7 tips for å investere en arv

Det er fort gjort å bli paralysert når man plutselig kommer i en situasjon hvor man må håndtere en arv. 

Christine Benz 13.09.2017 | 14.55
Facebook Twitter LinkedIn

De fleste er fortsatt opptatt med å takle at de har mistet en av sine kjære, og dermed er investeringer og penger langt unna i deres tanker, eller det kan være en vanskelig påminnelse om at deres tap er permanent. I noen tilfeller kan også verdien av arven være stor og dermed blir det viktig å håndtere denne arven på en god måte.

Logistikken rundt en arv kan bli utfordrede, hvis du arver et hus må man bestemme seg innen rimelig tid hva man skal gjøre med eiendommen. Arver man verdipapirer eller andeler i et firma, må man ta hensyn til hvordan disse passer inn i hverdagen og porteføljen ellers. Det kan være nyttig å vurdere hva man trenger eller ønsker å bruke med en gang, og sette det opp imot hva man trenger på lang sikt.

Her er noen tips for dem som nettopp har arvet, eller som forventer å motta noe i nær fremtid.

1. Gå sakte frem

Etterlatte blir ofte frarådet å gjøre store finansielle beslutninger, eller store veivalg i livet, rett etter at deres kjære faller fra. Sorg kan tåkelegge dømmekraften, og kan medføre at man tar valg som man kanskje ikke ville tatt om noen måneder eller et år frem i tid. Vent med å ta beslutninger til man har mulighet til å tenke gjennom beslutningen skikkelig.

2. Vurder hvilke aktiva som arves og deres egenskaper

Det neste steget er å vurdere hva slags aktiva du arver og gå gjennom alle for å vurdere hva man skal selge og hva man skal beholde. Hvis du får overført penger til bankkonto er det jo relativt rett frem, du må velge hvor mye du ønsker eller må bruke med en gang, og hvor mye som investeres og spares for senere bruk. Hvis du derimot får verdipapirer, aksjeselskaper, aksjefond, aksjesparekonto også videre, må du vurdere hvor godt disse investeringene står seg i din portefølje. Gjør en uavhengig vurdering av verdipapirenes investeringsmeritter, samt hvordan de passer sammen med resten av dine aktiva og hvor enkelt eller vanskelig det er å selge. Før du eventuelt selger, sjekk hvilke skattekonsekvenser det har å selge (se nedenfor).

Vær forsiktig med å bli for sentimental med dine aktiva. Kanskje vet du at din mor eller far hadde et spesielt forhold til hytta, eller aksjene de fikk mens de jobbet et sted. Men den emosjonelle nytten av å holde på et objekt som man ikke benytter seg av, eller redusert diversifisering fordi aktiva man arver ikke egner seg i din portefølje grunnet dens størrelse eller egenskaper. Sentimentale forhold burde være sekundært.

3. Vurder skattekonsekvens

Få oversikt over hva slags aktiva det er snakk om, og finn ut hvilke skattekonsekvenser det har å eventuelt selge disse eller å beholde dem. For eksempel, dersom man arver verdipapirer, som aksjer og aksjefond, arver man også inngangsverdien (kontinuitetsprinsippet). Det å selge vil da kunne medføre en stor skatteregning dersom de har vært eid lenge. Kontanter og rentefond skattlegges løpende, og dermed har man en lavere skattekonsekvens ved realisering.

Enkelte formuesobjekter kan også ha lang realiseringstid, og prosessen med å finne ut hva man skal gjøre bør dermed gis prioritet etter at man har gitt det nødvendig betekningstid.

4. Ikke gå av skaftet med overdådig forbruk, husk også på langsiktige behov

Det er fristende å tenke på et uventet innskudd som «gratispenger» som kan gi økt forbruk. For eksempel kan man dra på en ekstravagant ferie, eller kjøpe en dyrere bil enn strengt nødvendig. En uventet arv kan også komme beleilig hvis du har virkelige finansielle behov, som om din bil nærmer seg sin siste kilometer. Før man begynner å forbruke, kan det være bra å vurdere også de langsiktige målene dine, for eksempel hvordan vil økonomien din se ut i pensjonisttilværelsen, eller ønsker du å hjelpe barna med å ta en utdannelse? Kanskje er det bedre å finne en middelvei, hvor noe tas ut i umiddelbart forbruk, mens noe settes til side dersom det skal komme en regnværsdag.

5. Finn din beste avkastning på investert kapital

Man bør alltid finne ut hvor man kan få best avkastning. Ønsker du 20 % årlig avkastning helt risikofritt? Vel, det er bare en måte å få det på; betale ned kreditkortgjelden. Alle har ikke kredittkortgjeld, derfor må hver og enkelt se på sine handlingsrom. Det å betale ned dyr gjeld kan være den mest lønnsomme formen for sparing. Sett arven til arbeid der den gjør mest nytte for seg. Lavere gjeld gir bedre handlingsrom for inntekten fremover og kan dermed frigjøre kapital til andre formål fremover, også langsiktig sparing til pensjonstilværelse

6. Vurder din nåværende aktivaallokering

Dersom du finner ut at det bør investeres i kapitalmarkedene i en form eller en annen, gjør deg opp en vurdering av din tidshorisont for sparingen, din risikoevne og risikotoleranse. En stor arv kan gjøre at tidligere vurderinger må endres for å ta hensyn til nettopp arven. Vurder kompleksiteten i porteføljen (husk; det enkle er noen ganger det beste).

Sjekk gjerne porteføljen ved å benytte Morningstars X-Ray-verktøy for å forsikre deg om at du har tilfredsstillende sammensetning av den investerte kapitalen. For eksempel kan det være et godt tidspunkt for å sjekke at man har riktig aksjeandel, og bruke arven til å få porteføljen på rett spor igjen dersom det er behov for det.

Og selv om man ikke ønsker å ‘time’ markedet, så kan det være verdt å stikke fingeren i været og gjøre en vurdering om det er et godt tidspunkt å investere mye i aksjer. Selv om aksjemarkedene ikke er skremmende høyt vurdert ifølge Morningstars aksjeanalytikere, er det langt i fra billig. Fra et forsiktighetsperspektiv kan det være greit å spre investeringen over tid, slik at man setter opp en spareavtale over lang tid med forhøyet beløp. Da minsker man sjansen for at man føler smerte fordi man investerte på «feil» tidspunkt. Riktignok vil dette ikke lønne seg dersom aksjemarkedet fortsetter oppover, men ingen vet hva fremtiden vil bringe. Det er jo nettopp det som gjør det til fremtid.

7. Få hjelp hvis summen er høy (for deg).

Dersom arven representerer en stor sum for deg, og du er usikker på hva du skal gjøre, kan det være verdt å søke profesjonell hjelp. Sørg for å finne en rådgiver som gir deg gode råd og som ikke meler sin egen kake. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Christine Benz

Christine Benz  er Morningstars direktør for personlig finans i USA og hun har forfattet bøkene "30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer