Deutsche Invest I Top Dividend

Fokus på kvalitetsselskaper som evner å betale ut utbytte har gitt gode resultater.

Jeffrey Schumacher, CFA 30.11.2017 | 15:19
Facebook Twitter LinkedIn

Fondet har fokus på å finne kvalitetsselskaper som har et bærekraftig nivå på utbytte. Dette utbyttet ønskes fortrinnsvis at skal vokse, men forvalterne fokuserer også på nedsiderisiko. Forvalteren Thomas Schüssler har vært i dette fondet siden september 2005. Han leder utbytte-teamet hos Deutche AM, dette teamet forvalter flere regionale utbytteorienterte fond. Teamet er en nyttig ressurs for ham, men vi legger også merke til at selskapet utvider sitt utbud av utbytteorienterte fond, noe som kan bety større belastning på teamet i fremtiden.

Investeringsprosessen har vært den samme i mer enn et tiår, og har blitt utført på en god og konsekvent måte. Schüssler genererer ideer fra-toppen-og-ned trender/syn som er gjengs i Deutche AM og fra en multifaktormodell. Denne modellen rangerer aksjer på utbytteandel (yield) med 50 % vekt, utbetalingsandel (25 %) og utbyttevekst (25 %). Resultatene fra denne modellen blir da analysert på fundamental basis, med et fokus på hvor bærekraftig utbyttet er (fri kontantstrøm & styrken til balanseregnskapet), i tillegg til forretningsmodellen, konkurransefortrinn og kvaliteten til ledelsen.

Porteføljen har strukturelle tilt mot de største selskapene i investeringsuniverset. Den er et resultat av egenskapene Schüssler søker etter i en aksje, men det er også en konsekvens at fondets signifikante kapitalbase. Over tid har denne strategien vokst til 25 milliarder euro (ca. 248 mrd. kroner, red. anm.), noe som begrenser forvalteren til å søke blant de mest likvide aksjene globalt. Selv om vi ser at strategien er skalerbar, så hadde vi vært mer komfortable dersom selskapet hadde tatt steg for å begrense innskuddene i dette fondet for å beskytte investorenes interesse.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DWS Invest Top Dividend LC227,28 EUR-0,16Rating

Om forfatteren

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies