Norge-forvalterne negative til energi

Energi har vært hjørnesteinen til norske aksjers utvikling, men kursfallet reduserer påvirkningen av aksjeindeksene. 

Thomas Furuseth 16.02.2015 | 12.50
Facebook Twitter LinkedIn

Aksjeindekser bygges på et enkelt prinsipp. Man tager et knippe selskaper, la oss si cirka 50 av de største selskapene i et marked som det norske. Deretter summerer vi markedsverdien til hvert av de selskapene og lar det største selskapet, for eksempel Statoil, vekte sin relative andel av total markedsverdi for indeks. For tiden utgjør Statoil ca. 15 % av hovedindeksen på Oslo Børs. Kritikerne av indeksering, ofte aktive verdiforvaltere, påpeker at indeksforvaltning medfører at man hele tiden kjøper det dyreste og selger unna det som er billig.

Til en viss grad er det vanskelig å argumentere mot verdiforvalterne. Hvis man ser på andel energieksponering for DNB Norge Indeks, som forsøker å følge hovedindeksen, så ser man at de har et poeng.

Energi-andel Hovedindeksen. Kilde Morningstar Direct

Etter hvert som oljeprisen stupte har aksjekursene fulgt etter og dermed har oljeavhengigheten til indeksen falt. Skal man dog ha en aktiv forvalter, så må man ha en forvalter som tør å ha divergerende syn i forhold til indeks. Og det er det flere forvaltere som har, noen, som Handelsbanken Norge og Omega Investment Fund har langt ned mot null (per 31.1.2015) i eksponering mot denne sektoren, mens i motsatt ende finner vi Pareto Aktiv (31.12.2014), DNB Norge Selektiv (31.1.2015) og Landkreditt Norge (31.12.2014) som har over 27 %. For et par år siden ville 27 % blitt ansett som lite i Norge, men i dag er situasjonen en annen.

Overordnet har flertallet en undervekt mot energisektoren (gjennomsnitt 17 % eksklusiv fond av fond og indeksfond). Noe av undervekten i forhold til hovedindeks er naturlig, et fond har som oftest begrensninger på hvor stor andel det kan eie av fondet i en enkelt aksje. Selv om man tar hensyn til dette, er undervekten på ca 4,5 prosentpoeng. Energi er med andre ord en upopulær sektor i dag hos norske forvaltere. Det samme gjelder til dels også syklisk konsum, sektoren der Schibsted og RCL er en del av, mens teknologi, industri og helse er sektorer som forvalterne liker. Tiden vil vise hvem av forvalterne som får rett. Morningstars aksjeanalytikere er i alle fall optimistiske på energisektoren og de mener, etter større kutt i verdsettelsene, at sektorens median pris til fair value er 0,84, noe som betyr at sektoren handles til rabatt på 16 % i forhold til deres verdiestimat.

Energi-verdsettelse

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DNB Norge Indeks A378,17 NOK0,34Rating
DNB Norge Selektiv C18 432,09 NOK0,67Rating
Equinor ASA299,00 NOK-0,47Rating
Pareto Aksje Norge A10 807,03 NOK0,18Rating
Pareto Investment Fund A  
Schibsted ASA Class A320,60 NOK1,46

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer