DNB omdanner fond til UCITS

DNB omdanner en rekke fond til å følge det felleseuropeiske regelverket, UCITS. 

Morningstar 28.05.2013 | 11.04
Facebook Twitter LinkedIn

Det er varslet innføring av en rekke nye regler i Europa og, Norge som en del av EØS, innfører de fleste i sitt lovverk. 

Snart kommer AIFMD som regulerer det meste av ikke-UCITS. I Norge er nasjonale fond, som nå DNB har omdannet til UCITS, vært en del av den samme reguleringen (Lov om verdipapirfond), men samtidig kan det være flere fordeler av å ha UCITS. Blant annet blir fondene enklere å eksportere. Bransjen selv tror ikke AIFMD vil treffe nasjonale fond, men UCITS blir regnet som "personkundefond" og ukompliserte produkter, mens fond under AIFMD (alternative fond) kan i ytterste konsekvens bli kun for profesjonelle investorer (med krav til kompetanse og kapital).

Som følge av omdanningen til UCITS har DNB også endret indeks som tar hensyn til diversifiseringsregelene i UCITS (posisjoner over 5 % av fondet, men under 10 % kan maks utgjøre sammenlagt 40 % av fondet). I praksis betyr det at Statoil vil få mindre vekting/betydning i DNBs norske aksjefond. 

DNB Navigator (I), DNB Kompass, DNB Global Allokering og DNB Folkefond får også lavere forvaltningshonorar. I tillegg gjøres fond om fra direkteinvesterende til master/feeder eller fond-i-fond. 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings