De mest populære fondene, og deres aksjevalg.

De ti største aksjefondene som investerer i norske aksjer og deres aksjevalg.

Thomas Furuseth 02.05.2012 | 10.09
Facebook Twitter LinkedIn

Ser vi på disse fondene er det er noen aksjer som går igjen blant de største fondene som investerer i norske aksjer. Artikkelen nedenfor tar utgangspunkt i siste tilgjengelig portefølje og går ikke nødvendigvis inn på de historiske allokeringene fondene har hatt over denne tidsperioden.

Nedenfor har vi samlet litt grunnleggende statistikk, verdt å merke seg er at Hovedindeksen falt 1,55% i samme periode, mens fondsindeksen falt 3%. Tallene nedenfor er per slutten av mars 2012.

Avkastning for de største fondene
Fond Morningstar Rating Avkastning 5 år
Pareto Aksje Norge 4 -1.2
DNB Norge (IV) 4 0.7
ODIN Norge 2 -6.5
KLP AksjeNorge 4 0.2
DNB Norge Selektiv (III) 4 2.6
Nordea Kapital 3 -0.2
Pareto Aktiv 2 -2.0
Danske Invest Norske Aksjer Inst I 4 2.6
Nordea Avkastning 3 -1.3
Storebrand Verdi 3 -2.3

Først kan vi måle hvor like fondene er basert på hvilke aksjer de eier. Fondet med størst forskjeller, og som følgelig er mest aktiv er Paretos og ODINs fond. Her har vi tatt ut Active Share, utarbeidet av Antti Petäjistö (Ph.D.). Hr. Petäjistö og Active Share, kan du høre mer om på Morningstar Investment Conference Nordic 24.mai da han kommer til Oslo for å gi en oppdatering på siste forskning på området. Du finner mer informasjon om Morningstar Investment Conference under denne linken. Tallene viser hvor stor andel av porteføljen som avviker fra hverandre. Active Share er i utgangspunktet tiltenkt å vises i forhold til en referanseindeks, men er også nyttig for å finne ut hvor like fondene er.

Tabellen viser Active Share

Kilde: Morningstar Direct

Tre aksjer går igjen i alle porteføljene, Statoil, Yara og Norsk Hydro. Gjennomsnittlig vekt er henholdsvis 12, 6,5 og 4%. Alle disse aksjene er store selskaper som er med i indeksene nevnt ovenfor. Aksjene som ikke er så poplulære er tungvekterne Telenor og DNB, som er henholdsvis nest største og tredje største selskap på Oslo Børs. Disse her helt ute av 3 av de 10 fondene, men snittvekten er fortsatt høy i de resterende fondene.

Det er nede i ”halen” de fleste forskjellene utspiller seg. I toppen ser gjennomsnittet ganske, ehm, gjennomsnittlig og, selv om det er avvik, så finner man de fleste indeksbeholdningene i omtrent samme rekkefølge som for eksempel topp ti i KLP AksjeNorge Indeks.

Tallene kan indikere at det er vanskelig for disse største fondene i kategorien å skille seg ut. Flere har relativt like veddemål i sine porteføljer, men vi ser at det er noe avvik ut mot halene – altså at de kan være mindre poster hvor forvalter gjør aktive valg. Hvis forvalteren er lite aktiv, enten på grunn av markedet han/hun operer i, eller andre faktorer, så bør man vurdere om forvalteren klarer å gi nok meravkastning til at det svarer kostnadene. Avkastningen er relativt kurant å bedømme, men kun hos Morningstar får du et innblikk i hvordan fondene er investert mot hverandre. Lag en portefølje, det enkleste valget er oversiktsportefølje, legg inn to beholdninger, hvor det ene er fondet du ønsker å vurdere, og et indeksfond (eksempelvis KLP AksjeNorge Indeks for norske aksjer). Gå til X-ray, og på "Vis"-fliken, velg "Overlappende aksjer".

Til slutt; Vi ønsker igjen å minne om Morningstar Investment Conference Nordic 24.mai på Grand Hotel, Oslo.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer