C Worldwide Global Equities

C Worldwide Global Equities har demonstrert sin verdi på veldig lang sikt, men investorer må være villige til å akseptere avkastningssvingninger for å dra nytte av langsiktig avkastningspotensial.

Jeffrey Schumacher, CFA 21.02.2018 | 14:51
Facebook Twitter LinkedIn

Fondet er ledet av svært erfarne forvaltere som har holdt styringen av fondet lenge. Adm. Dir. Bo Knudsen leder teamet, og de andre beslutningstagerne er Bengt Seger, Lars Wincentsen og Matias Kolm. Kolm er nyeste person på teamet og kom inn i 2017, men han har vært involvert i flere år allerede i selskapet forøvrig.

Investeringsprosessen og filosofien har vært på plass like lenge som forvalterne, og de ser etter store kvalitetsselskaper som vokser, de investerer med stor selvtillit og er ikke redd for å sammenstille en portefølje som her svært konsentrert og som uttrykker deres langsiktige syn på aksjer og tema.

Porteføljen består av to byggesteiner, kjernen består av stabile vekstselskaper som er fundamentet til porteføljen. Kjernen utgjør mellom 30 % - 70 % av porteføljen. Resten blir allokert til tema som forvalterne har høy tiltro til. Porteføljen utgjør maksimalt 30 beholdninger som de eier over en lang periode. Denne fremgangsmåten gir porteføljer som er betydelig forskjellig fra indeksen, så investorer burde investere i fondet og ha pengene der i lang tid, samtidig som de må være villige til å holde ut i perioder hvor det er vanskelig for fondet.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
C WorldWide Globale Aksjer  

Om forfatteren

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies