Stop-Loss ordre: En falsk trygghet

Ved store børssvingninger kan Stop-Loss gjøre mer skade enn nytte. 

Morningstar ETF Analysts 22.02.2017 | 7.41
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstars børsfondsanalytikere er sterke tilhengere av å bruke limit-ordre når man handler børsfond og andre børsnoterte verdipapirer. Limit-ordre forsikrer deg om at du får en kurs i nærheten av fondets NAV (netto andelsverdi). I et velfungerende marked er fondet verdt summen av alle eiendelene. Hvis du ønsker å selge, men ikke kommer i nærheten av virkelig verdi, foreslår vi å ikke selge i hele tatt.

En type ordre som vi unngår til enhver tid er kjent som «stop-loss»-ordre. Advarsel er herved gitt; dersom du søker på nettet vil du sannsynligvis finne misoppfatninger rundt dette temaet. For eksempel kan du komme over forklaringer som dette: «ved å sette en stop-loss ordre på 10 % under kursen du gav for verdipapiret begrenser du tapet til 10 %.» Vårt hovedproblem med denne forklaringen er at den er falsk, den evner til å gi deg falsk trygghet, og kan gi katastrofale følger.

Misinformasjonen gjør at det kan virke gunstig å ha en stop-loss-strategi for risikoaverse investorer som ikke aktivt overvåker porteføljen. Når det kommer til tradisjonell stop-loss, så får man en markedsordre med en gang man treffer «stop» kursen. Dermed vil ikke handelen nødvendigvis bli gjennomført i nærheten av stop-loss-kursen. For eksempel, i 2010 var det et ‘flash crash’ i USA, og under denne korte perioden tørket likviditeten i markedet helt opp, men også i andre forhold hvor markedet flytter seg raskt, er det en god mulighet til at ordren blir gjennomført til svært ugunstige kurser.

For verdipapirfond venter man til slutten av dagen før man setter offisiell kurs på fondet, men for børsfond (og andre børsnoterte verdipapirer) så foregår det kontinuerlig handel i åpningstidene. Børsfond er avhengig av arbitrasjefunksjoner for å handle i nærheten av virkelig verdi. For at man skal kunne holde kursen i nærheten av virkelig verdi, må tradere vite svært raskt hva NAV er.

Når svingningene øker kraftig, øker også usikkerheten til underliggende tilsvarende. For å bøte på dette, øker market maker forskjellen mellom kjøper og selger, samt reduserer handlingen inntil de får gjennomført vurderinger av markedsaktiviteten. Market maker og algoritmehandlere benytter sofistikerte ordreinstruksjoner, men de gjør ikke markedsordre når de ikke vet hvor markedet er. Som private investorer må vi vite når våre ordrer blir utført og til hvilken kurs. I så måte er stop-loss en lite sofistikert form for algoritmehandel. Den blir til en markedsordre akkurat når svingningene har økt.

For å parafrasere Peter Lynch [en suksessrik fondsforvalter fra USA, red. anm.], hvis du kjøper en stop-loss på 10 %, den eneste garantien er at du taper 10 % på den handelen. Vi er helt enige, vi i Morningstars børsfondsteam spøker ofte med at riktig navn for stop-loss egentlig er «garantert tap ordre». De som har erfart voldsomme svingninger i markedet vil også være enige med Lynch i dette tilfellet.

Det er mange investorer og tradere som benytter seg av stop-loss ordre. En populær strategi vi hører stadig mer om er «trailing stop-loss». Slike dynamiske ordrer benyttes for å «maksimere» profitten når verdipapiret stiger og redusere tapet når det faller, ved at stop-loss terskelen øker i takt med verdipapiret, og skal hjelpe investorer med å ‘låse inn’ gevinst.

Hvis du har så lite tillitt til dine investeringer, bør man sannsynligvis ikke eie verdipapirene i første omgang. Dersom du er komfortabel med å bruke «stop-loss» som en del av investeringsstrategien, bruk stop-loss med ‘limit’. Med en ordinær stop-loss vil du trigge en markedsordre og da gi deg nåværende markedskurs, vil limit-ordre kun gjennomføres dersom både trigger er utløst og oppnåelig pris er innenfor limit. Denne siste betingelsen kan bety en verden av forskjell i tilfeldige og volatile markeder.

Under flash-krasjet i 2010 var det børsfond som representerte eierskap til hundrevis av aksjer, som plutselig falt med 60 % eller mer enn hva de handlet for kun en time tidligere. Dersom man har satt en stop-loss på 10 %, ville man i stedet låst inn et tap på over 60 %, og de som holdt på posisjonen ville mer eller mindre opprettholdt sin verdi når man kom til slutten av dagen. Dette skjer fordi det ikke var noen ‘ekte’ kjøper-kurser på dette tidspunktet. En moral er å unngå å bruke markedsordre, en annen at det lønner seg å vite hva den sanne verdien av dine investeringer er til ethvert tidspunkt.

Artikkelen ble skrevet av børsfondsanalytikere hos Morningstar etter ‘Flash Crash’ i 2010 i USA, den er forkortet ned til essensen og noen beskrivelser fra ‘Flash Crash’ er fjernet. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar ETF Analysts  research hundreds of ETFs available to European investors. The Morningstar Rating for ETFs is based on a risk-adjusted performance measure

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer