Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Hvor godt gjør obligasjonsfondene det i forhold til referanseindeks?

Det typiske aktive rentefondet sliter med å slå fondets referanseindeks etter kostnader.

Mara Dobrescu 27.06.2018 | 9:35

Hva er den oddsen for å velge et aktivt rentefond som gjør det bedre enn referanseindeks etter kostnader, og i hvilke kategorier er det fordelaktig å velge et billig indeksalternativ? For å svare på disse spørsmålene så vi på historisk meravkastning for fond i 25 rentekategorier i Europa, Asia og Afrika (EAA) og i USA (US) over rullende 3 årsperioder i perioden fra januar 2002 til oktober 2017.

Avgifter er den største bidragsyteren til rentefondenes kroniske mindreavkastning i forhold til deres indekser

Vi fant ut at i 13 av disse 25 kategoriene hadde median-fondet typisk meravkastning i forhold til kategoriens indeks, men dette var før kostander. Dette tilser at forvalterne har evner til å gi meravkastning i noen tilfeller. Men, når vi trekker vekk kostnadene så faller oddsen for meravkastning drastisk. Ingen av disse 25 kategoriene gav medianfondet høyere avkastning enn kategoriens indeks etter kostnader, noe som tegner et dystert bilde for aktive rentefondsinvestorer.

Meravkastning rentefond Europa

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Mara Dobrescu

Mara Dobrescu  is a fund analyst at Morningstar France.