Morningstar Sustainability

Et nytt perspektiv for investorer.

Morningstar 22.02.2017 | 11.27
Facebook Twitter LinkedIn

Global sustainability standard for funds px520

Morningstars misjon er å lage gode verktøy som hjelper investorer med å gjøre fornuftige investeringsbeslutninger slik at de kan nå sine finansielle mål. De siste 30 årene har Morningstar drevet innovasjon som har hjulpet investorer med å analysere, sammenligne, velge og overvåke fond og børsfond. Eksempler på slik innovasjon er Morningstar Rating, Morningstar Style Box, Morningstar Kategori og Morningstar Analyst Rating. Morningstar Sustainability Rating for fond følger denne tradisjonen, og gir investorer en ny måte å evaluere fond på, gjennom bærekraftsprofilen til de enkelte underliggende verdipapirene i fondets portefølje ved å vise en beregnet Morningstar Sustainability Rating på fondsnivå.

Artikler relatert til Morningstar Sustainability

Forbedret Sustainabilty Rating understreker de materielle ESG-risikofaktorene

Hvilke forvaltere påvirkes av ny metodikk?

Eksklusjon av etiske årsaker, har det en hensikt?

Hvorfor burde investorer bry seg om bærekraft?

Morningstar Low Carbon Designation Methodology

Morningstar Global Category Classifications Methodology

Morningstar Sustainability Rating Methodology

Morningstar lanserer bærekraftsindekser

Morningstars Sustainability Indexes: Portfolio tilts and implications

Indeksfond er en populær måte å investere bærekraftig i globale fond

Morningstar Sustainability Atlas

Produktinformasjon Morningstar Sustainability

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer