Morningstar Sustainability

Et nytt perspektiv for investorer.

Morningstar 22.02.2017 | 11:27

Morningstars misjon er å lage gode verktøy som hjelper investorer med å gjøre fornuftige investeringsbeslutninger slik at de kan nå sine finansielle mål. De siste 30 årene har Morningstar drevet innovasjon som har hjulpet investorer med å analysere, sammenligne, velge og overvåke fond og børsfond. Eksempler på slik innovasjon er Morningstar Rating, Morningstar Style Box, Morningstar Kategori og Morningstar Analyst Rating. Morningstar Sustainability Rating for fond følger denne tradisjonen, og gir investorer en ny måte å evaluere fond på, gjennom bærekraftsprofilen til de enkelte underliggende verdipapirene i fondets portefølje ved å vise en beregnet Morningstar Sustainability Rating på fondsnivå.

Artikler relatert til Morningstar Sustainability

Morningstar Sustainability Rating

Hvilke forvaltere har best Morningstar Sustainability Rating?

Hvordan bruke Morningstar Sustainability Score?

Hvor godt gjør etiske fond det på ansvarlige investeringer?

Hvorfor burde investorer bry seg om bærekraft?

Bærekraftige investeringer i vekstmarkedene

Morningstar lanserer bærekraftsindekser

Morningstars Sustainability Indexes: Portfolio tilts and implications

Indeksfond er en populær måte å investere bærekraftig i globale fond

Morningstar Sustainability Atlas

Produktinformasjon Morningstar Sustainability

Om forfatteren

Morningstar