Hvordan velge et fond?

Hva skal du se etter når du vurderer ett fond? En analyse av fondet kan gjøre at du blir mindre overrasket av fondets utvikling senere.

Thomas Furuseth 26.04.2013 | 14.13
Facebook Twitter LinkedIn

Her er en kjapp gjennomgang av hva du kan se etter når du vurderer et fond for første gang. Prosessen er den samme som Morningstars analytikere bruker, men den er forenklet og basert på hva som er tilgjengelig på Morningstar.no. Det er uansett en god ide om du forsøker å forstå hva forvalter gjør og hvordan fondet er posisjonert.

Forvaltningsselskap

Nå tenker du sikkert, det var da merkelig å begynne med det minst viktige? Det får være opp til deg, men vi i Morningstar mener det er viktig å vite om selskapet er verdig til å ta vare på dine penger. Hvis selskapet ikke er verdig, så er det lite vits i å gå videre i analysen. Sjekk regulatorisk historie (Finanstilsynet.no eller utenlandsk tilsyn). Les et par brev til kundene hvis det er tilgjengelig, er alt rosenrødt eller er de ærlige på eventuelle svake perioder? Se om de deler kritisk informasjon med sine investorer om forvalter, avgifter, oppdateringer om fondenes resultater. Gjør et søk i media/web for å se om de etterlater seg et langt spor av brente investorfingre? I bunn og grunn, er dette en forvalter du vil etterlate pengene dine hos?

Forvalter

Hvem sitter ved roret, og hvor lenge har personen sittet der? All verdens avkastning spiller ingen rolle om den dyktige forvalteren forsvant forrige måned, og ble erstattet av en middelmådig en. Offentliggjøring av forvalter bør være selvfølge, hvis du ikke vet hvem som forvalter fondet, hvordan kan du da vite hva som foregår? Ingen aksjeinvestor ville vel kjøpt et selskap hvis de svarte på spørsmål om hvem som er CEO, CFO etc på denne måten: «Vi styrer selskapet på en teamorientert måte, med eksperter som har sammenlagt 50 års erfaring i bransjen». Men det er dessverre ikke uvanlig i forvaltningsbransjen at forvalterne ikke blir opplyst.

Informasjon om forvalter finner du på oversiktsfliken  og under fliken forvaltning. Har personen vært der en begrenset periode er det avgjørende å se på hva han eller hun har gjort før. Finnes det offentlige tall på personens resultater? Er det tilstrekkelig, i fondet vi ser på, så er det på tide å finne ut hvor flinke ressursene er.

Resultater

Klikk på historikk for å se om forvalteren har gitt meravkastning etter kostnader. Husk, du bør i mange tilfeller sette en strek der forvalteren begynte. I tillegg tar det gjerne litt tid før forvalteren snur fondet. Men, hvis du finner ut hvor han var før, forsøk å søk opp dette fondet også og se på personens resultater der og dann deg et bilde av resultatene over lengre sikt, gjerne 10 år eller mer hvis det er tilgjengelig.

Det første du kan se på er hvor tett forvalteren ligger i forhold til indeks og gjennomsnittet i kategori. Sjekk avkastning i år som 2008 og 2009, da dette kan fortelle deg noe om risikoen i fondet, videre er perioden etter og perioden før interessant. Ofte har mange med god avkastning (spesielt i norske aksjer) ikke spesielt god avkastning etter. Noe av årsaken kan være et økt fokus på småselskaper (se best fit og Morningstar Stylebox for å bekrefte eventuelle mistanker, se mer nedenfor).

Du kan også gå til «Rating og Risiko», og seksjonen hvor det står Moderne porteføljeteori. Disse tallene oppdateres en gang i måneden og baseres på de siste 36 månedene. Se på R-kvadrat, hvis denne nærmer seg 100, så er det en sterk sammenheng mellom indeks og fond, husk at denne ikke er helt presis. Noe annet som er interessant er å se på «Best fit» indeks, da dette er indeksen med høyest r-kvadrat. Hvis best fit er en annen enn kategoriens indeks, så kan dette være interessant.

Mens du er inne på rating og risiko, så er det greit å sjekke resultatene mot konkurrentene, Morningstar Avkastning, Morningstar Risiko og Morningstar Rating.

Hvis fondet er tett på indeks, sjekk kostnadene nøye. Høye kostnader og lavt avvik kan gi smalt mulighetsrom for meravkastning. Finn frem et indeksfond som tilsvarer fondet og se om det er like attraktivt.

Har fondet dårlig avkastning i det siste? Se om forvalteren tidligere har hatt god avkastning. Hensikten er å forsøke se etter tegn på at forvalteren er dyktig, men også å se om personen har hatt flaks/uflaks. For eksempel har det vært mindreavkastning i småselskaper i Norge i en lang periode, og hvis forvalteren har hatt eksponering mot slike selskaper, så er det ganske naturlig at personen har opplevd en tøff periode etter 2008. Husk at historisk avkastning ikke trenger å bety noe for fremtidig avkastning, hensikten med øvelsen er å forsøke å forstå hvordan forvalteren har jobbet. Derfor kan det være nyttig å se på historiske statusoppdateringer, hvis forvalter tilbyr dette. Avkastningsanalyse kan gjøres så komplisert eller enkelt du vil, men ovenfor finner du noen starttips.

Prosess

Hvordan arbeider forvalter? Igjen så varierer det stort hvor mye informasjon som finnes tilgjengelig. Morningstar publiserer både årsrapport, nøkkelinformasjon og prospekt på «Dokumenter» fliken, i tillegg til en tekst på Oversiktsfliken, men ofte er disse tekstene svært vage. Gå derfor til forvalters websider og se hva som finnes der. I noen tilfeller vil det fortsatt være en «svart boks», mens andre er flinke til å fortelle hva de driver med. Hvis det er vanskelig å finne ut hva forvalter driver med, forsøk å gjøre deg opp en mening, men hvis du ikke klarer å sortere ut informasjonen eller gjøre deg opp en mening kan det være greit å være litt forsiktig.

En del av arbeidet med denne prosessen er å se på fondets plassering for å se om dette passer med hva forvalteren sier de skal gjøre. Videre vil en Morningstar Style Box gir et kjapt og greit bilde av fondets stiltype, fra store til små selskaper og verdi til vekstorienterte selskaper. Denne kan gi deg en oversikt over prosessen og eventuelt teste prosessen.

Videre så kan det være greit å ta opp igjen indeksfondet du hadde i avkastningsdelen. Årsaken er at det som kan være greit å sjekke mot indeks er å vite hvor store friheter forvalter tar eventuelt hvor like de er. Igjen, hvis fondet ser veldig likt ut i forhold til indeks må du vurdere om det er verdt det, og hvis det er veldig ulikt en indeks, om det er en type eksponering som du er komfortabel med.

Sjekk deretter om fondets sektorfordeling ser kurant ut, det gjelder spesielt om du skal bruke fondet som en hovedkomponent i porteføljen. Videre er det greit å sjekke om fondet har stor eksponering mot vekstmarkeder og om et globalfond har en noen lunde fornuftig eksponering mot ulike regioner.

Kostnader

Rekkefølgen kan du velge selv, men du bør absolutt gjøre en vurdering av kostnader. Desto høyere kostnader, desto vanskeligere er det for forvalteren å gi meravkastning etter honorarer. Hvis forvalter forlanger 2 % per år for sin forvaltning, betyr det han må gi en meravkastning på mer enn 2 % i året.

Videre bør du sjekke, dersom fondet har resultatbaserte honorarer, om disse kostnadene er rettferdig. Les mer om resultatbaserte kostnader her.

Jevnlig sjekk

Ovenfor er kun en kort introduksjon, og du kan legge på flere punkter etter hvert som du ønsker. Det som kan være lurt er å skrive ned dine vurderinger mens du går gjennom sjekklisten. Så leser du denne igjen ved neste runde, og oppdaterer med nye funn. På den måten kan du også få argumenter for deg selv om forvalter (eller selskapet) endrer på noen faktorer som var grunnlaget for din investering. Det kan trigge et salg eller at du vekter deg ned i fondet.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer