Tre alternativer til billig vekstmarkedseksponering

Kostnader er viktig, men i vekstmarkedene har ikke indeksfondene vært like overlegne som i globale aksjer i den siste perioden. 

Thomas Furuseth 17.11.2017 | 7:58
Facebook Twitter LinkedIn

Indeksfond skal forsøke å gi deg indeksavkastning, men i vekstmarkedene henger indeksfondene lenger etter aktive fond enn i globale utviklede markeder. Avkastningen har vært kurant, men ikke like sterke relativt til de aktive fondene som i globale aksjer. I følge KLP ligger det i kombinasjonen differanseeksponering da norske fond har etiske retningslinjer som ekskluderer visse selskaper, og høyere implisitte kostnader slik som skattekostnader. Kostnaden til etisk filtrering kan komme og gå avhengig av markedsforhold, mens skatteetterslep er noe som koster uansett for norske fond.

Globale vekstmarked indeksfond

Som vi ser av tabellen ovenfor har alle fond høyere avkastningsetterslep enn den løpende kostnaden tilsier. Morningstar Rating er 3, noe som er midt på treet. Aller høyest fratrekk har Storebrand Indeks – Nye Markeder, med hele 1,21 % dårligere avkastning per år i forhold til MSCI EM NR. Fondet har strengere etiske retningslinjer og har også færrest beholdninger. I tillegg har fondet også høyere kostnader enn de to andre nevnt her. Det skal nevnes at det finnes andre fond med mye høyere kostnader, slik som Handelsbanken MSCI Emerging Market Index A med en kostnad på 0,65 % p.a., og jeg ser ingen grunn til å betale det dobbelte av KLP’s fond, eller nesten 3 x av iShares’ fond.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc35,48 USD0,11Rating
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II2 590,42 NOK1,80Rating
Storebrand Indeks - Nye Markeder A2 165,74 NOK1,44Rating

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern