Avkastningsfritt i lange obligasjoner

Fortsatt høy avkastning i høy-risikoobligasjoner.

Thomas Furuseth 29.10.2018 | 13.15
Facebook Twitter LinkedIn

Avkastning første 9 måneder 2018 norske rentefond

Gjennomsnittlig avkastning de første 9 månedene i 2018 var hele 4,17 % i høy-risikokategorien, mens gjennomsnittet i globale obligasjoner endte på negativt 0,06. Templeton Global Total Return, som ledes av Michael Hasenstab, leder an med en negativ avkastning på 4,24 %,  ettersom fondet typisk har en vekstmarkedseksponering og dette markedet preges av utfordringene i dagens marked.

Samtidig har KLP Obligasjon Global II en avkastning på -2,01 %. Det har vært vanskelig å være rentenist der også, og dette fondet er mye mer konservativt forvaltet. Utfordringen, vil jeg anta, ligger i renteoppgangen i USA i de lange rentene.

I motsatt ende finner vi FORTE Kreditt med en avkastning på 8,92 %, og andreplassen har Fondfinans High Yield med en avkastning på 7,44 %.

Altså negativ avkastning i trygge obligasjoner med lang durasjon og høy avkastning i høyrisiko.

La oss se litt nærmere på sammenhengen mellom durasjon (hvor lang tid det tar før du får tilbakebetalt obligasjonen, også et mål på rentesensitivitet) og avkastningen i år. Husk at det er forskjellig kredittrisiko i disse fondene og at de korteste rentefondene (NOK Money Market) ikke er tatt med.

Avkastning versus durasjon i 2018

Du ser klart høyrisikofondene skiller seg ut, og vi ser også at generelt har de fondene med lengst durasjon også svakest avkastning.

Forventet avkastning i dag er rett og slett ‘effektiv rente’ eller det som kalles ‘yield to maturity’ på engelsk. Hvis man har et fond med 5 års durasjon og du låser inn en rente på 2 % p.a., så er dette et godt utgangspunkt for totalavkastningen for hele 5 årsperioden. Det blir ikke nødvendigvis realisert avkastning grunnet det som skjer i markedene, men det er et godt estimat.

Bedre utsikter fremover?

Effektiv rente versus durasjon oktober 2018

Jeg ser ingen store grunner til å ta på seg lang durasjonsrisiko i dag. Argumentene har jeg allerede gått gjennom i denne artikkelen. De er også det motsatte av hva jeg tenker når det gjelder rentebinding på huslån. Når man skal investere må man vurdere risiko opp mot avkastningsmuligheter og med lang durasjon, så øker risikoen uten at det ser ut til at man får særlig betalt for det. Hva er da poenget? Velg heller et fond med kort durasjon og tilsvarende avkastningsmulighet. Det er verdt å merke seg at tallene ovenfor kommer med etterslep på opptil flere måneder.

Hva med høyrisiko?

 

iShares Global HY Corp Bd ETF har en yield to maturity på 5 %, mens iShares Global Govn Bond ETF har tilsvarende en yield på 1 %. Hvis du mener 4 % risikopremie er tilstrekkelig, så har du muligheten. Men vær klar over at i en nedgangsperiode vil du få et stort fall i høyrisikomarkedet. Selv om det er obligasjoner, bør du bruke av aksjebudsjettet i aktivaallokeringen din. I tillegg er det slik at selv om ‘effektiv rente’ er 5 %, så er det før eventuelle uforutsette konkurser. Hvis en utsteder går konkurs, og det er det høyere risiko for blant høyrenteutstederne, vil det naturlig nok ta av avkastningsmulighetene slik at realisert avkastning kan ha større utfallsrom på nedsiden for high yield.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Fondsfinans High Yield11 054,56 NOK-0,02Rating
iShares Global Govt Bd Idx (LU) A2 USD83,55 USD-0,43Rating
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist89,10 USD0,03Rating
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Dist85,10 USD-0,07Rating
KLP Obligasjon Global P954,98 NOK0,58Rating
Templeton Global Ttl Ret A(acc)NOK-H17,85 NOK0,00

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer