Aktivistiske investorer går etter kjempen Nestlé

Størrelse ikke lenger en hindring når ThirdPoint Capital tok 1,25 % ($3,5 mrd.) posisjon i Nestlé. 

Philip Gorham 28.06.2017 | 13.00
Facebook Twitter LinkedIn

ThirdPoint Capital søker reformer og endringsvilje hos Nestlé. Morningstars analytiker, Philip Gorham, mener Nestlé har flere områder hvor de kan forbedre seg.

Selv om selskapet har nylig slitt med svakere resultater, mener Morningstars analytiker at selskapet fortsatt har en bred økonomisk vollgrav (bærekraftig konkurransefortrinn), selv om Nestlé eventuelt selger unna noen eiendeler, fordi produktporteføljen til Nestlé er svært bred og de har ledende posisjoner på flere områder, dermed har de stor påvirkningskraft ovenfor butikkenes forsyningskjeder.

Selskapets størrelse har vært et tveegget sverd, og Nestlé har ikke klart å holde seg oppdatert på de raske endringene i produksjonen av konsumentvarer, dermed har de ikke klart å holde «Nestlé standarden» på 5 – 6 % organisk vekst siden 2012. Noe årsaken til manglende vekst kan tilskrives svakere inflasjon, men prispress oppover tror vi at Nestlé kan legge til 100 basispunkter (1 prosentpoeng, red.anm.) til den 3,2 % organiske veksten som ble oppnådd i fjor.

Den svake veksten reflekterer også fremveksten av egne merkevarer, eller ikke-merkevarer, hvor pris er fremste konkurransefortrinn, i tillegg til fremveksten av netthandel også innenfor områdene Nestlé arbeider innenfor.

Nedenfor oppsummeres noen av de strategiske valgene som selskapet står ovenfor. Disse er en blanding av ThirdPoint Capital og Morningstars.

1) Rekonfigurering av engrosporteføljen

Vi mener at Nestlé er for store og mener at selskapet bør trimme ned porteføljen til områder der hvor selskapet er/kan bli ledende eller en sterk nummer to, ettersom det er her de sterkeste konkurransefordelene ligger. Dette vil innebære fullt nedsalg fra noen markeder, som tappet vann, ferdigretter, konfekt, mens man beholder sin sterke posisjon innen annen drikke, matvarer til nyfødte, ernæring, helse, dyrefôr for å nevne noe. En slik portefølje ville ha storskala nok til å opprettholde sitt bærekraftige konkurransefortrinn.

2) Re-allokere FoU utgifter

Effektiviteten til FoU (forskning og utvikling) er en av hovedutfordringene til Nestlè etter vårt syn. Avkastningen til FoU, målt etter påvirkning til organisk vekst til topplinjen fordelt på FoU-kostnadene har sunket med mer enn 50 % siden 2011, noe som foreslår at FoU har blitt mindre effektive. Vi tror at selskapet har blitt avhengige av ‘blockbustere’ innenfor innovasjon for å drive veksten videre, har det blitt vanskeligere for småprosjekter med høy netto nåverdi å motta investeringene de trenger for å komme til markedet. Nye konkurrenter innenfor nisjeområder viser sterk vekst. Derfor må Nestlé og andre storselskaper enten øke FoU-kostnadene slik at hele porteføljen blir tilstrekkelig finansiert, eller re-allokere midlene til de prosjektene som har høyest inkrementell avkastning. Dette trenger ikke å ha negativ påvirkning på marginene, dersom strømlinjeformingen av produktene også finner sted i andre avdelinger.

3) Selge eiendelene i L’Oreal

Dette er et av poengene til Third Point, men vi mener det vil ha marginal påvirkning. Vi har verdsatt posisjonen uavhengig fra vår diskonterte kontantstrømsmodell basert på verdien av L’Oreal som en uavhengig bedrift. Vi mener L’Oreal er noe overvurdert, dermed vil et eventuelt salg medføre verdiskapning for Nestlés aksjonærer. Men med kun 2 % overvurdering, er det en risiko for at et stort nedsalg kan presse ned prisen på aksjene i L’Oreal, mener vi det verdt å gjøre denne øvelsen. Men posisjonen kan være i bakhodet dersom mulighetene for en transformativ transaksjon som hjelper porteføljen mot en portefølje med høyere vekst og høyere avkastning.

4) Tilbakekjøp av aksjer

Vi mener dette forslaget fra Third Point er noe nærsynt i fraværet av verdiøkende porteføljeendringer, ettersom vi mener Nestlés aksje er noe dyr på nåværende tidspunkt. Vi foretrekker økt utbytte fremfor tilbakekjøp på disse kursnivåene. Dersom man tar hensyn til optimistiske anslag, med en tilbakevending til 6 % vekst og 20 % EBIT-margin innen 2021, kan et tilbakekjøpsprogram skape aksjonærverdier.

Nestlé har våknet opp, men kjenner ikke kaffelukten

Foreløpig ser det ikke ut til at Nestlé har tatt innover seg handlingene selskapet må gjennomføre for å få i gang veksten igjen i et stadig mer konkurranseutsatt landskap. Vi opprettholder vår estimerte verdsettelse av selskapet.

Nestlé annonserte 27.6.2017 en pakke som vi ikke ble imponert over. De vil justere intern kapitalallokering i tillegg til et tilbakekjøpsprogram på CHF 20 milliarder. Dette later til å være mer rettet mot å holde aktivister ala Third Point på armlengdes avstand.

Nestlés programmer må ses på som positive, men vi mener de ikke går langt nok for å rette opp i problemene i selskapet. Stagnerende vekst er et åpenbart problem, og ledelsen ser ut til å fokusere på det, men vi ser at konkurrenter som Unilever har fremlagt langt større forpliktelser til å strømlinjeforme operasjonene.

Dernest mener vi at tilbakekjøpsprogrammet er nærsynt, og vil sannsynligvis ikke skape langsiktig merverdi for aksjonærer. Vi mener aksjen til Nestlé er noe dyr, noe som innebærer at langsiktig avkastning vil være under egenkapitalkostnaden, når de kjøpes på nåværende nivåer. 

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Nestle SA92,44 CHF0,02Rating

Om forfatteren

Philip Gorham  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer