Globale høyrisiko-obligasjonsfond (High Yield) i norske kroner

Her finner du høyrisiko obligasjonsfond. 

Thomas Furuseth 04.02.2013 | 11:35
Facebook Twitter LinkedIn

Vi har fjernet rentefond som investerer i utenlandske industriobligasjoner fra kategorien 'Rente, NOK Obligasjoner', her finner du de med høyest kredittrisiko.

Advarslene mot alle typer obligasjonsfond er for lengst verset i media. Fond som har høyrisikoobligasjoner (ikke investmentgrade), har høyere risiko for kreditthendelser. Hva vil nå det si? Rett og slett at det kan tenkes at noen selskaper ikke betaler tilbake det de lover, med andre ord, selskapet går konkurs.

Forskjellen på aksjer og obligasjoner.

Obligasjoner er per definisjon mer sikre enn aksjer fordi man har et juridisk krav mot selskapet, og obligasjonseiere kan gå til skifteretten og forlange utestående. Konkurser kan ofte være kompliserte og det kan være mange krav. Det kan også være obligasjoner som har fortrinnsrett over andre, og stat, ansatte også videre skal gjerne også spise før alle andre. Det andre som kjennetegner obligasjoner er at du har ubegrenset nedside (obligsjonen kan bli verdiløs), men oppsiden er begrenset. Oppsiden er begrenset til å få avtalt kupongrente, eventuelle avdrag og hovedstolen. Obligasjoner er også gjerne tidsbegrenset.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies