Aberdeen World Equity Fund

Dette er fortsatt et godt fondsvalg, selv om vi har mistet noe av tiltroen til fondet.

Muna Abu-Habsa 12.04.2018 | 14:16

Dette fondet er fortsatt et godt valg for globaleksponering, men det henger igjen noen usikkerhetsmomenter i forhold til konsistensen i investeringsprosessen i etterkant av fusjonen med Standard Life Investments. Denne usikkerheten tynger vår tillit.

Fondet fortsetter å bli forvaltet av et erfarent team som har vist god stabilitet. Vi har gode skussmål til lederen av teamet, Stephen Docherty. I etterkant av den nevnte fusjonen har han blitt utnevnt til sjefen for den globale investeringskomiteen, der Devan Kaloo er sjef for aksjeforvaltningen. Utnevnelsen av to av Aberdeens resurser til profilerte roller gir en viss grad av kontinuitet, men det er fortsatt usikkert hvordan endringer i analysefunksjonene som støtter begge enhetene vil bli påvirket i form av stabilitet i teamet og implementering av strategien.

Inntil nå har det Edinburgh-baserte porteføljeteamet benyttet seg av de regionale kontorene for å finne aksjeideer. Teamet plukker ut en global kjøpsliste med omtrent 330 aksjer. En unik egenskap ved denne er at det ikke finnes kvantitative filtre og listen er i stedet basert på fundamental analyse. Analytikerne foretrekker kvalitetsselskaper med klare forretningsstrategier som er enkle å forstå med transparente finansielle tall. Teamet søker deretter å identifisere prisingsavvik fra et globalt perspektiv. Teamet bygger diversifiserte porteføljer som ikke søker å etterligne indeks.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
AS SICAV I World Equity A Acc USD26,97 USD0,84

Om forfatteren

Muna Abu-Habsa  is a senior investment research analyst at Morningstar

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies