Aksjeandel i oljefondet

Mork-utvalget har vurdert om aksjeandelen i Oljefondet bør endres, og kom, under dissens fra Mork selv, frem til at aksjeandelen bør økes til 70 %. 

Thomas Furuseth 02.11.2016 | 10:15

Bakteppet

Oljefondet, heretter kalt SPU (forkortelsen for det offisielle navnet, Statens Pensjonsfond – Utland), lever under de samme forutsetningene som de fleste av oss og det preger rapporten som Mork-utvalget har skrevet. De forventer (forventning altså er et usikkert begrep, men det er viktig å danne slike forventninger fordi det setter premissene for de valg man må ta) en realavkastning (avkastning etter fratrekk for prisstigning) på 2,3 pst., noe som er lavere enn handlingsregelen som tilsier 4 pst. normalisert uttrekk hvert år. Utfordringen er at renteinntekten, slik fondet er satt sammen i dag, er svært lav og forventes å bli 0,5 pst., og med en risikopremie på 3 pst. for aksjer (ergo 3,5 % realavkastning). En portefølje på 60 % aksjer og 40 % renter gir da 2,3 % forventet realavkastning. Inflasjonsforventningen er sikkert nevnt i rapporten, men etter et par tre søk klarte jeg ikke å finne den konkrete antagelsen om inflasjon. Sannsynligvis er det enten 2 %, som er ca langsiktig historisk inflasjon globalt, eller 2,5 % som er inflasjonsmålet.

Før hadde man forventet realavkastning på 4 pst., men grunnet fall i obligasjonsrentene og en antagelse om lik risikopremie, så vil man komme til kort slik markedene er i dag. Realisert avkastning vil dog være forskjellig fra dette.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies