De nominerte til Fund Awards i Norge

Tradisjonen tro tildeler Morningstar priser til fond og forvaltere som har levert sterke prestasjoner.

Thomas Furuseth 18.02.2014 | 10.25
Facebook Twitter LinkedIn

Bakgrunn for Morningstar Fund Awards

Morningstar har to typer prisutdeling i Europa, en lokal som presenteres her, og en Pan-Europeisk pris som deles ut til en forvalter. Sistnevnte deles kun ut til 3 forvaltere og deles ut utelukkende til forvaltere som er Morningstar Medaljist (deres Morningstar Analytiker Rating er enten Gold, Silver, eller Bronze) og som Morningstars fondsanalytikere i Europa har stemt frem. Les mer her.

Morningstar Fund Awards på sin side er mer kvantitativt drevet og rangeringen av fondene blir helt og holdent bestemt av resultater i 2013, og resultater siste 3 og 5 år målt, samt risiko målt over 3 og 5 år ved nyttår. For full metodikk, vennligst klikk her. Samtidig vil vi ikke dele ut prisen til hvilket som helst fond, vi ønsker at fondet skal kunne forbli i investors portefølje over lengre tid. Derfor gjør vi kvalitative sjekker og utelukker alle fond der vi enten mener fondet er for vanskelig å få tak i, eller at det innehar risikofaktorer som gjør at fondet ikke fortjener vår oppmerksomhet. Andre årsaker til utelukkelse kan være mangel på rapportering av fundamentalt viktige datapunkter som portefølje, forvalter og lignende. Det er et privilegium å bli nominert.

De nominerte fond innenfor følgene kategorier (alfabetisk presentert);

Norske aksjer:

Nordea Norge Verdi
Storebrand Optima Norge
Storebrand Vekst

Nordiske aksjer:

Delphi Nordic
Handelsbanken Norden
Handelsbanken Nordiske SMB

Europeiske aksjer:

BGF European Value A2
Franklin European Growth A
Invesco Pan European Structured A

Globale aksjer:

Danske Invest Global Index
DNB Global (II)
Nordea-1 Global Value BP NOK

Globale Vekstmarkeder:

Fidelity Emerging Markets A
SKAGEN Kon-Tiki A
Templeton Emerging Markets Smaller Companies A

Asiatiske aksjer:

Fidelity Pacific A
HSBC GIF Asia ex. Japan Equity Smaller Companies A
Invesco Pacific Equity A

Amerikanske aksjer:

Fidelity America A
MS INVF US Advantage
MS INVF US Growth A

Norske rentefond:

Danske Invest Norsk Obligasjon
DNB Obligasjon (I)
Storebrand Obligasjon+


Fund House Awards

Her er de nominerte forvaltningsselskapene med sterke resultater på tvers av mange av sine fond. Resultatene måles mot konkurrentene og kun de fondene som er tilgjengelig i Norge. I motsetning til prisene som deles ut innenfor hver kategori, er alle fondene registrert under en forvalter tatt med i vurderingen. Altså, i "Aksjeforvaltning" blir alle aksjefond med 5 års historikk, Morningstar Rating og registrert med tilgjengelig for salg i Norge tatt med. Det gjøres justeringer for å ta hensyn til både antall andelsklasser og antall fond. Vennligst se metodedokument for utfyllende informasjon. I likhet med forrige pris, kan også selskaper bli eksludert om våre analytikere finner det nødvendig (som følge av tap av viktige forvaltere, utilgjengelighet i et market, også videre).

Aksjeforvaltning:

Fidelity
Schroders
Storebrand

Renteforvaltning:

Fidelity
Goldman Sachs
PIMCO

Aksjer, renter og kombinasjonsfond:

Fidelity
JPMorgan
Schroders

Vi følger opp med en artikkel med mer dybde rundt vinnerne neste uke. 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer