Statoil står for mesteparten av avkastningen i år i hovedindeksen

Men er også desidert den største aksjen i indeksen. 

Thomas Furuseth 12.05.2014 | 11:12
Facebook Twitter LinkedIn

Hva som driver en indeks eller et fond er i utgangspunktet ganske rett frem. Har du 25 aksjer i porteføljen og lik vekting (fordeling) mellom disse aksjene, så er det nødvendigvis den aksjen som stiger mest som har størst positiv innvirkning på resultatet, mens den aksjen med mest negativ utvikling trekker i motsatt retning. I tillegg vil man ikke ha likevekt i porteføljen lenger, slik at skal man fortsatt ha likevekt må en rebalansere, kjøpe det som har falt og selge det som har steget.

Det vanligste i fondsverdenen og indeksverdenen er å ha noen store posisjoner på toppen og en hale av mindre poster. For eksempel så har indeksfond som følger hovedindeksen cirka 20 % i Statoil, mens Asetek-aksjen bare står for en brøkdel av en prosent. Det betyr at hvis de to aksjene har lik avkastning, så vil Statoil fortsatt bety mest for indeksen.

La oss gå over til kronebeløp for enkelhetsskyld. Anta at fond XYZ har investert 20 kroner i aksje A, og 1 krone i aksje B. La oss videre anta at aksje A stiger i en periode 10 %, mens aksje B dobler seg. Etter denne perioden har fondet da 22 kroner i aksje A og 2 kroner i aksje B. I absolutte tall har dette fondet tjent mest på aksje A, selv avkastningen i prosent var høyest i aksje B.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alfred Berg Norge C  
Danske Invest Norge Vekst  
DNB SMB A  
Eika Norge  
Equinor ASA177,40 NOK0,00Rating
FIRST Generator S3 954,60 NOK0,28Rating
Landkreditt Utbytte A261,47 NOK0,33Rating
Norwegian Air Shuttle ASA10,91 NOK0,00
Pareto Aksje Norge B  
Pareto Aksje Norge I10 774,27 NOK0,42Rating
REC Silicon ASA16,63 NOK0,00
Storebrand Verdi A  
TGS ASA102,00 NOK0,00
Veidekke ASA113,20 NOK0,00

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies