Aberdeen Emerging Market Equity Fund

Aberdeen har vist en evne til å navigere farene som går hånd i hånd når man investerer i vekstmarkedene.

Mark Laidlaw 21.12.2017 | 13.06
Facebook Twitter LinkedIn

2017 testet karakteren til Aberdeen Emerging Markets, men det er mye å like i dette fondet, etter vårt syn.

Selskapet har et stort og erfarent investeringsteam som blir ledet av Devan Kaloo, en veteraninvestor med 17 år i selskapet. Kaloo er en person vi holder høyt i kurs. Han, og mange andre med ham, har vært i Aberdeen i majoriteten av investeringskarrieren. Han tok over rollen som sjefen for aksjeforvaltningen etter Hugh Young i 2015 og ble gjenvalgt i samme stilling i etterkant av fusjonen mellom Standard Life Investments og Aberdeen i august 2017. Kaloo mottar solid støtte fra andre seniorer, slik som Joanne Irvine (sjef for vekstmarkedene utenom Asia), men hans involvering er svært viktig for vår løpende tiltro til fondets egenskaper. Per desember 2017 har teamene til SLI og Aberdeen fortsatt ikke fusjonert, men SLI har ikke meningsfull tilstedeværelse i vekstmarkedene, så vi forventer minimalt med avbrudd når de to teamene blir fullt integrert i løpet av starten av 2018.

Investeringsprosessen er blitt utøvd på en konsekvent måte i mer enn to tiår, med verdi og kvalitet som hovedformål. To nylige justeringer som ble utforsket av Flavia Cheong og asiatiske aksjeteamet har en effekt her gitt at Asia er 70 % av universet. Den første av de to var å undersøke grundig om aksjer som har snublet har gjort det av sykliske grunner eller av strukturelle årsaker. Den andre er hvordan teamet investerer i Kina, hvor de historisk sett har investert i Hong Kong- børsnoterte konglomerater. Det kinesiske markedet har endret seg og Aberdeen var i faren for å bli tilsidesatt. Dermed har vi sett teamet ta posisjoner i fondet Aberdeen China A Shares, og kinesiske aksjer slik som Tencent, Midea og China Resources Land for å adressere dette punktet.

Fondet har hatt et tungt 2017 ettersom teknologi har hatt sterk avkastning, mens teamet, grunnet dets verdsettelses- og kvalitetsbias, har hatt undervekt i denne sektoren. Når det er sagt, så har langsiktige investorer blitt godt belønnet. Riktignok er fondet dyrt og gitt hvor kapital Aberdeen råder over, mener vi at de kunne gjort mer for å få ned kostnadene. Sammenlagt mener vi fortsatt at Aberdeen er et valg som er gjennomprøvd når det kommer til vekstmarkedsaksjer, og vi opprettholder Morningstar Analyst Rating Silver. 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
abrdn Emerging Markets Eq A Acc USD66,92 USD-0,74Rating

Om forfatteren

Mark Laidlaw  Mark Laidlaw is a senior analyst, manager research for Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer