Valuta og hvordan det påvirker fondene

Svingninger i norske kroner gir hodebry for investorer.

Thomas Furuseth 18.05.2015 | 8.51
Facebook Twitter LinkedIn

Med en gang et fond går utenfor hjemlandet til investor kan fondet få det som kalles for valutarisiko. For norske investorer trenger man ikke å reise lengre enn til Svinesund før vi får eksponering mot en annen valuta. Hvordan forvaltere forholder seg til valuta avhenger av av fondet. Ofte blir valuta sikret tilbake til investorens valuta i rentefond, med gode grunner, siden avkastningspotensialet er lavere, samtidig som valutasvingninger kan øke volatiliteten (svingningene) i fondet betydelig.

I aksjefond så er valuta oftest usikret, men dette må vurderes fra fond til fond. Enkelte fond, slik som KLP sine globale indeksfond, er valutasikret. Videre kan aktive forvaltere bruke valutasikring som et verktøy hvis teamet har et syn på en japansk aksje, men ikke ønsker YEN-eksponering. Vanligvis forblir valuta usikret i aksjefondene.

Hvordan valuta påvirker aksjefond

Et fond som innehold globale aksjer, vil sannsynligvis ha eksponering mot amerikanske dollar, euro også videre. Med mange bevegelige deler er det ikke allltid enkelt å ha oversikt over årsak og virkning, men i all hovedsak så vil en styrkelse av innenlandsk valuta mot utenlandsk være negativt for investoren. Har du $100 i verdipapirer som ikke beveger seg, men valuta går fra 6 til 5, så vil verdien i lokal valuta falle fra 600 til 500.

Den norske kronen har styrket seg siden 2000, men det er ikke helt rett frem. For eksempel rømte skremte investorer til Euroland, USD også videre, noe som medførte at valutakursene dempet fallet til aksjene. 

MSCI World NOK vs USD

Kilde Morningstar Direct, konvertering fra USD til NOK gjort av Morningstar Direct.

Årlig avkastning for indeksen i USD er +1,14% per år, fra 2000 til slutten av oktober 2012, mens samme periode i NOK endre på -1,52% p.a.

Valutasikring – risikofritt?

Løsningen på vårt lille dilemma ovenfor er å finne et valutasikret fond, ikke sant? Problem løst. Eller?

Det er jo ikke så enkelt, hvis du ikke er villig til å betale for forsikring (og forsikring koster penger), så må man være villig til å gi fra seg oppsiden i bytte mot nedsiden. Hva betyr det praktisk? Jo, de siste 12 årene hadde det helt klart vært lønnsomt å valutasikre (eksempelvis valgt et valutasikret fond ala KLP AksjeGlobal Index IV), med unntak av perioden rundt finanskrisen hvor norske kroner svekket seg, men når vi nå står her 12 år senere og ser fremover de neste 12 årene, hva tror du om valutakursen da? Nei det er ikke lett å si. Hvis den norske kronen svekker seg, og du har valgt et valutasikret fond, så vil det bety at de usikrede fondene får bedre avkastning enn deg.

Sikre, forsikre eller være åpen?

Her må nesten investorer selv gjøre seg en mening. Forsikring er en dyrere løsning siden du må betale for forsikringen, men sluttresultatet avhenger av hvordan markedene (og forvalter) oppfører seg. Hvis markedet gjør at forsikringen ikke slår til, så er forsikringspremien tapt og det tas av avkastning. Valutasikring av fond er nesten umulig å gjøre selv, og bør overlates til forvalteren. Det er kun de som har nok innsikt til å gjøre kvalifiserte og oppdaterte valg på daglig basis.  Det betyr dine valg strekker seg til å velge hvilket fond (valutasikret, selektivt sikret eller usikret) må gjøres basert på hvilke fond som er tilgjengelig.  

Så hva gjør jeg?

I mitt hode tenker jeg at rentefond generelt bør være sikret tilbake til din egen valuta, og at du som investor bør passe på at det er tilfelle, mens aksjefond har såpass stor risiko i utgangspunktet at valutarisikoen er overlevbar. Ved en slik tankegang har man en delvis valutasikring på totalporteføljen, noe som kan være en god balanse. Husk også at hvis verdipapiret i eksemplet ovenfor fortsetter å være verdt $100 og valutakursen går tilbake fra 5 til 6, så har man ikke tapt eller vunnet noen ting.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings