Fond-i-fokus: DNB Nordic Technology

Det er ikke uten grunn at DNB Nordic Technology er populære her på Morningstar.no, fondet har hatt både god absolutt og relativ avkastning. Men husker du å bruke fondet i riktig kontekst? 

Thomas Furuseth 16.09.2016 | 9.05
Facebook Twitter LinkedIn

DNB Nordic Technology har nådd 7,7 milliarder kroner, og representerer nå en av de store norske fondene, rangert som nummer 14 basert på størrelse, og rangert nummer 9 basert på estimert nettotegning blant aksjefond opprettet i Norge, ifølge Morningstars statistikk.

Her på Morningstar-sidene er fondet dog oppe på førsteplass når det gjelder antall klikk, noe som betyr at du og jeg har en stor interesse av å følge fondet. Den typiske Morningstar-brukeren er nok over snittet interessert i fond og sparing.

Størrelse en betydning?

Fondet investerer i globale teknologi-selskaper, og mange av disse er blant de største selskapene i verden. I den siste tilgjengelige porteføljen finner vi blant annet Alphabet (eier av blant annet Google), SAP og Samsung Electronics. Drøyt 48 % av fondet var investert i USA, og drøyt 36 % i Europa. Hittil i år, frem til slutten av august, later det til at mye av merverdien til fondet har forvalterne skapt gjennom deres amerikanske selskaper, men også Samsung har bidratt til avkastningen sett relativt til MSCI World/Information Technology. Indeksen inneholder ikke vekstmarkeder, da fondet har drøye 12% av sine beholdninger eksponert mot denne type markeder i Asia. De største relative bidragsyterne i forhold til indeksen er blant annet Samsung, Finisar, VMWare, Marvell og LinkedIn.

Etter hvert som fond oppnår en viss størrelse, så kan man komme til et punkt hvor det blir vanskeligere å oppnå like god avkastning fremover. Ett av ankepunktene her er at det er et sektorfond hvor store deler av markedet ikke blir sett på, mens på den andre siden har fondet et globalt mandat og det finnes svært store selskaper i mulighetsområdet til forvalterne, og i dette tilfellet har forvalterne godt med likviditet, men etter hvert kan det bli utfordrende å plukke småselskaper hvis kapitalveksten fortsetter. I tillegg trenger ikke forvalterne ha all kapital i ett fond, eller i offentlige fond i det hele tatt. Strategien kan også være en del av større strategier fra samme leverandør og til slutt tilbyr  mange diskresjonær forvaltning, hvor det blir gjort tilpassninger til storkunden.

Forvalterne har vært der lenge

To av forvalterne, Anders Tandberg-Johansen og Sverre Bergland, har vært i fondet siden tidlig på 2000-tallet, noe som gir trygget for at avkastningen som man observerer gir et representativt bilde av fondets oppførsel. Dog garanterer ikke konsekvent og god avkastning noe for fremtiden. Tidene forandres hele tiden, og gårsdagens vinnere trenger ikke å fortsette ferden. Jeg nevnte fondets størrelse på den ene siden, men også markedene kan forandre seg noe som vil kunne medføre at forvalternes stil passer dårligere. Dette vil være usikkerhetsmomenter uavhengig av fond og forvalter.

Avkastning

DNBNordic Technology

Ovenfor ser man fondets relative avkastning i forhold til MSCI World/Information Technology. Mindre enn null er de årene da fondet gir mindreavkastning i forhold til indeksen, men som vi ser har fondet i perioder hatt svært høy meravkastning. Grunnet dette vil meravkastningen på 6 prosentpoeng (!) hittil i år virke ganske moderat. Hvis man har fulgt med på andre artikler her på Morningstar.no, så ser man at vanligvis vil et gjennomsnittsfond henge etter indeks. Du ser det også på dette fondets graf at gjennomsnittet i kategorien henger etter indeksen. Vær dog litt forsiktig med å ekstrapolere avkastningen fremover. Selv om fondet har blitt mye større, og fortsetter å gå sterkt, så har det også vært perioder hvor det har vært tøffere for forvalterne. Blant annet i 2012 havnet fondet langt bakpå, og i 2014, selv om fondet fikk 30 % avkastning, så var det 13 prosentpoeng bak indeks. 

Brukes som en del av en helhet

På tross av fondets egenskaper og appellerende avkastning, må man ta hensyn til at fondet, per definisjon, har en skjev innretning mot teknologi. Bruk gjerne fondet som tilskudd til en portefølje, enten for å overvekte teknologi, eller for å tette hull i andre fond slik at man får en enhetlig portefølje. Men før du gjør endringer, sjekk gjerne Morningstar X-Ray for å forsikre deg om at fondet er komplimenterende til hva du allerede eier av andre fond og verdipapirer.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings