Fondita Nordic Micro Cap

På tross av svak avkastning nå nylig, mener vi at fondet fortsatt er et godt valg for investorer som forstår fondets risikofaktorer.

Matias Möttölä, CFA 13.04.2018 | 9.25
Facebook Twitter LinkedIn

Fondita Nordic Micro Cap investerer i nordiske småselskaper ved å benytte en Fonditas veltestede investeringsprosess. Forvalteren Markus Larsson har gode resultater her og i to andre fond som han tok over juni 2006. Siden mai 2011 har han fått støtte fra Kenneth Blomqvist som har påviste resultater på egen kappe. I 2014 ble Larsson også administrerende direktør for selskapet, noe som reiser spørsmål om hans arbeidsmengde, men vi mener det ikke er en stor grunn til bekymring.

Prosessen er strukturert rundt en grundig utvelgelse av selskaper med sterk konkurranseposisjon og en synlig eier. Forvalterne foretrekker selskaper der de kan identifisere strukturelle endringer som ikke er blitt priset inn. På tross av fondets navn ‘Micro Cap’, har fondet en tilt mot litt større ‘småselskaper’ siden grensen for markedsverdi ble doble til 800 millioner euro i 2010 (~8 mrd. NOK). Fondita har håndter den svake likviditeten som preger dette markedet ved å tillate at inntil 20 % av fondets kapital kan investeres i større selskaper slik at det begrenser behovet for å styre kontantstrømmen. Fondet er fortsatt i småselskapsområdet til Morningstar Style Box og har en lav R-kvadrat (56 %) mot Morningstar Nordic Index.

Vi har noen bekymringer rundt fondet svake relative avkastning versus dens Carnegie Nordic Small Cap TR indeksen i tre av 4 kalenderår fra og med 2014, mener vi derimot ikke at dette er tegn på svakheter i prosessen. For eksempel i 2017 var fondets kvalitetsbias en årsak til at de unngikk selskaper med høye multipler, noe som medførte mindreavkastning mot konkurrentene i Norden.

På tross av disse relative tapene har fondet lukrativ langsiktig avkastning sett i forhold til risikoen. Sharpe-Ratio er det tredje høyeste i kategorien siden oppstart til mars 2018, og fondet har slått konkurrentene både i oppgangsmarkeder og nedgangsmarkeder.

Fondets kostnader er høye relativt til konkurrentene, men vi mener styrkene holder til å oppveie for dette til en stor grad. Fondet får Morningstar Analyst Rating Silver.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Fondita Nordic Small Cap B226,58 EUR-0,47Rating

Om forfatteren

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä er redaktør på Morningstar.fi og Manager Research Analyst for Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer