Kapitalineffektivitet hos integrerte oljeselskaper

Derfor vil de integrerte oljeselskapenes søken etter forbedring av avkastningen bli feilslått. 

Morningstar Equity Analysts 17.10.2014 | 13:28

Dårlig kapitaleffektivitet er i sentrum av de store integrerte oljeselskapenes fallende avkastning. I de foregående fem årene har industrien investert større mengder kapital med lite å vise til. Inntjeningsveksten har stagnert på tross av høyere oljepriser, fordi marginene krymper grunnet fallende produksjon og økte kostnader. Selskapene har dermed annonsert planer om å kutte tilbake på kapitalforbruk i et forsøk på å forbedre avkastningen. Til syvende og sist tror vi disse forsøkene ikke vil lykkes og at avkastningen vil ligge på nåværende nivåer uten høyere oljepris. Selv om fallet i oljeproduksjonen vil reverseres ettersom nye prosjekter starter normal drift, forventer vi at lavere oljepriser og høyere avskrivning vil påvirke marginer og fortjeneste fremover. Videre vil investeringene vedvare på historisk høyt nivå, selv om investeringene avtar fra toppen i 2013. Over tid forventer vi at utgiftene vil trende høyere igjen, ettersom industrien er fastlåst på en tredemølle hvor den må investere på et høyere nivå bare for å opprettholde produksjonen. Det som motvirker dette er vårt estimat på kombinasjonen lavere forbruk og inkrementell produksjon som resulterer i vekst i fri kontantstrøm de neste fem årene. Med lite kapasitet til å bedre avkastningen, foretrekker vi selskaper som kan generere sterkere vekst i fri kontantstrøm og som er attraktivt verdsatt. På disse parameterne står ExxonMobil og BP i en annen klasse i forhold til konkurrentene (Chevron, Eni, Royal Dutch Shell, Statoil og Total).

Utfall av lavere investeringer

Etter vårt syn vil lavere kapitalforbruk øke risikoen for at fremtidig produksjonsvekst uteblir for de fleste integrerte oljeselskapene, slik at investeringene må økes igjen, eller de må la produksjonen falle. Som et resultat av dette tror vi at tre trender vil fortsette; selskapene vil fortsette å foretrekke prosjekter med langt liv, de vil investere i dypvannsprosjekter med høy kostnad som har bratt reduksjonsrate og investeringene vil i økende grad bli rettet mot ukonvensjonelle resurser som krever økende andel kapital for å vokse produksjonen og for å unngå rask reduksjon.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
BP PLC292,65 GBX-2,84
Chevron Corp90,35 USD0,59
Eni SpA8,18 EUR-0,80
Equinor ASA145,70 NOK-2,93
Exxon Mobil Corp43,20 USD0,44
Royal Dutch Shell PLC B12,59 EUR-2,81
Royal Dutch Shell PLC Class A13,17 EUR-2,42
Total SA33,50 EUR-1,44

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies