Templeton Asian Growth Fund

Vi er fortsatt ikke imponert. 

Morningstar Fund Analysts 21.12.2017 | 0.01
Facebook Twitter LinkedIn

Templeton Asian Growth fortsetter å skuffe oss, og vi mener det er bedre alternativer i søken etter et fond som investerer i asiatiske aksjer.

Forvalteren Allan Lam har vært av nøkkel-beslutningstakerne i fondet siden juni 1999 og har vært i selskapet i tre tiår. På tross av hans lange erfaring er vår tiltro til ham svak, og vi har ikke sett noen klare initiativer fra ham til å forbedre avkastningen. Eric Mok ble fondets backup-forvalter i etterkant av at Mark Mobius sitt navn ble tatt av plakatene 3. april 2017. Mok har vært i selskapet i 20 år og har spesialisert seg innen IT-sektoren, noe som kan være nyttig for å redusere fondets langsiktige undervekt innenfor IT. Derimot har Mok begrenset erfaring innen porteføljeforvaltning. Mobius har alltid hatt svært begrenset påvirkning på dette fondet, han er riktignok fortsatt talsperson for gruppen.

Investeringsprosessen fokuserer på aksjer som gir inntrykk av å være billige relativt til 5 års estimerte fortjenestevekst. Fondet har historisk sett hatt meningsfylte avvik fra indeksen, men Lam har gitt dårlig avkastnings- og risikoprofil historisk, i motsetning til flere andre forvaltere i gruppen. Det har vært forsøkt å forbedre risikostyringen, slik som å redusere konsentrasjonen i topp 10 aksjer, og introdusere noen av indeksens tungvektere, men vi har vært skuffet over å se at fondets vedvarende overdrevne referanseindeksrelative risiko. Eksempelvis har fondet per 31.10.2017 23 prosentpoeng undervekt i IT, og toppbeholdningen Aluminium Corp of China representerer 8,7 prosentpoeng overvekt.

Lam har levert blandet avkastning i hans periode. Fondets langsiktige resultater er greie, er de siste tre årene forferdelige: per 30. november 2017 har fondet tapt hele 6,9 prosentpoeng i forhold til indeksen og fondet er blant de desidert dårligste i kategorien (96. prosentil). I tillegg har store land- og sektorveddemål gitt humpete avkastning både i absolutte og relative termer.

I tillegg møter investorer her høye kostnader. Selv om det er tegn til bedringer i horisonten, har fondet flere vedvarende svakheter enn vi er komfortable med. Derfor opprettholder vi Morningstar Analyst Rating på Negativ.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Templeton Asian Growth A(acc)USD36,38 USD-2,57Rating

Om forfatteren

Morningstar Fund Analysts  Morningstar fund analysts cover more than 1,700 mutual funds and write regular commentary covering fund industry news, fund investing trends, picks, portfolio planning, international investing, and more.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer