Nordea 1 – Global Stable Equity

Fondet har hatt mindreavkastning av de rette årsakene.

Mathieu Caquineau, CFA 27.04.2018 | 10:12
Facebook Twitter LinkedIn

Denne testede strategien er ledet av en erfaren duo, men fondets attraktivitet er først og fremst en distinktiv prosess som er designet til å finne selskaper med stabil inntjening i tillegg til lav eller moderat aksjeprisvolatilitet. Forvalternes første filtrering gjør at de sitter igjen med omtrent 350 kandidater for porteføljen, som igjen gås gjennom slik at de ender med en portefølje på rundt 90-110 navn. I dette siste stadiet bruker forvalterne ‘ledende salgsside analytikere’, makroøkonomiske risikofaktorer og risikobidrag som underlagsmateriale for å vurdere om porteføljen bør endres. Selv om forvalterne tar mye hensyn til verdsettelse, investerer de ikke på bakgrunn av verdsettelse alene.

Denne adferden leder ofte til mer defensive beholdninger enn det vi ser hos konkurrentene. Per februar 2018 har fondet omtrent dobbelt så mye som konkurrentene i defensive sektorer. På den andre siden har finanssektoren vært en langsiktig undervekt i porteføljen gitt støyen som kom i etterkant av finanskrisen. De beholdningene som forvalterne har innen finans er typisk ikke fra Europa, og de er stort sett personkundebanker. Innenfor materialer og energi sliter også forvalterne med å finne stabile selskaper.

Det er på det rene at fondet ikke er designet for å holde følge med konkurrentene i sykliske ‘bull-rally’ som vi så i 2017. Når det er sagt har fondets langsiktige profil gitt resultater som slår konkurrentene på lang sikt, samtidig som fondet har gitt en glattere opplevelse for investorer. Det betyr at fondets Sharpe Ratio har vært høyere enn konkurrentene og MSCI World Value siden januar 2010.

Fondet har to forvaltere som har utviklet denne unike strategien. Duoen har forvaltet strategien siden 2005 i en annen enhet, Nordea Invest Stabile Aktier, med gode resultater. Luxembourgvarianten ble endret til stabile aksjer-prosessen i 2010. Robert Næss har mer enn 20 års erfaring innen forvaltning, mens Claus Vorm har en mer akademisk bakgrunn og kom til Nordea i 2004. Vi mener det er en god balanse i teamet, men det er mindre enn mange av konkurrentene innen globale aksjer. Derimot mener vi teamet har adekvate ressurser til å håndtere prosessen slik den er designet. Fondet opprettholder Morningstar Analyst Rating på Bronze.

I Norge er fondet tilgjengelig under to varianter, Nordea Stabile Aksjer Global og Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, hvor førstnevnte er valutasikret. Red.anm.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Nordea Stabile Aksjer Global  
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk  

Om forfatteren

Mathieu Caquineau, CFA

Mathieu Caquineau, CFA  Senior Fund Analyst, Morningstar France

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings