Fidelity Asia Focus

Vi mener Fidelity Asia Focus har det som skal til for å være blant de beste i sin klasse. Denne strategien har en høykvalitetsforvalter i Dhanajay Phadnis.

Mark Laidlaw 16.03.2018 | 15.18
Facebook Twitter LinkedIn

Phadnis kom til Fidelity tilbake i 2004, og fulgte den tradisjonelle karriereveien ved å bevise sin nytte som analytiker før han ble porteføljeforvalter. Han gjorde seg bemerket da han forvaltet Silver-ratede Fidelity Indonesia mellom april 2008 og mars 2015. Phadnis ble deretter flyttet til dette fondet i 2015 ettersom den daværende forvalteren, Alan Liu, fratrådte grunnet pensjon. Det var ikke en risikofri utnevnelse, men Fidelity skal ha honnør for at de gav Phadnis en slik høyprofilert strategi. Når vi har snakket med ham, har Phadnis alltid vist høy grad av innsikt som man forventer av en erfaren forvalter. Vår tiltro til ham øker for hvert møte med ham, noe som setter strategien i godt lys fremover.

Prosessen er trygt plasser i fra-bunnen-og-opp aksjeplukking. Phadnis tar en traktilnærming hvor likviditeten er startposisjonen. Deretter leter han etter selskapets økonomiske vollgrav (konkurransefortrinn), og om selskapet har høy og stabil egenkapitalavkastning. Deretter avslutter han med å vurdere selskapsstyringen, behandling av minoritetsaksjonærer og kvaliteten til ledelsen.

De selskapene som får godkjent på disse punktene, blir deretter gjennomgått for å vurdere verdsettelsen. Phadnis er villig til å holde selskaper i porteføljen selv om oppsidepotensialet er mindre enn ideelt dersom selskapet møter de tre andre kriteriene. Porteføljen holder rundt 60 beholdninger, og årsaken til dette er at det blir vanskelig for ham å holde detaljert kunnskap om flere beholdninger. Vi liker denne begrunnelsen og vi opplever dette som sant etter å ha snakket med forvalteren.

Avkastningen siden han tok over dette fondet har vært imponerende, betryggende foran både konkurrenter og MSCI AC Asia ex. Japan indeksen frem til januar 2018. Videre mener vi det er betryggende at det britisk-baserte Fidelity Emering Asia, som han har forvaltet siden november 2013, der han har svært god risikojustert relativ avkastning.

Med bakgrunn i vår økende tiltro til Phadnis og prosessen han utøver over fondet, oppgraderer vi Morningstar Analyst Rating fra Bronze til Silver.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Fidelity Sustainable Asia Eq A-Acc-USD25,90 USD-1,15Rating
Fidelity Sustainable Asia Eq A-Dis-USD9,68 USD-1,15Rating

Om forfatteren

Mark Laidlaw  Mark Laidlaw is a senior analyst, manager research for Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer