Fidelity Funds - European Growth Fund

Dette fondet kan brukes som kjernebeholdning og fortjener å være blant kandidatene som vurderes.

Mathieu Caquineau, CFA 02.11.2018 | 8.15
Facebook Twitter LinkedIn

Fondets store kapitalbase gir ikke forvalteren stor fleksibilitet, men forvalteren har håndtert kapitalen bra så langt og drar godt nytte av Fidelitys analytiske kapasitet. Fondet opprettholder sin Morningstar Analyst Rating på Bronze.

Matt Siddle tok over styringen i fondet tilbake i juli 2012. Han følger den typiske karrierestigen i Fidelity hvor han startet som analytiker i 1999 og ble deretter snart en forvalter. Han forvaltet i en kort periode britiske aksjer før han tok over Fidelity European Larger Companies oktober 2010 og gikk videre til å sette opp samme strategi i dette fondet.

På tross av fondets navn er ikke dette fondet en ren vekstsøker. Fondets forvalter leter essensielt etter kvalitetsselskaper som handles til attraktiv verdsettelse, men han investerer også taktisk i dyrere selskaper med høy vekst i tillegg til lavkvalitetsselskaper som handles til rabatt. Disse avvikende og diversifiserende delene av prosessen kan representere opptil en fjerdedel av kapitalen. Som et resultat av hans søken etter både vekst, og verdi, kvalitet så havner fondet ofte i blandingsdelen av Morningstar Style Box, og noen kvalitetsmåltall er ikke spesielt mye høyere her enn hos mange av konkurrentene.

Selv om vi mener at dette gir denne strategien mindre predikabilitet enn andre kvalitetsorienterte forvaltere, tillater det Siddle til å gripe mulighetene han ser i ulike markedsforhold. For eksempel har fondets nåværende relativt sette store posisjon i energi kommet fra hans syn på lav verdsettelse i stedet for den underliggende kvaliteten i forretningsmodellene i denne sektoren.

Med 7,5 milliarder euro i forvaltningskapital (sept. 2018) er Fidelity European Growth mindre bevegelig enn konkurrentene. Dette gjør det også vanskelig å lete etter selskaper som har lavere markedsverdi, og dermed blir porteføljen fokusert på gigantene og de store selskapene. Siddle har lav omløpshastighet (rundt 30 % i året) gjør at det blir mindre likviditetsrisiko.

Overordnet har aksjeseleksjon vært hoveddriveren til meravkastning siden Siddle tok over fondet i 2012. Dette viser at han er dyktig til å konvertere Fidelitys analysekapasitet til resultater i fondet.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Fidelity European Growth A-Acc-EUR15,44 EUR-1,30Rating
Fidelity European Growth A-Dis-EUR17,38 EUR-1,30Rating
Fidelity European Growth Y-Acc-EUR22,32 EUR-1,23Rating

Om forfatteren

Mathieu Caquineau, CFA

Mathieu Caquineau, CFA  Senior Fund Analyst, Morningstar France

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer