Fidelity Emerging Markets

Vi mener fondet er et sterkt valg, basert på investeringsprosessen og teamet som står for denne.

Morningstar 22.06.2018 | 11.04
Facebook Twitter LinkedIn

Fidelity Emerging Markets representerer et sterkt valg for investorer og vår tiltro til dets potensiale har økt over tid.

Forvalteren heter Nick Price og han har vært lederen av denne strategien siden 2009. Han blir støttet av tre regionale porteføljeforvaltere; Amit Goel, som er ansvarlig for vekstmarkedene i Asia, Angel Ortiz for Latin-Amerika og Greg Konstantinidis for Europa, Midt-Østen og Afrika (EMEA). Et team på rundt 40 vekstmarkedsanalytikere som er lokalisert verden rundt, skaffer ideer inn mot de regionale forvalterne og til Price. Samtidig har de også rentespesialister og globale sektorspesialister i den utvidede gruppen som kan bidra med industrisyn og kontekst. Det har vært noen endringer i regionale forvaltere som støtter Price oppgjennom årene, og selv om vi ikke har vært altfor bekymret, er det velkomment at det har roet seg ned i etterkant av 2015. Overordnet er ressursene helt klart imponerende og de flere lagene med analyse legger til verdi etter vårt syn.

Investeringsprosessen er hovedsakelig fra-bunnen-og-opp. Teamet fokuserer primært på kvalitetsselskaper som vokser og som viser til sterk og bærekraftig avkastning på kapitalen (ROA), balanseregnskap med lite gjeld, aksjonærvennlige ledere og fornuftig verdsettelse. Dette fondet blir forvaltet som en «best of breed» portefølje, med aksjer der forvalterne mener det er størst potensiale blant de tre regionale fondene, men Price har overordnet kontroll over porteføljen. Han er involvert i aksjeanalyseprosessen, legger til og kutter posisjonene basert på hans aksjemål og tekniske forhold, og gir verdifull global oversikt over både aksjevalg og porteføljeposisjonering.

Porteføljen er veldig vridd mot vekstfaktorer, høyere verdsettelsesmåltall, og høy avkastning på egenkapitalen sammenlignet med MSCI EM indeksen. Vekstfaktoren var upopulær i 2016, og dette bidro til relative svakheter dette året, og det påfølgende året slo det vesentlig bedre ut. Slike svingninger må påregnes, men på lengre sikt har investorer blitt påskjønnet for å eie fondet på lang sikt. Vår tiltro til fondets meritter har vokst over tid og dermed har Morningstar Analyst Rating blitt økt til Silver.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Fidelity Em Mkts A-Acc-USD19,01 USD-1,36Rating
Fidelity Em Mkts A-DIST-USD28,57 USD-1,31Rating

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer