Equinor leder an i utslippsreduksjonen av egne klimagasser

Men de virkelige store utslippene ligger i Scope 3.

Allen Good 09.01.2020 | 15:44

Integrerte oljeselskaper kommer under stadig større press fra investorer og myndigheter for å redusere utslippene. På tross av fortsatte investeringer i olje og gass stadig blir kritisert, finner Morningstar at integrerte oljeselskaper tar steg, dog med varierende grad, for å adressere utslippsintensiteten i deres portefølje fordi investorer etterspør handling. Repsol, Shell og Total leder an i dette arbeidet. Videre er denne utfordringen i større grad blitt et spørsmål om konkurransekraften til selskapene i fremtiden. Etter hvert som det globale samholdet kommer til enighet om at man må redusere utslippene må være en felles målsetning, blir det større sannsynlighet for økte skatter og avgifter på karbonutslipp. I dette tilfellet vil det være slik at reduserte utslipp betyr reduserte kostnader og de med lavest utslipp vil derfor bli operatøren med lavest kostnader. Det er en ettertraktet posisjon for en råvareprodusent.

Morningstar har undersøkt innsatsen til integrerte oljeselskaper når det kommer til hvordan de kan redusere utslippsintensiteten og hvor effektive de kan bli. Våre analyser foreslår at investeringer i fornybare energikilder er det som bidrar mest for å redusere fullsyklusutslippene, etterfulgt av produksjon av naturgass. Redusert flaring og metanutslipp er viktige for å redusere operatørens utslippsintensitet og er i tillegg ofte økonomisk lønnsomt.

Investeringer i ladestasjoner for elektriske kjøretøy og biodrivstoff har sannsynligvis ikke en materiell påvirkning verken på det finansielle eller på utslippsintensiteten.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Allen Good

Allen Good  er senior aksjeanalytiker hos Morningstar, og han dekker olje- og gassindustriene. 

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies