Fidelity Funds – European Fund

Fondet har hatt motvind siden 2014, men vi har fortsatt stor tiltro til fondets egenskaper på lang sikt. 

Mathieu Caquineau, CFA 22.11.2017 | 10:32
Facebook Twitter LinkedIn

Vårt positive syn på dette fondet henger i stor grad på fondets forvalter, som har lang og suksessrik karriere hos Fidelity. Victoire de Trogoff har vært størstedelen av sin 20 årige karriere hos firmaet og tok over ledelsen her i november 2012, men hun ledet en fransk variant av fondet siden 2007. Hun har støtte fra et av de mest ressurssterke aksjeanalyseteamene i Europa. Rundt 40 sektoranalytikere gir analysesupport og vi mener hun benytter disse ressursene på en god måte.

Som mange av hennes likesinnede hos Fidelity, følger hun en fra-bunnen-og-opp prosess når hun investerer. Porteføljen inneholder 60-80 aksjer og er veldiversifisert på tvers av land og sektorer for å sørge for at aksjeseleksjon er den største bidragsyteren til avkastningen. Fondet er for det meste investert i store selskaper, men det er en vedvarende overvekt mot mellomstore selskaper, og dette er et av forvalterens favorittområder å hente ideer fra. Fondet kombinerer aksjer med vekst- og verdikarakteristikker som sammenlagt gjør at fondet som oftest befinner seg i «blanding»-delen av Morningstar Style Box.

En slik fremgangsmåte er designet for å gi relativt god avkastning i ulike markedsforhold. Dette har vært tilfellet i dette fondet, og forvalteren har vist god evne til å navigere i både oppadgående og nedgangsmarkeder. Når det er sagt, så har fondet vært gjennomsnittlig siden 2014. Hittil i år i 2017 har resultatene fra aksjeplukking gitt positive bidrag, men overvekt i energi- og helsesektorene har tynget de sammenlagte resultatene. I 2016 tok fondet et støt som følge av Brexit-voteringen, som forvalteren hadde utelukket da hun posisjonerte fondet tidligere i året.

De Trogoff har økt porteføljekonsentrasjonen de to side årene for å bedre mulighetene til alfa-generering og vi har tro på at hun klarer å rette opp fondet igjen. Hennes langsiktige resultater i fondet forblir gunstige. Fra januar 2007 til oktober 2017 har fondet gitt meningsfull meravkastning i forhold til MSCI Europe indeksen og sin Morningstar Kategori. Etter vårt syn er fondets fremtidige potensial fortsatt intakt. Fondet opprettholder sin Morningstar Analyst Rating på Silver.

Merk, analytiker dekker Y-klassen som ikke inneholder distribusjonsavgift. I Norge selges som oftest A-klassen som inneholder denne avgiften. Red.anm.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Fidelity Sustainable Euroz Eq A-Acc-EUR20,51 EUR-0,42

Om forfatteren

Mathieu Caquineau, CFA

Mathieu Caquineau, CFA  Senior Fund Analyst, Morningstar France

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings