Franklin Mutual European Fund

Fondet har sett sine bedre dager, men det holder fortsatt langsiktig appell.

Mathieu Caquineau, CFA 10.10.2018 | 15:04
Facebook Twitter LinkedIn

Ettersom de fleste av de erfarne fondsforvalterne har gått av, samt at avkastningen har vært utfordrende, befinner Franklin Mutual European seg på et vanskelig punkt i historien, men vi mener at det nåværende forvaltningsteamet er godt posisjonert for å sette denne verdistrategien tilbake i sporet. Fondet opprettholder en Morningstar Analyst Rating på Bronze.

Philippe Brugère-Trélat gikk av og forlot fondet 1. mai i 2018. Han har oppnådd suksess som forvalter i dette fondet siden han tok over rollen i 2005 og han hadde uvurderlig erfaring innen europeiske aksjer. Heldigvis har fondet Katrina Dudley, som har vært fondets offisielle medforvalter siden 2007 og tok over styringen. Vi mener hun er en verdig arvtager som bidrar til stabilitet. Hun er erfaren i Mutual seriens verdifilosofi siden hun startet i teamet i 2002. Mandana Hormozi ble medforvalter i januar 2018. Deres samarbeid er i de tidlige fasene fortsatt, men vi finner det betryggende at Hormozi også har lang erfaring med prosessene ettersom hun kom til Mutual serien i 2003. Hun har også vært medforvalter i Franklin Mutual Beacon siden 2009 og har beholdt den rollen.

Disse endringene kommer på et tidspunkt hvor det har vært vanskelig for fondet, ettersom det har hatt sterk mindreavkastning siden 2014, mens den relative risikoen har økt. Den begrensede eksponeringen mot defensive sektorer, grunnet verdsettelse, har vært en motvind. Avkastningen har også skuffet grunnet feilgrep, spesielt innenfor eksponeringen mot finanssektoren. Eksempelvis kuttet teamet eksponeringen mot banker i etterkant av Brexit-avstemningen og de gikk glipp av den påfølgende oppturen. Aksjevalgene i denne sektoren fortsatte å gjøre vondt også i 2017. Situasjonen har startet sin reversering nylig, ettersom fondet har gitt meravkastning de første 8 månedene i 2018.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Franklin Mutual European A(acc)EUR  
Franklin Mutual European A(acc)USD  

Om forfatteren

Mathieu Caquineau, CFA

Mathieu Caquineau, CFA  Senior Fund Analyst, Morningstar France

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies