Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Vedtektsendringer SKAGEN Tellus

Ekstern forfatter 15.05.2012 | 8:35

I henhold til ny verdipapirfondslov av 1.1.2012 må andelseierne stemme over vedtektsendringer på andelseiermøte. SKAGEN ønsker å skifte referanseindeks fra en durasjonsbestemt indeks (Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 years i norske kroner.) til en uten durasjonsintervall (J. P. Morgan GBI Broad unhedged i norske kroner.)

SKAGENs begrunnelse for endring:

"SKAGEN Tellus investerer i obligasjoner over hele verden. Fondets målsetning er å gi andelseierne best mulig avkastning for den risikoen fondet tar. Fondets durasjon (vektet gjennomsnittlig løpetid til forfall) skal i henhold til vedtektene være i intervallet fra 0-10 år, men durasjon er ikke er et mål for forvaltningen av fondet i seg selv. 

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .