300 nye fond med Analyst Rating

Vi er glade for å kunne annonsere at vi har lagt til nesten 300 nye fond til universet av Morningstar Analyst Rating på tvers av Europa.

Holly Cook 26.03.2012 | 10.51
Facebook Twitter LinkedIn

I april 2010 kjøpte Morningstar den britiske fondsanalysehuset OBSR. Over de siste to årene har vi harmonisert våre analyseprosesser og den kvalitative ratingen. Vi har samlet oss under det analytiske rammeverket ’5-pillarer’, som du kan lese om her. Nå introduserer vi alle fondene som tidligere kun var tilgjengelig gjennom OBSR til universet av Morningstar Analyst Rating.

Lesere kan se disse nye Analyst Ratings og rangere dem mot konkurrenter og alternative investeringsideer. Noen av disse ratingsrapportene har blitt oppdatert, men vi ønsker ikke å stoppe deg fra å se Ratingen. Vennligst vær tålmodig hvis din rating er i prosessen til å bli oppdatert.

Som alltid er vi svært opptatt av vår uavhengige, investorsentriske analyse. Vår Analyst Rating skala inneholder positive ratinger (Gold, Silver og Bronze), Neutral og Negative. Morningstar Analyst Rating er basert på våre analytikeres tiltro til fondets og dets forvalteres evne til å gi meravkastning på lang sikt. Du kan derfor si at det er en fremoverskuende, kvalitativ vurdering. Stjerne-ratingen forblir uendret, denne måler risikojusterte resultater i forhold til konkurrentene i samme kategori, altså en historisk kvantitativ rangering.

Start å benytte vår analyse av fond nå. Søk for spesifikke investeringsprodukter, ved å benytte søkeboksen på toppen, eller ranger fond basert på vår fondsliste, eller benytt dypt søk.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Holly Cook

Holly Cook  is Manager, Morningstar EMEA Websites

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer