Templeton Asian Growth Fund

Vi er fortsatt ikke imponert. 

Morningstar Fund Analysts 21.12.2017 | 0:01
Facebook Twitter LinkedIn

Templeton Asian Growth fortsetter å skuffe oss, og vi mener det er bedre alternativer i søken etter et fond som investerer i asiatiske aksjer.

Forvalteren Allan Lam har vært av nøkkel-beslutningstakerne i fondet siden juni 1999 og har vært i selskapet i tre tiår. På tross av hans lange erfaring er vår tiltro til ham svak, og vi har ikke sett noen klare initiativer fra ham til å forbedre avkastningen. Eric Mok ble fondets backup-forvalter i etterkant av at Mark Mobius sitt navn ble tatt av plakatene 3. april 2017. Mok har vært i selskapet i 20 år og har spesialisert seg innen IT-sektoren, noe som kan være nyttig for å redusere fondets langsiktige undervekt innenfor IT. Derimot har Mok begrenset erfaring innen porteføljeforvaltning. Mobius har alltid hatt svært begrenset påvirkning på dette fondet, han er riktignok fortsatt talsperson for gruppen.

Investeringsprosessen fokuserer på aksjer som gir inntrykk av å være billige relativt til 5 års estimerte fortjenestevekst. Fondet har historisk sett hatt meningsfylte avvik fra indeksen, men Lam har gitt dårlig avkastnings- og risikoprofil historisk, i motsetning til flere andre forvaltere i gruppen. Det har vært forsøkt å forbedre risikostyringen, slik som å redusere konsentrasjonen i topp 10 aksjer, og introdusere noen av indeksens tungvektere, men vi har vært skuffet over å se at fondets vedvarende overdrevne referanseindeksrelative risiko. Eksempelvis har fondet per 31.10.2017 23 prosentpoeng undervekt i IT, og toppbeholdningen Aluminium Corp of China representerer 8,7 prosentpoeng overvekt.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Templeton Asian Growth A(acc)USD  

Om forfatteren

Morningstar Fund Analysts  Morningstar fund analysts cover more than 1,700 mutual funds and write regular commentary covering fund industry news, fund investing trends, picks, portfolio planning, international investing, and more.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies