Vil teknologi endre forvaltnings- og rådgivningsbransjen?

Ja, men det er ikke alltid man kan se det fra utsiden. 

Thomas Furuseth 15.03.2017 | 10:20
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar avholdt 9. mars 2017 Executive Forum og Fund Awards. I den forbindelse var vi heldige å få Christoffer Hernæs, Chief Digital Officer i Skandiabanken, til å snakke om FinTech. FinTech er en fellesbetegnelse på teknologi som skapes for å lette vår finansielle hverdag. Vipps et godt eksempel på dette. Vipps kan benyttes av alle i Norge, og ikke bare de som har bankforbindelse hos DNB. I utgangspunktet var Vipps en vennebetalingstjeneste, og Hernæs påpekte at dersom man hadde hørt på brukerundersøkelsen som ble avholdt i forkant, så ville Vipps aldri blitt noe av.

Nå kan man bruke Vipps til ganske mye forskjellig, og tjenesten har blitt kontinuerlig forbedret. Selv var jeg nok en «late adopter» (bruker nummer 1,7 millioner eller noe slikt, ca 1 år etter lansering), men har i etterkant brukt den til å kjøpe varer på nett, gitt til gode formål og overført til «vennen» kona.

Vipps er ikke et enestående tilfelle, det finnes en skog av selskaper som forsøker å få oss til å gjøre forskjellige ting via teknologi. Noe av det er infrastrukturen, altså å bytte ut medarbeideren på bakrommet med en algoritme for å effektivisere, mens annet er på fremsiden altså interaksjonen mellom brukeren og tjenesten.

Hernæs viste til en survey utgitt av CFA Institute. (CFA gir ut titler til finansanalytikere og er anerkjent spesielt i utlandet og i finansnæringen), hvor de viste til at kapitalforvaltning er særlig «utsatt» når det kommer til teknologi. Automatisering av standardiserte prosesser kan tenkes å være en av de viktigste årsakene. I dette legges det nå store ressurser inn robotrådgivning. I dette så Hernæs seg for at områder som statusmeldinger på investert portefølje, markedsoppdateringer, åpne sparekonto, overføring av sparemidler, valg av modellporteføljer vil være områder som i fremtiden vil blir håndtert av maskinene. Imidlertid vil det fremover fortsatt være behov for mennesker i å guide kunden gjennom endringer i markedet, personlig oppfølging basert på erfaring/relasjon, overbevisning om handling eller kvalitetssikring av mer skreddersydde investeringsporteføljer. Så det vil fremover også være behov for menneskene i dette, men på et annet nivå enn tidligere.

Utfordringen for alle aktører, også Morningstar, er at det er vanskelig å vite hva som blir neste Vipps og hva som forblir ukjent. Det er riktignok ikke bare teknologien som bidrar, men også regulatoriske endringer og endrede bruksmønstre, ifølge Hernæs.

Et avgjørende regulatorisk driver i dette er et nytt direktiv som kommer som blir kaldt PSD2 (Payment Service Directive 2). Dette nye direktiver setter krav til at alle bankene må åpne opp sin tekniske infrastruktur slik at andre aktører i markedet også kan tilby løsninger for forbruker basert på din og min kunderelasjon i banken. Facebook kommer aldri til å bli en bank, det vil de heller ikke, men hvorfor skal du åpne appen Vipps for å gjøre en vennebetaling der når du kan gjøre det gjennom Messenger? ble det spurt retorisk fra Hernæs. Det nye PSD2 direktivet åpner opp for dette, og sterkere konkurranse i dette markedet fremover.

Bank og finans har i lang tid forholdt seg til teknologisk utvikling. Hvor lenge siden var det du var i en filial? Teknologien gjør at man trenger færre personer ute blant folk, men muligens flere spesialister som tar de vanskelige sakene sentralt. For de fleste kan man med teknologi få tilgang til tjenester og være sin egen bankfunksjonær noen få tastetrykk unna. Utviklingen går i rasende tempo og det er få tegn til at dette vil avta med det første. Forhåpentligvis blir forbrukerne vinnerne. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings