Aberdeen World Equity Fund

Dette er fortsatt et godt fondsvalg, selv om vi har mistet noe av tiltroen til fondet.

Muna Abu-Habsa 12.04.2018 | 14.16
Facebook Twitter LinkedIn

Dette fondet er fortsatt et godt valg for globaleksponering, men det henger igjen noen usikkerhetsmomenter i forhold til konsistensen i investeringsprosessen i etterkant av fusjonen med Standard Life Investments. Denne usikkerheten tynger vår tillit.

Fondet fortsetter å bli forvaltet av et erfarent team som har vist god stabilitet. Vi har gode skussmål til lederen av teamet, Stephen Docherty. I etterkant av den nevnte fusjonen har han blitt utnevnt til sjefen for den globale investeringskomiteen, der Devan Kaloo er sjef for aksjeforvaltningen. Utnevnelsen av to av Aberdeens resurser til profilerte roller gir en viss grad av kontinuitet, men det er fortsatt usikkert hvordan endringer i analysefunksjonene som støtter begge enhetene vil bli påvirket i form av stabilitet i teamet og implementering av strategien.

Inntil nå har det Edinburgh-baserte porteføljeteamet benyttet seg av de regionale kontorene for å finne aksjeideer. Teamet plukker ut en global kjøpsliste med omtrent 330 aksjer. En unik egenskap ved denne er at det ikke finnes kvantitative filtre og listen er i stedet basert på fundamental analyse. Analytikerne foretrekker kvalitetsselskaper med klare forretningsstrategier som er enkle å forstå med transparente finansielle tall. Teamet søker deretter å identifisere prisingsavvik fra et globalt perspektiv. Teamet bygger diversifiserte porteføljer som ikke søker å etterligne indeks.

Selv om fondet historisk sett har gjort det godt gjennom hele investeringssyklusen, inkludert svake markeder slik som 2008 og 2011, kan den referanseagnostiske adferden med fokus på kvalitet og verdi lede til lengre perioder med mindreavkastning. Vi så bevis på dette både i 2013 og i 2015, ettersom teamet overvektet vekstmarkeder og undervektet USA. Fondet hentet seg inn i 2016 og 2017, men vi forventer at deres søken etter rimelig prisede kvalitetsaksjer vil være en beskrankning i en periode fremover.

Når alt kommer til alt mener vi at fondet har et erfarent team som har vært ved roret lenge, samtidig erkjenner vi usikkerhetene som stammer fra fusjonen av to organisasjoner. Dette har medført at vi har lavere grad av tiltro til fondet enn tidligere. Dermed nedgraderer vi fondets Morningstar Analyst Rating fra Silver til Bronze, ettersom vi mener dette bedre reflekterer våre nåværende forventninger til fondet på lang sikt.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
abrdn Glb Sus Eq A Acc USD  

Om forfatteren

Muna Abu-Habsa  is a senior investment research analyst at Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer