Vedtektsendringer SKAGEN Tellus

Ekstern forfatter 15.05.2012 | 8.35
Facebook Twitter LinkedIn

I henhold til ny verdipapirfondslov av 1.1.2012 må andelseierne stemme over vedtektsendringer på andelseiermøte. SKAGEN ønsker å skifte referanseindeks fra en durasjonsbestemt indeks (Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 years i norske kroner.) til en uten durasjonsintervall (J. P. Morgan GBI Broad unhedged i norske kroner.)

SKAGENs begrunnelse for endring:

"SKAGEN Tellus investerer i obligasjoner over hele verden. Fondets målsetning er å gi andelseierne best mulig avkastning for den risikoen fondet tar. Fondets durasjon (vektet gjennomsnittlig løpetid til forfall) skal i henhold til vedtektene være i intervallet fra 0-10 år, men durasjon er ikke er et mål for forvaltningen av fondet i seg selv. 

Fondets gjennomsnittlige løpetid til forfall (durasjon) har variert fra 0,44 til 8,68 siden oppstart. Ved etablering av fondet, ble ”Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 years” vurdert som den mest egnede referanseindeksen. Fondet har nå en fem års historikk som viser at den gjennomsnittlige durasjonen har vært både kortere og lengre enn durasjonen i referanseindeksen. Derfor mener vi indeksen ”J. P. Morgan GBI Broad unhedged” er riktigere å sammenlikne med, ettersom referanseindeksen ikke har begrensninger i forhold til durasjon. Dette er en av de mest brukte referanseindeksene for globale statsobligasjonsfond.   

SKAGEN mener vedtektsendringen vil forbedre kundekommunikasjonen og bety at fondet vil bli sammenlignet med de mest relevante internasjonale obligasjonsfondene. Vedtektsendringen vil ikke medføre endringer i fondets forventede avkastning, risiko eller honorarberegning. "

Les mer på SKAGEN sine websider.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ekstern forfatter  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer