 2019

Telekommunikasjonssektoren holder seg billigst med en rabatt på nesten 25 %, samtidig som den dyreste sektoren, teknologi, handles til en premie på 12 % i forhold til Morningstars estimat på underliggende verdi.

Verdsettelse europeiske sektorer per juli 2019

 

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Banco Santander SA3,57 EUR-0,03
Basf SE70,47 EUR0,61
BHP Group PLC1 690,00 GBX0,92
Lloyds Banking Group PLC59,17 GBX0,82
Rio Tinto PLC4 154,50 GBX1,54

Om forfatteren

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es