Svekker instinktet din finansielle trivsel?

Vi mennesker har et innebygget behov for å evaluere vår velstand og relative posisjon i samfunnet. Når vi mangler objektive måltall for å gjøre dette, ser vi til «tilsvarende andre» for å bedømme vår fremgang.

Sarah Newcomb 04.07.2018 | 9.37
Facebook Twitter LinkedIn

Ny forskning fra Morningstar viser at dette instinktet gjør mer skade enn nytte når det kommer til det moderne menneskets forhold til våre penger.

Vi gjennomførte en survey som involverte flere hundre personer i USA og våre hovedfunn inkluderer:

  • Personer i hver eneste inntektsgruppe vil sannsynligvis sammenligne seg selv med noen som er bedre stilt enn seg selv, heller enn å sammenligne med noen som har det dårligere.
  • Hyppige sammenligninger med personer som er bedre stilt enn seg selv, ble ofte assosiert med høyere finansielt stress, lavere tilfredstillelse, lavere sparing og overordnet mer negative følelser rundt sitt finansielle liv.

Sosiale sammenligninger var sterkt korrelert med finansielt velbehag. Når vi ser på de relative størrelsene på effektene til ting vi vanligvis forbinder med finansiell stabilitet (alder, inntekt, utdanning og finansiell kunnskap) fant vi at effekten av sosiale faktorer var større.  Dette foreslår at måten vi sammenligner oss selv med andre personer kan være en svært viktig del av vår overordnede finansielle helse.

Det var riktignok en liten gruppe mennesker som hadde positive følelser ovenfor pengesituasjonen deres uavhengig av om de sammenlignet seg med personer som var bedre eller dårligere stilt enn seg selv. I motsetning til resten av populasjonen som vi spurte, sammenlignet ikke denne gruppen seg med personer i nærmiljøet, familien, venner eller kollegaer. I stedet rapporterte denne lille gruppen at de sammenlignet seg med en finansiell rollemodell eller mentor. Dette syns vi var interessant.

Kan det være at vi får bedre finansielle liv med mindre stress dersom vi velger oss en finansiell rollemodell i stedet for å sammenligne oss selv med andre? Er dette kuren for noen av våre finansielle problemer? I en oppfølgingsstudie fikk vi flere hundre personer til å bli med på en kort øvelse hvor en gruppe av kandidatene ble spurt om å identifisere en finansiell rollemodell og vi ba dem tenke over denne personens oppførsel som ledet rollemodellene til suksess. Den andre gruppen ble spurt om hvem de normalt sammenlignet seg selv med, den siste gruppen ble ikke gitt noen sammenligningsoppgaver. Alle gruppene ble deretter spurt en rekke spørsmål rundt deres finansielle selvtillit og andre følelser rundt pengespørsmål.

Personene som valgte en rollemodell hadde signifikant større sannsynlighet for å rapportere at de hadde evner til å nå sine finansielle mål enn de som gjorde vanlige sosiale sammenligninger. De var også mer bestemt på å nå disse finansielle målene og rapporterte å ha større grad av kontroll over deres finansielle fremtid enn de som ikke hadde rollemodell.

Resultatene til disse studiene viser at vi selv om vi ikke klarer å unngå instinktet vårt om å sammenligne oss med andre, kan vi forbedre vår egen finansielle trivsel ved å bevisst rette vår oppmerksomhet mot en bestemt finansiell rollemodell.

I mitt eget liv har jeg valgt å emulere min mor. Selv om hun tjener mindre enn meg, lever hun også enklere. Jeg beundrer hennes evner til å få til det hun ønsker og med hennes evne til å være fornøyd. Ved å ta blikket vekk fra naboer og kollegaer og i stedet fokusere på min finansielle mentor har jeg klart å forbedre min egen livskvalitet og redusere mitt finansielle stressnivå på svært kort tid.

Hvilke finansielle beslutninger beundrer du? Hva er den ene tingen du kan gjøre i dag for å bli litt mer som dem?

Artikkelen har tidligere blitt publisert på Morningstar.no

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sarah Newcomb  Sarah Newcomb (Ph.D) er adferdsøkonom hos Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer