Aktive globalforvaltere sliter etter finanskrisen

I et marked hvor vestlige sentralbanker har pøst penger inn i markedene, har det ikke vært enkelt for globalforvalterne. De aktive forvalterne gjorde det bedre tidligere på 2000-tallet. 

Thomas Furuseth 02.05.2017 | 13:42
Facebook Twitter LinkedIn

Strukturelle forhold

Fondsmarkedene i Europa er under konstant endring, og noe av årsaken er at markedene i Europa fortsatt er fraksjonerte og vi sliter med å få storskalaeffekter. Det bidrar til å holde kostnadene oppe og til at vi får stort omløp av fond. Et godt eksempel på dette er at jeg tok ut 10 564 klasser for å få data fri for overlevelsesbias fra tre Morningstar Kategorier (globale store selskaper, verdi, vekst og blanding), bare 1799 av disse klassene hadde 10-årsavkastning ved slutten av 2016. 4081 klasser har blitt avviklet siden 2000. Fondsklassene som ble lagt ned overlevde i gjennomsnitt rett under 7 år, mens gjennomsnittet av de som fortsatt lever er i dag er 7,2 år (det er store forskjeller i tallene, fordi medianen er hhv. 5,3 og 4,5 år).

Markedsforhold

Man må også huske på at vi er i Europa, og mange av våre forvaltere liker å ha en vekt i egne markeder. Les for eksempel denne artikkelen. 

Avkastning Morningstar indekser

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies