Nordea 1 – Global Stable Equity

Fondet har hatt mindreavkastning av de rette årsakene.

Mathieu Caquineau, CFA 27.04.2018 | 10:12
Facebook Twitter LinkedIn

Denne testede strategien er ledet av en erfaren duo, men fondets attraktivitet er først og fremst en distinktiv prosess som er designet til å finne selskaper med stabil inntjening i tillegg til lav eller moderat aksjeprisvolatilitet. Forvalternes første filtrering gjør at de sitter igjen med omtrent 350 kandidater for porteføljen, som igjen gås gjennom slik at de ender med en portefølje på rundt 90-110 navn. I dette siste stadiet bruker forvalterne ‘ledende salgsside analytikere’, makroøkonomiske risikofaktorer og risikobidrag som underlagsmateriale for å vurdere om porteføljen bør endres. Selv om forvalterne tar mye hensyn til verdsettelse, investerer de ikke på bakgrunn av verdsettelse alene.

Denne adferden leder ofte til mer defensive beholdninger enn det vi ser hos konkurrentene. Per februar 2018 har fondet omtrent dobbelt så mye som konkurrentene i defensive sektorer. På den andre siden har finanssektoren vært en langsiktig undervekt i porteføljen gitt støyen som kom i etterkant av finanskrisen. De beholdningene som forvalterne har innen finans er typisk ikke fra Europa, og de er stort sett personkundebanker. Innenfor materialer og energi sliter også forvalterne med å finne stabile selskaper.

Det er på det rene at fondet ikke er designet for å holde følge med konkurrentene i sykliske ‘bull-rally’ som vi så i 2017. Når det er sagt har fondets langsiktige profil gitt resultater som slår konkurrentene på lang sikt, samtidig som fondet har gitt en glattere opplevelse for investorer. Det betyr at fondets Sharpe Ratio har vært høyere enn konkurrentene og MSCI World Value siden januar 2010.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Nordea Stabile Aksjer Global  
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk  

Om forfatteren

Mathieu Caquineau, CFA

Mathieu Caquineau, CFA  Senior Fund Analyst, Morningstar France

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies