18 norske Lavkarbon-fond

Morningstar har lansert karbonmåling av fond, og 18 norske fond kvalifiserer i øyeblikket for merket ‘Lavkarbon’.

Thomas Furuseth 02.05.2018 | 14.17
Facebook Twitter LinkedIn

For å gi investorer muligheten til å følge opp deres investeringer, gir Morningstar nå et bredt publikum muligheten til å ta hensyn til flere risikofaktorer i oppfølgningen av deres investeringer. De som ønsker å ha lavere karbonrisiko kan få dette rapportert på Morningstar.no innen kort tid. Profesjonelle brukere kan få detaljinformasjon allerede i dag i Morningstar Direct.

Litt om karbonmålingen

Morningstar benytter Sustainalytics (Morningstar eier 40 % av aksjene i Sustainalytics) sin helt nye karbon-risikovurdering på enkeltselskaper, som gir en score for de vurderte selskapene fra 0-100 hvor godt selskapene er tilpasset en verden hvor det er begrensninger på hvor mye karbon man kan benytte som følge av Parisavtalen. For å møte denne fremtiden med begrensinger på karbontilgang og karbonbruk, måles selskapene på 70 underliggende punkter. En score under 10 regnes for å være lav karbonrisiko, og er dermed kravet for å få lavkarbon-merke fra Morningstar.

I tillegg til dette kreves det at man har mindre enn 7 % av porteføljen (definert gjennom Morningstar produktinvolvering) eksponert mot fossile bransjer. Begge tallene regnes ut hvert kvartal, og det benyttes 12 måneder rullende gjennomsnitt for begge tallene.

Ikke en ren CO2 utslippsvurdering

Tallene går lenger enn en ren rapportering av selskapenes karbonavtrykk i fondenes portefølje, ettersom Sustainalytics også vurderer blant annet ‘stranded assets’ risiko (altså at dyr infrastruktur blir verdiløs som følge av at man ikke kan bruke dem grunnet klimaavtrykk), karbonavtrykk, karboneksponering, karbonforvaltning, operasjonell risiko, og produkter og tjenester. Detaljer om fondenes eksponering finnes i Morningstar Direct allerede nå.

Morningstar.no vil senere i år gi brukerne mulighet til å se på karbonrisiko og involvering i fossile bransjer sammenlignet med konkurrentene i kategorien og på absolutt nivå.

Absolutte tall, muligheter i de fleste kategorier

For å få Morningstar Lavkarbon må man under absolutte terskler, det er ikke relativt til kategori, men man kan fortsatt sammenligne fondene innad i kategorien og finne fond som har lavere risikovurderinger.

Ganske mange fond får Lavkarbon-merke fordi de investerer bare i en bestemt sektor som ikke er relatert til karbonintensiv industri, eksempelvis finans, helse, teknologi også videre. Samtidig ser vi at mange fond har fått lavkarbon-merke for nåværende eksponering i vanlige brede kategorier. For eksempel i globale aksjer finner vi Skagen Global, Pareto Global, Storebrand Global Solutions, Odin Global, Nordea Stabile Aksjer Global (Etisk) og Holberg Global. Bare ett indeksfond, KLP Aksje Norden Indeks, får lavkarbon-vurdering på dette stadium.

Det er heller ikke helt uventet at det ikke er noen Norge-fond med på listen, eller at vekstmarkedsaksjefondene i snitt gjør det dårlig på denne vurderingen. Riktignok kan man også finne vekstmarkedsfond som scorer godt.

Nedenfor til høyre finner du listen av norske fond som har lavkarbon-merke i dag, men dette vil variere over tid i forhold til fondsutvalget (fond som har mer en 12 måneders drift) og hva slags eksponering som fondene har.

Les hele pressemeldingen her (engelsk), les en white paper om temaet her, les metodedokumentet her.

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Nordic Best Selection 439,95 NOK -1,21 2stars
DNB Grønt Norden 1 386,04 NOK -1,13 4stars
DNB Health Care 264,60 NOK -1,77 4stars
DNB Teknologi 1 351,98 NOK -0,91 5stars
DNB Telecom 169,70 NOK -1,00 5stars
Eika Norden 6 273,62 NOK -0,97 2stars
Fondsfinans Global Helse 31 979,73 NOK -1,82 4stars
Holberg Global A 246,82 NOK -1,61 4stars
KLP AksjeNorden Indeks 4 238,72 NOK 0,02 3stars
Nordea Stabile Aksjer Global 2 484,03 NOK -0,11 -
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 2 945,62 NOK 0,04 4stars
ODIN Europa C 194,56 NOK 0,35 3stars
ODIN Global C 241,96 NOK 0,87 3stars
ODIN Norden C 2 431,55 NOK 0,09 2stars
ODIN USA A 135,05 NOK 1,68 -
Pareto Global C 2 146,29 NOK -0,79 3stars
SKAGEN Global A 1 662,25 NOK 0,82 2stars
Storebrand Global Solutions 2 473,65 NOK -0,70 4stars

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DNB Grønt Skifte Norden A2 883,93 NOK0,20Rating
DNB Health Care A586,95 NOK-0,14Rating
DNB Teknologi A4 530,78 NOK-0,97Rating
DNB Telecom A265,63 NOK-0,37Rating
Eika Norden11 221,05 NOK0,23Rating
Fondsfinans Global Helse63 327,38 NOK-0,08Rating
Holberg Global A610,40 NOK-0,25Rating
KLP AksjeNorden Indeks P9 770,93 NOK0,40Rating
Nordea Stabile Aksjer Global3 819,66 NOK0,14
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk5 666,62 NOK-0,66Rating
ODIN Europa C NOK  
ODIN Global C NOK539,76 NOK0,78Rating
ODIN Norden C NOK5 062,49 NOK0,35Rating
ODIN USA A NOK329,13 NOK1,02Rating
Pareto Global C4 757,55 NOK-0,41Rating
SKAGEN Global A3 597,93 NOK-0,02Rating
Storebrand Global Solutions A5 279,82 NOK-1,16Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer