Vinnerne av Morningstar Fund Awards 2012

Her er de nominerte og vinnerne av Morningstar Fund Awards 2012.

Thomas Furuseth 21.03.2012 | 14.57
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar Fund Awards er for å feire god forvaltning. Prisutdelingen er årlig av natur og har dermed fokus på siste års avkastning i tillegg til avkastning og risiko siste 3 og 5 år. Men, Morningstar har ingen interesse av å gi en pris til et tilfeldig fond som har god avkastning i ett år, fondet må kunne vise kvaliteter som gjør det egnet til langsiktig sparing. Derfor må forvalteren også ha gitt gode resultater over lengre tid og passere en rekke kvalitative og kvantitative sjekker som Morningstars analytikere gjennomfører. For fond som har Morningstar Analyst Rating, er mange av de kvalitative sjekkene blitt ’outsourcet’ til vårt fondsanalytikerteam, mens de som mangler ’Analyst Rating’ får en mini-versjon, hvor vi ser på hvem som forvalter og hvor lenge, prosessen (hvis offentlig), hele porteføljen (må være offentlig tilgjengelig ellers er det umiddelbar utestengning), avkastning og kostnadsnivå. De nominerte blir gjennomgått både av lokal analytiker og ’head of research’. Selve rekkefølgen følger av en kvantitativ prosess, mens analytikere (lokal og sentral) har myndighet til å kaste ut fond hvis fondene ikke lever opp til standarden.

Norske aksjer

Nominerte:

Danske Invest Norge II

Storebrand Vekst

XACT OBX ETF


Markedet var tøft for mange aksjefond i denne kategorien. Drøyt 60 % av fondene tapte til sine referanseindekser i 2011. Noe av årsaken er at selektive aksjer gjorde det godt og hadde positiv avkastning, spesielt Statoil, men også visse som faller i små og mellomstore selskaper i Morningstar Style Box. De aller fleste fondene som var på vinnerlisten i fjor hadde Statoil som sin største posisjon, og derfor ser vi også et børsfond på topp tre, men vinneren klarte å plukke nettopp disse selektive aksjevinnerne blant små og mellomstore selskaper og hadde ingenting i Statoil. I tillegg har forvalteren navigert godt i den urolige perioden etter 2008. Han tok over fondet i relativt dårlig forfatning, men har snudd skuta.

Vinneren er: Storebrand Vekst


Nordiske aksjer

Nominerte:

KLP AksjeNorden

Nordea Nordic Small Cap

Swedbank Robur Nordenfond

Vinneren her kjennetegnes ved en svært overbevisende historie om historisk avkastning. Forvalteren ønsker å beskytte fondet fra fallende markeder. Blant annet gikk han allerede i 2007 ut defensivt, slik at fondet gjorde det svært godt i de trøblete årene som 2008 og 2011. I tillegg til at vi liker styrkene ved forvalteren er han backet opp av gode ressurser. Fondet er populært og noe stort, slik at forvalteren benytter et relativt stort antall aksjer, men han holder fortsatt fondet i small-cap-området av Morningstar Style Box, i kombinasjon med noen mellomstore selskaper blant de største beholdningene. Fondet som vinner har Bronze Morningstar Analyst Rating, og er Nordea Nordic Small Cap.

Europeiske aksjer, store selskaper

Nominerte:
BNPP L1 Equity Europe Growth C C

Invesco European Growth Equity C

Invesco Pan European Structured Eq A

Fondet hadde en flott oppvisning i 2010 og 2011. Sistnevnte år slo fondet 98% av sine konkurrenter. I 2009 ledet ”lavkvalitetsaksjer” avkastningsløpet og fondet ble hengende etter med sin kvantitative strategi. Prosessen er ledet av erfarne profesjonelle investorer. Vår analytiker mener styrkene til fondet er dets risikokontroller og mener at fondet vil kunne bygge på sine sterke resultater på lengre sikt. På bakgrunn av historisk sterke resultater til lav risiko, har våre analytikere tildelt Silver Analyst Rating, noe som tilkjennegir vår sterke tiltro til fondets fremtid.

Vinneren er Invesco Pan European Structured Equity.

Globale aksjer, store selskaper

Nominerte

Aberdeen Global World Equity A2

BGF Global Dynamic Equity USD A2

Nordea-1 Global Value BP


Fondets forvaltere har gitt god langsiktig avkastning, det har gitt over gjennomsnittlig avkastning i mange år på rad. Fondet som vinner blir forvaltet av et sterkt team som har nok ressurser. Teamet består av 12 porteføljeforvaltere som plukker fra regionale kontorer. Selv om de lokale kontorene ikke er universelt sterke, så klarer forvalterne å plukke ut de gode ideene. Teamet bruker ikke kvantitative filtre for å snevre inn universet, noe som er ganske uvanlig i et så stort investeringsområde som globale aksjer. USA har vært undervektet lenge, og er bare 20% av porteføljen, siden teamet mener de kan finne bedre kandidater utenfor USA. Prosessen har drevet frem en avkastning som til tider kan være forskjellig fra indeksen, men investorer har blitt godt belønnet for dette. Fondet får vår Silver Analyst Rating og vinneren er: Aberdeen Global World Equity

Amerikanske aksjer, store selskaper

Nominerte

JF US Value A (dist)-USD

PowerShares EQQQ Fund

T. Rowe Price US Blue Chip Eq A

Fondet som vinner er et uvanlig, men vanlig fond. Eller rettere sagt børsfond. Fondet følger de 100 største aksjene på NASDAQ, slik at fondet er teknologitungt, med Apple i spissen. Dermed passer fondet inn i en allerede diversifisert portefølje. PowerShares eies av Invesco. Børsfond handles på børs og investorer har et stort tilbud av slike fond. Fondene er oftest indeksfond, og det finnes i dag godt over 3000 fond. De fleste større (og mange mindre) markeder er allerede dekket. Siden børsfond, som er et indeksfond, vinner, sier der det noe om hvor vanskelig det var for aktive forvaltere i USA i fjor og tidligere år. Men vi ser det fra andre studier om amerikanske aksjer, det er vanskelig å være konkurransedyktig om man ikke har konkurransedyktige kostnader. Vinneren er PowerShares EQQQ Fund

Globale aksjer, vekstmarkeder

Nominerte

Aberdeen Global Emerging Markets Eq A2

Danske Invest Global Emerging Markets A

SKAGEN Kon-Tiki

Her er det tre fond, og to av dem har samme forvaltere. Fondet som vinner har en prosess som fokuserer på kvalitetsselskaper som kan vise til god vekstevne og evne til å håndtere denne veksten. Den samme prosessen har vært der siden 1992. Langsiktighet er en dyd, og her har forvalterne lavt omløp i porteføljen.  Avkastningen kan henge noe etter i momentumdrevne rally, men kan vise til langsiktig sterke resultater. Fondet mistet en god forvalter i 2010, men god teamorientering hos selskapet gjør at fondet fortsatt er bemerkelsesverdig. Fondet har vår Gold Analyst Rating, og vinneren er: Aberdeen Global Emerging Markets Equity.

Asia-Pacific aksjer

Nominerte
Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2

Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

Skandia Pacific Equity A1

Huset som vinner her har den samme firma-prosessen i alle fond. De er spesielt gode i vekstmarkeder og søker etter kvalitetsselskaper med fokus på god selskapsstyring og gode rapporteringsrutiner. Fondet har gjort det sterkt i Asia og har småselskapsfokus. Fokuset på asiatiske småselskaper gjør at fondet bør benyttes i en supporterende rolle i en større portefølje.

Vinneren er: Aberdeen Global Asian Smaller Cos A2

NOK Obligasjoner
Nominerte

Alfred Berg Lang Obligasjon

KLP Pensjon

KLP Pensjon II

 

Obligasjonsmarkedene var utfordrende i 2011, med plutselig fall i rentene og store overskrifter på statsgjeld i Europa. Fondene som gjorde det godt i fjor, var typisk fond med lavere risiko i porteføljen og lengre durasjon. Noe som kan gjøre at fondene kan oppføre seg noe annerledes hvis markedene snur. I norske statsobligasjoner er det lite å feire over nå, hvis man er ute etter rente. Etter skatt, avgifter og inflasjon er det lite igjen til investorer. Slik at fondenes investorer trenger fremover bør kanskje heller ha kort durasjon. Økning av risikoen i form av kredittrisiko, bør kun gjøres så lenge investor har mulighet til å ta denne formen for risiko. Alternativt kan man låne av aksjeandelen i porteføljen for å kunne øke andelen i rentefond med høyere risiko. Vinneren er KLP Pensjon II

House Awards
Morningstar deler i år, som i fjor, ut 4 priser til forvaltningsselskaper som har utmerket seg med sterk forvaltning, enten innenfor aksjer, renter eller forvaltning på tvers av aktivaklasser. Aksjebolken er delt i to, en for forvaltere som har mer enn totalt 20 aksjefond, og en for de som har mellom 5 og 20 aksjefond tilgjengelig i et marked. Prisen deles ut til selskapene som har levert best gjennomsnittlig risikojustert avkastning de siste fem årene. Fondene måles mot sin kategori, slik at om forvalterne kan ha ganske forskjellige fond, men fondene sammenlignes mot relevante konkurrenter. I tillegg har vi en metodikk som justerer for antall fond, slik at det skal bli mindre forskjeller mellom  å ha mange eller få fond.

Årets beste renteforvaltningsorganisasjon
Nominerte:
Fidelity

KLP

T. Rowe Price


Vinneren er en stor internasjonal aktør, med en hær av analytikere. Disse analytikerne går ofte opp til forvaltningsposisjoner, avhengig av om analytikeren ønsker analytikerkarriere eller forvaltningskarriere. Ofte får ferske forvaltere forsøke seg i sektorfond deretter til andre fond. De analytikerne besøker mer enn 5000 selskaper årlig, noe som sier noe om selskapets Vinneren er: Fidelity.

Fidelity Worldwide Investment har vært uavhengig av amerikanske Fidelity siden 80-tallet. Årets beste aksjeforvaltningsorganisasjon, stor forvalter

Nominerte:

Danske

DNB

Schroders

 

Vinneren er DNB, igjen kommer DNB med gjennomsnittlig sterke resultater fra aksjeforvaltningen. Mange av fondene har nytt godt av forvalterens fokus på større selskaper, selv om de også har ekspertise i mindre selskaper i for eksempel norske aksjer.

Årets aksjeforvaltningsorganisasjon, liten forvalter:

Nominerte:

Aberdeen

Swedbank

Öhman

 

Vinneren her er strengt tatt ingen liten forvalter, men en stor en, spesielt i vekstmarkedsområdet. Årsaken til klassifiseringen, er måten Awards blir gjennomført som baserer seg rundt hva som er tilgjengelig i lokalmarkedet, så her i Norge – hvor prisene deles ut – har selskapet et mindre antall fond tilgjengelig. De er også gode i globale aksjefond. De driver teambasert forvaltning og har en prosess som blir konsekvent gjennomført i alle fond, med stor grad av suksess. Årets vinner er Aberdeen.

Årets beste multiforvaltningsorganisasjon

Nominerte:

DNB

Fidelity

Schroders

 

Vinneren er igjen en stor aktør i Norge, med like vel så mye fokus på renter som på aksjer, og har igjen klart å oppnå gode langsiktige resultater for investorer, målt mot konkurrentene. På rentesiden er de størst i Norge og på aksjesiden nummer to.
Vinneren er DNB.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer