Vinnere av Morningstars Pan-europeiske pris for årets forvalter.

Morningstars team av 30 analytikere har funnet tre forvaltere som fortjener pris som årets forvalter. Den ene forvalteren vant også pris for fond tilgjengelig i Norge 5. mars. 

Morningstar Analysts 20.03.2015 | 14.42
Facebook Twitter LinkedIn

Det er vanskelig å bli nominert, for ikke å snakke om å vinne. Vi gir bare ut tre av disse prestisjetunge tildelingene i Europa hvert år: "European Equity Fund manager of the Year", "Global Equity Fund Manager of the Year" og "Fixed Income Fund Manager of the Year". Vinnerene er valgt av Morningstars team av kvalitative fondsanalytikere i Europa blant Morningstar medaljører (en rating av Bronze, Silver eller Gold).  For å bli en Morningstar medaljør må fondene gå gjennom en grundig evaluering ved hjelp av våre fem-pillarer metodikk. Analytikerne vurderer kvaliteten på forvalterne, styrkene til prosessen som brukes til å drifte fondet, kvaliteten på den overordnede organisasjonen (inkludert hvordan den behandler investorer i sine fond), resultater og kostnader.

Selv om de nominerte forvalterne burde ha hatt et sterkt 2014, er det langt fra tilstrekkelig kvalifikasjon i seg selv. De bør også ha gjort det bra ovenfor investorer i lange tidsperioder og må ha blitt vurdert av våre analytikere som Morningtar Medaljør (Gold, Silver, Bronze Morningstar Analyst Rating).

Vinner: European Equity Fund Manager of the Year

Forvalter: Michael Fraikin, Thorsten Paarmann og Invescos team for kvantitative strategier.

Invesco Pan European Structured Equity

Teamet bak dette fondet er usedvanlig sterkt. Hovedforvalterne Michael Fraikin og Thorsten Paarmann er en del av en gruppe på 40 erfarne fagfolk hos Invesco kvantitative strategier som kontinuerlig utvikler og foredler de kvantitative metoder som er i hjertet av fondets aksjeutvelgelsestilnærming. Lagets bredde og erfaring er nøkkelen til vår tillit her. Tilnærmingen fokuserer ikke på lav volatilitet som sådan, men tar sikte på å identifisere de mest attraktive lavvolatilitetsaksjer ved systematisk å bruke en kvantitativ utvalgstilnærming basert på fundamental- og atferdsinnsikt. Avkastningsprognoser er drevet av en rekke faktorer, blant annet inntjeningsmomentum, prisutvikling og relativ verdi. Derfor omfatter strategien lavvolatilitetsaksjer som anses attraktive sammen med selektive muligheter med høyere volatilitet, noe som resulterer i en virkelig aktiv 'beste ideer' portefølje.  

Med denne tilnærmingen har teamet bygget opp enestående resultater siden september 2006, da strategien ble grunnlagt. Avkastning til Invesco Pan European Structured Equity er blant de beste i Morningstars kategori 'Europa Store selskaper blanding', mens fondet også har vært blant de minst volatile fondene i kategorien og viste overlegen robusthet i vanskelige markedsforhold, inkludert 2008 og 2011, noe som gjør dette fondet lettere for investorer å henge med gjennom en markedssyklus. Fondets suksess har imidlertid ikke vært begrenset til nedgangsmarkeder, som dokumentert av sin oppvisning i 2014 da fondet slo 90 % av konkurrentene. Fondets avkastning kom av modellens gode aksjeutvelgelse på tvers av fleste utvalgskriterier. Kvantitative strategier er utsatt for sterke trendreverseringer som i 2009, men konsistensen av avkastning på tvers av ulike markedssykluser er en bekreftelse på kvaliteten i teamets arbeid her.

Vinner: Global Equity Fund Manager of the Year

Forvalter: Vincent Strauss og Wojciech Stanislawski

Comgest Growth Emerging Markets, Magellan

Vincent Strauss og Wojciech Stanislawski er veteraninvestorer i vekstmarkedene, etter å ha forvaltet aksjeporteføljer for fremvoksende markeder hos Comgest i henholdsvis 20 og 15 år. Slik stabilitet er et kjennetegn på forvaltningsselskapet og dets investeringstilnærming er preget av et meget høyt nivå av konsistens. Det er best oppsummert av "kvalitet" og "vekst", i den rekkefølgen, en kombinasjon som brukes på tvers av selskapets fondsutvalg og som har vist seg å være spesielt effektiv for å navigere i turbulente fremvoksende markeder. Strauss og Stanislawski har aldri avveket fra sine strenge investeringskriterier. Dette har noen ganger vist seg utfordrende, spesielt i løpet av momentum-drevne markeder, men over tid har dette gitt en av de mest overbevisende risikojusterte resultater i Morningstars kategori 'Globale vekstmarkeder'. Fjoråret var ikke noe unntak og fondene endte opp i den øverste kvartil ettersom strategien ble en svært givende i andre halvdel av året når volatiliteten steg. Strauss og Stanislawski er ikke bare store investorer; de er også fantastiske tillitsmenn av investorenes kapital. De har aldri nølt med å fraråde investorer til å gå inn i sine fond når de trodde fremvoksende markeder var i forkant av seg selv.

 

Winner European Fixed-Income Fund Manager of the Year

Manager name: Philippe Igigabel

HSBC GIF Euro High Yield Bond

Philippe Igigabel has an exceptional tenure on HBSC GIF Euro High Yield Bond, having served as the fund’s comanager from 2000 before taking over as lead portfolio manager in 2003. He thus boasts one of the longest individual track records in the European high-yield space. Igigabel applies a high-conviction approach that is best illustrated by the fund’s overweight in subordinated financial issues, initiated in 2009. At that time, Igigabel believed that although many of these bonds were BBB-rated, their spreads compared with the risk-free rate were as wide as those of lower-rated issues, and should therefore be expected to narrow significantly over time. The manager stood behind this approach even in periods when it was out of favour, such as 2011, which enabled investors to fully reap the fund’s long-term benefits: Over three-, five- and 10-year periods to the end of January 2015, the fund ranks in its category’s top quartile. In 2014, a difficult year for high-yield investors given the market sell-off during the third quarter, the fund outpaced 90% of its competitors. The manager’s preference for better-rated issuers and the quality of his picks in the financials and telecom sectors were fully rewarded. In addition to his excellent long-term performance record, Igigabel demonstrates above-average stewardship through his personal investments in the fund, which strengthen the alignment of his interests with those of investors.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
HSBC GIF Euro High Yield Bond AC44,80 EUR0,25Rating
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A € Acc23,38 EUR0,04Rating

Om forfatteren

Morningstar Analysts   -

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer