Alphabets tredjekvartalstall gir ingen endring

Alphabet viste til et noe blandet resultat i tredje kvartal med inntekter som var på den lette siden på grunn av en valutakursmotvind.

Ali Mogharabi 26.10.2018 | 11:26

Driftsmarginen kom inn over vårt estimat og i tråd med konsensus. Veksten i annonseinntektene forblir sterk og det vi viser bærekraften til Alphabets nettverkseffekt som kilde til økonomisk vollgrav i dette segmentet. Imidlertid var avtagende vekst i andre kilder til inntekter skuffende. Vi forventer en økning i omsetningsveksten igjen i øvrige segmenter på grunn av sesongmessig høyere maskinvaresalg i fjerde kvartal og noe avkastning på Googles fortsatte investering i sine skytjenester. Driftsmarginer ble hjulpet av det som ser ut til å være en viss stabilisering i ‘traffic acquisition cost’ i prosent av omsetningen.

Vi har ikke gjort betydelige endringer i vår modell, og vårt estimat på underliggende verdi på $ 1,300 per aksje er intakt. Aksjen traff 4-stjerners handelsnivå i går og er nede 3% -4% i etterhandelen. På disse nivåene tror vi at Alfabet-aksjer er blitt mer attraktive, ettersom vi er sikre på at firmaets nettverkseffekt vil fortsette å drive veksten i brukere og den totale bruken av Googles økosystem. Vi tror at dette vil hjelpe firmaet til å fortsette å være blant lederne innen nettbasert annonsering, og gjøre ytterligere forsprang i forbrukerhardware og skytjenester for bedrifter. I tillegg kan fremtidige «Other Bets» muligens nærme seg realisering ettersom den autonome kjøretøyleverandøren Waymo har begynt å teste kommersialiseringen av sine kjøretøy.

Totale inntekter fra tredje kvartal kom inn på $ 33,7 milliarder, en økning på 21 % i forhold til 3. kvartal i fjor og 22 % i fast valuta. Annonseinntektene økte med 20 % fra i fjor til 29 milliarder dollar grunnet den fortsatte økningen i bruk av mobilenheter og mer visning av innhold på YouTube. Etterspørselen etter annonser på Googles eiendommer er fortsatt sterk og salg av antall annonser økte med 62% i forhold til i fjor. Effekten av disse ble delvis oppveid av et 28 % nedgang i prisene.

Vi forventer at Google vil øke antall annonseringer ytterligere fordi den fortsetter å tjene penger på ulike applikasjoner med annonsering. Salg innenfor Googles nettverkseiendeler økte med 1% sammen med 11% vekst i prisene som etterspørsel etter programmatisk annonsering og Googles sterke evne til å tjene penger på tredjepartsapps via AdMob. I tillegg, som vi forventet etter 2.kvartal, tror vi at virkningen av GDPR på annonser som er solgt på nettverkseiendeler er begrenset, og det vises av volum- og prisvekst.

Når det gjelder et annet problem som Alphabet strever med i Europa, anker firmaet nå boten på $ 5,1 milliarder pålagt av EU-kommisjonen. Men ifølge en rapport utgitt av The Verge, har Alphabet også tatt skritt for å overholde EFs krav ved å tvinge Android-smarttelefonprodusenter til å betale Google et gebyr for å gjøre Googles apper tilgjengelige på enhetene sine. Artikkelen sier også at Google tilbyr enhetsprodusenter muligheten til å betale en lavere avgift hvis de setter Googles Chrome-nettleser og søket på sine telefoner. Avhengig av utfallet av Googles anke, kan en slik strategi gi firmaet en flere muligheter til å tjene penger på sine apper og andre produkter, da vi ikke forventer at Google's tosidige nettverkseffekt vil påvirkes. Som nevnt i våre tidligere notater, om Google tvinger OEMer til å betale eller ikke, vil forbrukerne fortsette å laste ned og bruke Google-apper som de har virket bra for dem i lang tid. Selv om det ikke er noen byttekostnader for forbrukerne, tror vi at nettverkseffekter gjør at de fleste av disse appene vil forbli foretrukket, spesielt gitt Googles forbedring av maskininnlæringsteknologien som fortsetter å forbedre søkeresultatene. Som et resultat av dette forventer vi at etterspørselen etter at appene skal fortsette å vokse, tvinger OEMer til å betale Google og plassere dem på sine enheter som standard, enten tvunget av Google eller ikke.

Andre inntekter vokste 36% i forhold til fjoråret til 4,6 milliarder dollar, noe som etter vår vurdering var litt skuffende da vi forventet inntektene fra skytjenester skulle opprettholde veksten i dette segmentet med en vekst over 40%. Vi tror imidlertid at dette kan ha vært på grunn av svakere maskinvaresalg rett før høytiden. Vi merker at Google tok til rette for ytterligere å øke veksten i skytjenesteinntektene ettersom de økte hodetallet i skytjenesteteamet (hovedsakelig salgsteamet) i kvartalet. Vi regner med at veksten i Googles andre inntektssegmenter vil bli betydelig høyere i det sesongmessig sterke fjerdekvartalet, og anslår en vekst på 43% i år.

«Other Bets» kom inn på $ 146 millioner, noe som representerte 25% vekst. Dette fant vi ikke veldig imponerende da fiberomsetningsveksten sannsynligvis svekkes videre. Vi merker at «Other Bets» 'Waymo representerer en attraktiv opsjon, da Alphabet nå tester ulike prismodeller på passasjerer som deltar i Waymos tidlig passasjerprogram (denne var gratis i utgangspunktet). Ledelsen indikerte også at Waymo kan se på om teknologien kan skape andre tjenester slik som logistikk og leveranser. Vi tror at tjenestene kan ligne på hva andre selskaper slik som Uber og Grubhub tilbyr.

Driftsmarginen gikk ned mer enn 3 prosentpoeng i forhold til samme kvartal i fjor til rundt 25 %. Dette er hovedsakelig drevet av lavere bruttomargin på grunn av mer innholdskostnader og kostnader knyttet til firmaets økende antall datasentre. Vi merker at trafikkostnader i prosent av annonseinntektene var stabile på rundt 23%, tilsvarende andre kvartal, og påvirket dermed ikke bruttomarginen negativt. Vi forventer ikke bedring i bruttomargin eller driftsmargin i år eller til neste år, hovedsakelig på grunn av videre kjøp av innhold fra Googles YouTube.

Verdipapirer nevnt i artikkel

Navn på verdipapirPrisEndring (%)Morningstar Rating
Alphabet Inc A1 086,30 USD-0,43

Om forfatteren

Ali Mogharabi  er aksjeanalytiker hos Morningstar.