Morningstars aksjeanalyse i passivt format

Innholdsmarkedsføring: Morningstars strukturerte måte å analysere aksjer på gjør at man kan enkelt danne indekser som følger innsatsen til analytikerne. Nylig opprettet indeksteamet en global indeks for kvalitetsselskaper med lav verdsettelse. 

Morningstar 29.09.2017 | 11.55
Facebook Twitter LinkedIn

Hvordan Morningstar gjør aksjeanalyse

Morningstar har gjort aksjeanalyse siden starten av 2000-tallet. I starten var dette et amerikansk initiativ ettersom det kom et marked for uavhengige analyser i etterkant av «Spitzer-settlement» i USA. Deretter har initiativet vokst både organisk og gjennom oppkjøp, så Morningstar har analytikere på ‘bakken’ i USA, Europa og Asia (Australia). Total drøyt 100 analytikere som dekker ca. 1600 aksjer global.

Kort fortalt starter analysene med vurderinger av selskapenes økonomiske vollgrav (economic moat, deles inn i bred, smal og ingen), den finansielle helse, hvordan selskapet håndterer styringsprinsipper, usikkerhetsvurderinger, og moat trend gir grunnlaget for en stjernerating for aksjene. Så denne ratingen for aksjer er fundamentalt forskjellig fra Morningstar Rating for fond.

Avhengig av selskapets forventede bærekraftige konkurransefortrinn, søker analytikerne å estimere regnskapene og få ut en kontantstrøm i en periode fremover. Dersom selskapet har en bred vollgrav vil man estimere lenger frem i tid, med ingen vollgrav vil man estimere kortere frem i tid (merk, Morningstars definisjon av «kort» er inntil 10 år), så ved bred vollgrav vil man bruke evighetsformler når man forventer at avkastning på investert kapital konvergerer mot vektet kapitalavkastningskrav.

Når man har estimert fremtidig kontantstrøm, diskontert fremtidige kontantstrømmer med estimert vektet kapitalavkastningskrav, kommer man frem til estimert ‘virkelig verdi’. Alle estimerte fremtidige verdier har naturlig nok stor grad av usikkerhet. Graden av usikkerhet er en vurdering analytikerne gjør.

Morningstars indekser

Morningstar er en av mange leverandører av globale indeksserier. Selv om det er relativt rett frem å lage en indeksserie, så er det noen aktører som dominerer dette markedet, Morningstar er i så måte en av flere leverandører i et stort marked. Mange av våre indekser er likeverdig med konkurrentenes indekser, men der vi skiller oss ad er der Morningstar benytter sin kjernekompetanse til å danne indekser som er differensiert.

Morningstar har lenge hatt en amerikansk indeks som leter etter billige aksjer, samtidig som disse aksjene skal ha en økonomisk vollgrav som beskytter mot konkurrenter. Denne har også blitt tilgjengelig i investerbar form gjennom børsfond (MOAT). Nå har vi fått en global variant, du kan se avkastningen til indeksen her, målt mot en tradisjonell referanseindeks, og målt mot fond i globale store selskaper blanding. En indeks har riktignok ingen friksjoner, slik som reelle fond har, slik at indeksavkastning er som regel bestefallsavkastning. I tillegg har man laget en stipulert historie tilbake i tid, slik at man kan se hvordan den ville oppført seg. Metoden er den samme som for den amerikanske indeksen, men det er alltid lurt å ha en sunn skepsis til all tilbakedatering av informasjon, selv i tilfeller slik som disse hvor man har håndfaste punkter som historisk fair value, historiske aksjekurser (og utbytte m.v.) og historisk moat-rating som kan etterprøves uavhengig av kunder av Morningstar Direct. Videre er sammensetningen rimelig rett frem, alle verdipapirene er likevektet og rebalanseres kvartalsvis (og innholdet byttes dersom de ikke passer profilen lenger).

Det er også verdt å merke seg at denne indeksen ikke har en etisk profil, noe man ser på største beholdning (størst på grunn av verdiøkning siden forrige rebalansering), Safran, er ekskludert av oljefondet grunnet dets involvering i produksjon av kjernevåpen og Wal-Mart, ekskludert grunnet brudd på menneskerettigheter.

For å se nærmere på porteføljen og diverse statistikk, vennligst klikk her. Som man ser, så har selskaper med vollgrav rundt sine forretninger opplevd sterk historisk avkastning, og selskapenes sterke resultater har også gitt dem høyere P/E enn verdensindeksen. På tross av dette, så har Morningstars aksjeanalytikere vurdert det dithen at verdsettelsen av selskapene med bred vollgrav er god, de har en vektet gjennomsnittlig pris/virkelig verdi til 0,94, eller omtrent 6 % undervurdert, mens tilsvarende for de drøyt 4800 selskapene i den ordinære indeksen er 1,047 (der hvor vi ikke har analytikerdekning har jeg benyttet Morningstars kvantitative vurderinger av aksjen, denne baseres på maskinlæring), eller nesten 5 % overvurdert. Nå er det en gang slik indeksen er satt sammen, den skal gi tilgang til de selskapene med lavest verdsettelse blant de bred vollgrav (ca 50 selskaper).

Foreløpig er ikke denne indeksen investerbar i fondsverdenen, men det finnes aktører som bruker tilsvarende filosofi og søker etter en portefølje som ligner på hva Warren Buffett ville kjøpt. Og Berkshire Hathaway er også en del indeksen. 

Rapportene her er lagt i Mornignstar Direct, indeksene er tilgjengelig i samme programvare og i andre kanaler.  

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Berkshire Hathaway Inc Class B403,26 USD-1,07Rating
Safran SA205,80 EUR0,19Rating
VanEck Morningstar Wide Moat ETF85,54 USD-1,73Rating
VanEck Morningstar Wide Moat ETF126,75 AUD0,37Rating
Walmart Inc60,14 USD0,08Rating

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer