Vinnerne av Morningstar Fund Awards Norge

Her er årets vinnere av Morningstar Fund Awards

Thomas Furuseth 22.03.2013 | 15.21
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar feirer årlig god forvaltning ved å gi ut både lokale priser i hvert land i Europa, samt en pan-europeisk pris som ble delt ut i Wien sist uke.

Vår fremste misjon er derimot å gi deg, som privat investor, tilgang til nøytral og uavhengige tanker rundt investeringer, det være seg i børsfond, aksjer, vanlige fond og vi kan også ha meninger om andre typer investeringsprodukter der det er tilfelle.

Den lokale Fund Award er ment å tjene deg, for å få frem forvaltere som har utmerket seg. Men, som alltid, et fond skal alltid vurderes ut i fra dine behov og det kan være at fondene som kommer frem her passer en bestemt type investor.

Kort om metode

Morningstar Fund Awards er kvantitativ av natur, men vi forsøker etter beste evne å vurdere om fondet er en verdig vinner. Vi ser etter risikofaktorer som for eksempel skifte av forvalter, liten kapitalbase (forvaltningkapital), inkonsistent avkastning, tilgjengelighet for norske investorer. Hvis fondet har en Morningstar Analyst Rating, skal fondet i normale tilfeller være medaljør, det vil si at fondet skal ha en positiv Analyst Rating (Bronze, Silver og Gold).  Forskjellen mellom Bronze og Gold er graden av tiltro Morningstars 30 (+) analytikere har til at fondet vil gi meravkastning fremover. For liste av alle nominerte, vennligst klikk her.

Rangeringen er riktignok strengt kvantitativ, ved at vi ser på resultater relativt til fondets kategori over 1 (30%), 3 (20%) og 5 (30%) år, og graden av risiko relativt til kategori over 3 (8%) og 5 (12%) år.

Vinner Morningstar Kategori Norge:

Danske Invest Norge II

Fondet er forvaltet av en duo som fant hverandre i 2006 og resultatene lot ikke vente på seg. De har holdt seg over gjennomsnittet hvert år siden de tok over og har dratt fondet i land med 5 Morningstar stjerner over 3, 5 og 10 år. Videre har fondet klart under gjennomsnitt kostnader, med sine 1,25 % per år, og lave kostnader gjør det enklere for forvalter å skape meravkastning. Fondet inneholder mange av de kjente store navnene i porteføljen, slik som Statoil, DNB, Telenor også videre, men Søderstrøm påpekte at den største bidragsyteren i fjor var Norwegian.

Vinner Morningstar Kategori Norden:

Handelsbanken Norden

Den nordiske kategorien har hatt litt vanskeligheter, også slik som den norske, ved at større selskaper har drevet lasset. I tillegg har det vært en del forvalterskifter. Vinnerfondet har hatt samme forvalter i hele 5 årsperioden og har slått kategorien 3 av de 5 årene. Hun har 4 Morningstar stjerner over 5 år og hadde et relativt sett godt år i 2012. Cecilia Auvray har holdt tracking error relativt moderat mot kategoriens benchmark, noe som bør gjøre det enklere for investorer å bruke fondet som en grunnsten i en større portefølje av eventuelt flere fond.

Vinner Morningstar Kategori Europa

Franklin European Growth A

Medaljørene Michael Clemet og Claire Manson har jobbet sammen siden 2009 og Clemets tok hovedansvaret for porteføljen i 2010. Forvalterne tror på en rigorøs verdsettelsesprosess og en klar oppfattelse av nedsiderisiko. Forvalterne har en preferanse for aksjer som har attraktive vekstkarakteristika, sterk balanse og attraktiv verdsettelse. Verdsettelsesteknikken avhenger av selskap og industri. Porteføljen er sterkt konsentrert med kun 25-45 aksjer og den eneste begrensingen satt på forvalterne er at ingen sektor kan være over 35 % av fondet. Fondet har Bronze Rating.

Vinner Morningstar Kategor Global

Franklin Mutual Global Discovery

Fondets evne til å beskytte nedsiden gir Franklin Mutual Discovery langsiktig godt potensiale. Medaljørene Peter Langerman og Philippe Brugere-Trelat har lang erfaring og har levert solide resultater med sin lave volatilitet og nedsidebeskyttelse. Selskaper med solide forretningsmodeller som utbetaler utbytte eller tilbakekjøp av aksjer, er prosessens kjerne og dette beskytter typisk i nedturer. De søker også upopulære aksjer og selge disse når de når forvalternes estimerte verdi på selskapet. Grunnet søken etter kvalitet og beskyttelse mot nedsiderisiko bør investorer forvente dempet avkastning i sterke oppgangsperioder.

Vinner Morningstar Kategori Globale Vekstmarkeder

Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies

Fondet blir forvaltet av Aberdeens anerkjente Global Emerging Markets team, og deres flaggskipfond, Aberdeen Global Emerging Markets, er ratet Gold av Morningstars analytikere. Morningstars analytikere liker både prosessen og kvaliteten til forvalterne. For investorer kan kanskje den største utfordringen være å få lov til å investere i fondene, da Aberdeen forsøker å begrense pengestrømmen inn i fondene.

Vinner Morningstar Kategori Asia

Aberdeen Global Asian Smaller Companies

Igjen, samme som i GEM nevnt ovenfor, svært sterke resultater og large-cap fondet har Gold-rating av Morningstar. Les mer om prosessen til large-cap fondet (som også gjelder for dette fondet) her.

Vinner Morningstar Kategori USA

BNPP L1 Equity USA Growth

BNP Paribas eier Alfred Berg her i Norden, fondet har hatt solid avkastning i USA, og hvor en del av fondene som er tilgjengelig i Norge har slitt med å skape troverdig meravkastning i forhold til de fleste i samme kategori. Fondet har hatt en klar vekstorientering og eier aksjer slik som Apple, Oracle og Coca-Cola.

Vinner Morningstar Kategori: NOK Rente

KLP Pensjon II

KLP Pensjon II har et svært attraktivt kostnadsnivå for personinvestorer og har også vunnet prisen i fjor, og har hatt gode resultater for investorer i to så ulike år som 2011 og 2012. Forvalteren har også vært svært lenge hos KLP.

Fund House Awards

Dette er forvaltere som kjennetegnes ved at de har sterke historiske resultater på tvers av mange fond. Vi deler ut 4 slike prestisjefylte Awards, to for aksjer, en for renteforvaltning og en for forvaltning av aksjer, renter, kombinasjonsfond også videre som vi benevner nedenfor som Multi Asset.

Fund House Awards – Large Equity (mer enn 20 aksjefond)

Schroders

Schroders kjernevirksomhet er kapitalforvaltning, i tillegg har selskapet hatt en stabil eier under disse turbulente tidene, og Schroders-familien eier fortsatt 50 % av aksjene i selskapet. De fleste strategiene har godt med ressurser, og Schroders har blitt flinkere til å overvåke og håndtere kapasitetsutfordringer, mens selskapet tidligere kunne markedsføre den siste hete trenden. Videre liker vi at incentivene til investeringspersonellet er bedre strukturert enn mange andre selskapers systemer.

 

Fund House Awards – Specialist Equity (mindre enn 20 aksjefond)

Pareto Forvaltning

Pareto Forvaltning er en del av Pareto-gruppen, som kanskje er mest kjent for sin investeringsbank. Pareto forvalter slik de ville investert sine «egne penger», ganske naturlig, da de forvalter mye egne penger. Pareto forvalter omtrent 40 milliarder kroner, men mye av dette er rettet mot det institusjonelle markedet.

Fund House Awards – Fixed Income

PIMCO

PIMCO har mer enn 1,9 billioner amerikanske dollar under forvaltning og har sterke resultater innenfor renteforvaltning. PIMCO har også verdens største fond, et obligasjonsfond. Det finnes en stor stab av dyktige medarbeidere, men vi finner fortsatt at grunnleggeren, Bill Gross, er svært viktig for selskapet. Videre er det slik at retail-fondene tenderer til å være litt dyre, men PIMCO er et særegen selskap der Gross fortsatt dyrker investeringskulturen.

Fund House Awards – Multi Asset

Schroders

 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer