DNB omdanner fond til UCITS

DNB omdanner en rekke fond til å følge det felleseuropeiske regelverket, UCITS. 

Morningstar 28.05.2013 | 11:04

Det er varslet innføring av en rekke nye regler i Europa og, Norge som en del av EØS, innfører de fleste i sitt lovverk. 

Snart kommer AIFMD som regulerer det meste av ikke-UCITS. I Norge er nasjonale fond, som nå DNB har omdannet til UCITS, vært en del av den samme reguleringen (Lov om verdipapirfond), men samtidig kan det være flere fordeler av å ha UCITS. Blant annet blir fondene enklere å eksportere. Bransjen selv tror ikke AIFMD vil treffe nasjonale fond, men UCITS blir regnet som "personkundefond" og ukompliserte produkter, mens fond under AIFMD (alternative fond) kan i ytterste konsekvens bli kun for profesjonelle investorer (med krav til kompetanse og kapital).

Som følge av omdanningen til UCITS har DNB også endret indeks som tar hensyn til diversifiseringsregelene i UCITS (posisjoner over 5 % av fondet, men under 10 % kan maks utgjøre sammenlagt 40 % av fondet). I praksis betyr det at Statoil vil få mindre vekting/betydning i DNBs norske aksjefond. 

DNB Navigator (I), DNB Kompass, DNB Global Allokering og DNB Folkefond får også lavere forvaltningshonorar. I tillegg gjøres fond om fra direkteinvesterende til master/feeder eller fond-i-fond. 

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
DNB Aktiv 10461,75 NOK0,00
DNB Barnefond516,87 NOK0,54
DNB Europa162,08 NOK0,15
DNB Global (II)  
DNB Global (III)  
DNB Global Etisk (IV)  
DNB Likviditet (I)  
DNB Likviditet (II)  
DNB Likviditet 20 (I)1 009,92 NOK0,02
DNB Likviditet 20 (II)9 678,42 NOK0,02
DNB Likviditet 20 (III)  
DNB Norden (II)  
DNB Norden (III)2 031,62 NOK0,13
DNB Norge  
DNB Norge (Avanse II)  
DNB Norge (III)  
DNB Norge (IV)7 430,44 NOK0,90
DNB Obligasjon (II)  
DNB Obligasjon 20 (II)995,22 NOK-0,04
DNB Obligasjon 20 (III)1 016,17 NOK-0,04
DNB Rentespar  

Om forfatteren

Morningstar