For øyeblikket utføres det rutinemessig vedlikehold på nettstedet, og du kan derfor oppleve mindre periodiske tjenesteforstyrrelser. Vi setter pris på din tålmodighet.

Tre alternativer til billig vekstmarkedseksponering

Kostnader er viktig, men i vekstmarkedene har ikke indeksfondene vært like overlegne som i globale aksjer i den siste perioden. 

Thomas Furuseth 17.11.2017 | 7.58
Facebook Twitter LinkedIn

Indeksfond skal forsøke å gi deg indeksavkastning, men i vekstmarkedene henger indeksfondene lenger etter aktive fond enn i globale utviklede markeder. Avkastningen har vært kurant, men ikke like sterke relativt til de aktive fondene som i globale aksjer. I følge KLP ligger det i kombinasjonen differanseeksponering da norske fond har etiske retningslinjer som ekskluderer visse selskaper, og høyere implisitte kostnader slik som skattekostnader. Kostnaden til etisk filtrering kan komme og gå avhengig av markedsforhold, mens skatteetterslep er noe som koster uansett for norske fond.

Globale vekstmarked indeksfond

Som vi ser av tabellen ovenfor har alle fond høyere avkastningsetterslep enn den løpende kostnaden tilsier. Morningstar Rating er 3, noe som er midt på treet. Aller høyest fratrekk har Storebrand Indeks – Nye Markeder, med hele 1,21 % dårligere avkastning per år i forhold til MSCI EM NR. Fondet har strengere etiske retningslinjer og har også færrest beholdninger. I tillegg har fondet også høyere kostnader enn de to andre nevnt her. Det skal nevnes at det finnes andre fond med mye høyere kostnader, slik som Handelsbanken MSCI Emerging Market Index A med en kostnad på 0,65 % p.a., og jeg ser ingen grunn til å betale det dobbelte av KLP’s fond, eller nesten 3 x av iShares’ fond.

MSCI IMI indeksene har flere aksjer enn den tradisjonelle MSCI EM-indeksen, slik at man får med seg flere småselskaper i denne indeksen, men avkastningen vil være rimelig lik uansett, fordi de små selskaper per definisjon får mindre plass i en indeks som blir vektet på markedsverdi. 

PE vekstmarked versus utviklede markeder historisk

Vekstmarkedene er mer utrygge enn utviklede markeder, spesielt når det kommer til volatilitet, men man kan også argumentere for at grunnet høy verdsettelse kan forholdet i realiteten være invertert. Uavhengig av grunn, investorer ønsker foreløpig ikke å betale like mye for en del fortjeneste i vekstmarkedene som i utviklede markeder, men som vi skrev om i denne artikkelen, det er stor forskjell på fondene. Noen har like høy PE i vekstmarkedsfondet sitt som i utviklede markeder.

Vekstmarkeder er en naturlig del av en portefølje, men hvor stor andel og på hvilken måte man får eksponeringen kan diskuteres. Dersom jeg skulle valgt på bakgrunn av de fondene med lavest kostnader, så lener jeg meg mot KLP eller iShares. Med KLP får man også hensyntatt norske etiske verdier, i tillegg til at man kan handle fondet uten å involvere megler i børsnoterte fond. For dem som syns børsfond er å foretrekke, så er nok iShares Core MSCI EM IMI ETF ett av flere gode alternativer.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings