Oljefondets 225 milliarder kroners allokeringsspørsmål

Oljefondet har tapt et estimert beløp på 225 milliarder kroner i alternativavkastning på undervekt i amerikanske aksjer og overvekt i europeiske aksjer. 

Thomas Furuseth 06.04.2017 | 7:14

Statens Pensjonsfond – Utland (SPU) er organisert litt annerledes enn hvordan du og jeg investerer. Det er Finansdepartementet som bestemmer referanseindeksen til SPU, mens Norges Bank skal sette opp referanseportefølje og en faktisk portefølje som følger referanseindeksen til Finansdepartementet. I tillegg har man et uavhengig Etikkråd som anbefaler selskaper som man skal trekke seg ut av på etisk grunnlag.

Finansdepartementet har tatt et ganske stort veddemål på landsammensetningen i referanseindeksen til SPU, hvor Nordamerikanske aksjer er undervektet med 16 prosentpoeng sammenlignet med markedsverdivektet indeks. Her er det altså Finansdepartmentet som har tatt et aktivt valg ved å ha lavere vekt i Nordamerikanske markedet, og tilsvarende høyere vekting i Europa. Dette valget får også konsekvenser for eksempelvis sektorsammensetningen hvor da fondet er undervektet i teknologi og overvektet finans, i forhold til den ulike sammensetningen av amerikanske versus europeiske selskaper. Eller sagt med andre ord, i dag er nesten 755 milliarder plassert i Europa i stedet for i USA. Se presentasjon gitt ved Fondsdagen til Verdipapirfondenes Forening.

Dessverre, for Finansdepartementet, har amerikanske aksjer gjort det vesentlig bedre enn sine europeiske motparter de siste årene. Finansdepartementet og SPU/NBIM benytter FTSE som indeksleverandør, og jeg valgte å holde meg til FTSE denne gangen, selv om det var fristende å bruke Morningstars egne globale og regionale indekser.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies