Globale høyrisiko-obligasjonsfond (High Yield) i norske kroner

Her finner du høyrisiko obligasjonsfond. 

Thomas Furuseth 04.02.2013 | 11.35
Facebook Twitter LinkedIn

Vi har fjernet rentefond som investerer i utenlandske industriobligasjoner fra kategorien 'Rente, NOK Obligasjoner', her finner du de med høyest kredittrisiko.

Advarslene mot alle typer obligasjonsfond er for lengst verset i media. Fond som har høyrisikoobligasjoner (ikke investmentgrade), har høyere risiko for kreditthendelser. Hva vil nå det si? Rett og slett at det kan tenkes at noen selskaper ikke betaler tilbake det de lover, med andre ord, selskapet går konkurs.

Forskjellen på aksjer og obligasjoner.

Obligasjoner er per definisjon mer sikre enn aksjer fordi man har et juridisk krav mot selskapet, og obligasjonseiere kan gå til skifteretten og forlange utestående. Konkurser kan ofte være kompliserte og det kan være mange krav. Det kan også være obligasjoner som har fortrinnsrett over andre, og stat, ansatte også videre skal gjerne også spise før alle andre. Det andre som kjennetegner obligasjoner er at du har ubegrenset nedside (obligsjonen kan bli verdiløs), men oppsiden er begrenset. Oppsiden er begrenset til å få avtalt kupongrente, eventuelle avdrag og hovedstolen. Obligasjoner er også gjerne tidsbegrenset.

Aksjer på sin side har teoretisk ubegrenset oppside, men den kan også gå i null. I tillegg har (som oftest) aksjeeiere stemmerett og påvirkningskraft ovenfor selskapet. Det interessante her er ved det teoretiske krysningspunktet der aksjeverdien er null, mens obligasjonsverdien er intakt. Da har aksjeeierne ingen ytterligere nedside, og all mulighet til å tjene på å ta ekstrem risiko, kanskje på tvers av obligasjonseiernes interesser.

Hvorfor du bør være forsiktig med høyrisiko/høyrente obligasjonsfond

Disse fondene har høyere risiko, gjennom høyere kredittrisiko. Men fondene er også mer utsatt for svekkelse av investorens tillit, for eksempel i 2008 falt mange av fondene 25-30%. Ikke bare fordi konkursraten økte, men fordi investorer ble nervøse og krevde høyere margin for å ta på seg risiko, også kalt kredittspread. Høyere implisitt rente betyr fallende kurs på obligasjonene. I dagens marked har det vært en søken etter rente, og aksjeinvestorene har uteblitt. Derfor har renten på kredittobligasjoner falt vesentlig, noe som betyr at investorer som investerte i 2008 og frem til nylig har fått en vesentlig opptur.

Men i dag har renten på de mest usikre obligasjonene falt til 5,5 % i ”Global High Yield” kategorien, noe som er bare 2 prosentpoeng mer enn ”Global bond”. Med slike komprimerte avkastningsmuilgheter er spørsmålet om det virkelig er verdt det? Her må du nesten søke informasjon på hvert enkelt fond, det kan være store forskjeller på renten i fond A og fond B. I tillegg kan risikonivået være svært forskjellig.

Hvis du fortsatt føler for å eie høyrentefond, så kommer listen nedenfor. 

 

High Yield fond NOK
Fond Avkastning 2012 Avkastning 2011 Avkastning 2010 Avkastning 2009 Avkastning 2008
BlueBay Global High Yield Bd R Acc 15,8        
BlueBay High Yield Bond Fd Acc R 19,5 -2,2 12,9    
BlueBay High Yield Corp Bd Acc R 18,6 1,0 14,9    
BNPP L1 Bond Euro High Yield IH 23,5 -5,2 16,1    
Nordea-1 European High Yield Bd HBI          
Nordea-1 Low Dur US High Yld Bd HBI 9,5        
Nordea-1 Low Dur US High Yld Bd HX 10,4        
Nordea-1 US High Yield Bond HB 18,6 1,5 17,4 41,4  
Nordea-1 US High Yield Bond HBI 19,2 1,9 18,1 42,3  
PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins Hdg A 17,9 4,8 16,4 37,5 -17,4
SEB HighYield A H- 15,8 3,4 13,0    
SKY Harbor Global - US SD HY B Hdg          
SKY Harbor Global Fds - US HY B Hdg          
T. Rowe Price Glbl High Yld Bd Ah 15,2 4,1 15,0 42,8 -25,2
Arctic High Return Class A 13,1 3,8      
Arctic High Return Class B 13,2 3,7      
DNB High Yield          
Nordea Global High Yield 18,5 4,5 18,6 42,9 -18,5

Merknad: Listen trenger ikke å være fullstendig eller nøyaktig, sjekk også andelsklassens/fondets egenskaper nøye ved å lese nøkkelinformasjonsdokument og annet beskrevet av forvalter før kjøp.

Sjekkes det som sjekkes kan

Historisk avkastning gir deg et bilde av risikoen i høyrisikofond, og som du ser av 2008 avkastningen kan fondene falle tungt i nedgangstider. I tillegg bør du sjekke kredittrisiko (kredittrating), rentenivå (ofte kalt yield, eller yield to maturity). Rentenivået gir deg indikasjon på prisingen og gjør det mulig å sammenligne mot andre fond. Det er vanskelig å få i pose og sekk, høyere avkastningsmuligheter bør automatisk antas å ha høyere risiko, enten via høyere kredittrisiko, høyere renterisiko eller andre forhold. Vær også forsiktig med å forvente 13-18% rente i rentefond fremover. Ingen vet hva fremtiden bringer, men kredittspreaden er mindre enn på lenge, noe som flere ser på som et faresignal.

Noe som også kan være verdt å merke seg, er at visse indekser for internasjonale obligasjonsfond er svært vanskelige å slå. En bedre referanse er gjerne indekserte fond, for eksempel børsfond, som følger fondets referanseindeks. Børsfond er investerbare, mens indeksene ikke er det.

Facebook Twitter LinkedIn

Verdipapirer nevnt i artikkel

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer