Fidelity Funds - Pacific Fund

Fidelity Funds - Pacific Fund er et solid valg for eksponering mot Asia inklusiv Japan.

Morningstar Fund Analysts 12.09.2018 | 12.49
Facebook Twitter LinkedIn

Fidelity Pacific sitt forvalterteam har talent og har godt med ressurser med en annerledes fremferd. På tross av kostnader over gjennomsnitt, har fondet opprettholdt sin Morningstar Analyst Rating på Silver.

Dale Nicholls har ledet denne strategien siden oppstarten i 2003, og har oppnådd imponerende historikk. Hans bakgrunn i Japan og hans evne til å snakke språket er viktige styrker for dette fondet, gitt at Japan står for nesten 40 % av MSCI AC Asia Pacific indeksen. Nicholls utviser dyp kunnskap om Kina og han tok også over Fidelity China Special Situations (et britisk fond kun tilgjengelig der) i 2014 og dette fondet gir ham ideer å sette i sving også i dette fondet.

Som mange andre Fidelity-forvaltere følger Nicholls en fra-bunnen-og-opp prosess hvor han fokuserer på kvalitet og vekst, men det står på egne bein i andre områder. Hans investeringsmåte er mer indeksagnostisk en mange av hans kollegaer, med sektor- og landveddemål som avviker med mer en 10 prosentpoeng fra indeksen. Videre har Nicholls ofte mer enn 60 % av porteføljen i små- og mellomstore selskaper fordi disse aksjene tenderer til å være under radaren, samtidig som de innehar attraktivt vekstpotensial. Som et resultat av dette er porteføljen ganske forskjellig fra indeksen og typiske konkurrenter i kategorien.

Siden fondet mottok mye kapital i 2013, har antallet beholdninger økt betraktelig over Fidelitys oppgitte område på 150 – 200 aksjer. Fordi fondet har fokus på små og mellomstore selskaper, og at fondet har mer enn 2 milliarder dollar i forvaltningskapital, så har vi noen bekymringer rundt styringen av kapasiteten i fondet. Fondet har riktignok oppretthold til karakteristiske bias mot småselskaper, og Fidelity har blant de tyngste teamene i regionen, noe som gir Nicholls en breddetilgang til interne analyser i regionen, noe han trenger for å utføre oppdraget og noe som gjør det vanskelig for konkurrenter å etterligne.

Fondets styrker har gjort det til en langsiktig vinner basert på absolutte tall og risikojusterte tall. Selv om kapasitetsutfordringene og kostnadsnivået bør overvåkes, burde fondets fokus gi en avkastningspremie fremover, riktignok med forhøyet volatilitet. Fondet er derfor ikke for de med tynnslitte nerver.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Fidelity Pacific A-Dis-USD35,96 USD-1,99Rating

Om forfatteren

Morningstar Fund Analysts  Morningstar fund analysts cover more than 1,700 mutual funds and write regular commentary covering fund industry news, fund investing trends, picks, portfolio planning, international investing, and more.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer